Международен ден за безопасен интернет

На 6 февруари 2018 г. светът отбелязва за 15-а поредна година международния Ден за безопасен Интернет – една инициатива на Европейската комисия, която с годините излезе извън рамките на Европа.

През 2018 г., темата на Деня за безопасен интернет е „Създаване, свързване и споделяне на уважение: По-добрият интернет започва с Вас“. Основен фокус е безопасността на децата в онлайн пространството, безопасната и отговорна употреба на интернет и мобилните технологии.

Национален център за безопасен интернет – http://www.safenet.bg

Учениците от ателие „Реклама“ по проект „Твоят час“ изготвиха информационно табло.

Финансова грамотност и бизнес култура в ГПЧЕ „Й. Радичков“

Учениците от клуба по „Финансова грамотност и бизнес култура“ в ГПЧЕ „Й. Радичков“ с ръководител г-жа Елена Матеева проведоха през месец януари поредица от уроци на тема: „Родителите и спестовното поведение“ – „Кредити с разум и цел“ – “Лихва, проста и сложна лихва, изчисляване на лихва“.

Наши гости по темата бяха банкери от СИБАНК – г-жа Зорница Панчева – кредитен консултант и г-жа Веселка Горчева – касиер консултант.

Провокирахме младите хора в посока добър дълг, лош дълг, финансови реалности и планиране, понятия и примери, споделен професионален и личен опит.

Сърдечно благодарим и на г-жа Гергана Герасимова – преподавател по математика и ръководител на група „Насоки и стратегии за решаване на задачи“, която се включи в темата с подготвена презентация и примерни задачи.

Презентации…….Житейски истории…….Реални казуси…….Банкерски съвети……… Математически задачи……………реално приложение……. начин на мислене …………..и житейски опит………!

Разумният информиран избор изграждан чрез  лична финансова грамотност, финансова култура и дисциплина са сред уменията необходими повече от всякога днес на младия човек.

Различно и полезно!

Фотоизложба – клуб „Млад фотограф“

Учениците от фотоклуб „Млад фотограф“ по проект „Твоят час“ отбелязаха със заключителна изложба активната си дейност през изминалата учебна година. Те избраха и подредиха на видно място най-добрите снимки, направени по темите „Различните лица на природата“, „Градска култура“, „Измеренията на човешкото съществуване“ и „Архитектурата – пространствена култура“. Двама от участниците – Никол Младенова от 9.А клас и Радостина Йорданова от 10.Б клас, бяха отличени с грамоти за своята ангажираност, отговорност и фотографски усет. Дейността на клуба допринесе за създаването на богат снимков фонд запечатал множество училищни и общински инициативи с участието на наши възпитаници.

Представителни изяви на клуб по интереси „Творческо писане на английски език“ по проект „Твоят час“

Участниците в клуба имаха две представителни изяви – едната беше на 30.11.2016 г. от 13,30 часа. Участниците представиха и обсъдиха свои авторски произведения във връзка с Хелоуин и Коледа.

Втората представителна изява се проведе на 17.05.2017 г. от 14,30 часа. Тя беше и заключителното занимание на клуба. Бяха написани, представени и обсъдени авторски текстове на участниците по повод празника на българската книжовност. Основните акценти бяха значението на писмеността и културата във всичките й проявления в живота на хората и нациите.

Заключително занятие на клуба “Финансова грамотност и бизнес култура”

Ученици  от 10. A клас финализираха дейностите си по проект “Твоят час”, в клуб по интереси “Финансова грамотност и бизнес култура” с г-жа Елена Матеева

Родители и ученици търсят добри решения

  • Умения за живот, които трябва да изграждат младите хора, за да водят успешен и удовлетворяващ ги живот – „12 ключа на успеха“;
  • Предизвикателствата на днешното време – да си информиран и подготвен за своите житейски избори;
  • Тест по финансова грамотност за родители и ученици. Какъв финансов тип си?
  • В търсене на добри решения – генериране на идеи върху реални житейски ситуации и споделени  финансови истории;
  • Ретроспекция на дейности, гости, представители на институции и успешни формули за семеен бизнес ни върнаха от началото до финала на клуба  – презентация на  ученичката  Ваня Антонова.

Заключителното занятие на клуб „Испански език“

На 14.06.2017г. по проект „Твоят час“ в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ се проведе заключителното занятие на клуб „Испански език“, свързано с обучителните затруднения по испански език. Учениците от осмите класове се представиха блестящо в различните дейности като писане на думи, граматически упражнения и водене на диалог, които доказаха доброто овладяване на чуждия език и повишените езикови компетенции на участниците.

Освен демонстрираните познания, по време на заниманията учениците се забавляваха и общуваха искрено и емоционално помежду си. Групата се раздели на два отбора, по пет души във  всяка, и се проведоха забавни състезателни игри, свързани с поправка на грешно изписани думи, граматически грешки и спрягане на неправилни глаголи. Беше направено обобщение на постигнатото, като най-добрите ученици бяха наградени с грамоти.

Символите на Русия

На 9.06.2017. в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ се проведе заключителното занятие на клуба „Пътешествие в Русия“ по проект „Твоят час“ на тема „Символите на Русия“. Наред с традиционните символи на страната като герба, знамето и химна, учениците имаха възможност да се запознаят и с редица други специфични обекти, характерни за руската история, бит и култура.

Към неофициалните символи на руската държава са Червеният площад и Кремъл. С Русия неизменно се свързва матрешката – най-популярния сувенир, който се ползва с огромна известност зад граница. Символ на единението на семейството е самоварът, създаващ подходяща атмосфера за приятелски разговор. А бялата бреза, олицетворение на родния дом, става символ на Русия, благодарение на поезията на Есенин.

Участниците в клуба взеха отношение към темата, като дообогатиха представената информация и оцениха полезността на новите знания, заложени в часа.