Бляскави изяви на клубове по „Твоят час“

На 3 октомври 2018г. три от многото клубове в ГПЧЕ представиха активната дейност на нашите ученици в събитието организирано от РУО – Видин под надслов „Твоят час – възможност за изява“. Участие взеха 30 ученици от всички класове.

Клуб „Театрално ателие“ с ръководител Емил Живков представи сцена от магическата пиеса „Тайната на предците“.

Клуб „Народни танци“ с ръководител Вержиния Василева разигра сърцата на публиката с Петрунино хоро.

Клуб „Музика и здраве“ с ръководител Елка Владимирова впечатли присъстващите с две виртуозно изпълнени песни на английски език.

Браво на нашите!

„Тайната на предците“

Поздравления за възпитаниците на ГПЧЕ „Й. Радичков“ от Театралното ателие сформирано по програмата на МОН – Твоят час, които изнесоха три представления на една уникална театрална постановка. Това е „Тайната на предците“, написана от Емил Живков, учител по английски и немски език, по мотиви от произведения на Дж. К. Роулинг. Те имаха смелостта да покажат по забавен, магичен начин най-съкровените тайни на Живота. Срещнаха ни със Смъртта, за да разберем кое е важното и истински ценното тук, на Земята.Видяхме как нашите желания, мисли, настроения управляват действията ни, а те оформят съдбата ни! Затова с цялото си сърце да се стремим към доброто, мира и любовта – гласеше посланието от сцената! Само ако излъчваме благородство и доброта ще бъдем защитени от Злото и ще правим изборите, които ще ни донесат щастие! С усилията не само на талантливите актьори, но и на сценографи, озвучители, осветители, танцьори, със специалните костюми на фирма „Бдинтекс“ беше поднесен един вълнуващ и запомнящ се спектакъл! Доказа го и пълната зала, и дълго нестихващите аплодисменти!
Участниците бяха поздравени за този урок на Живота от кмета на Община Видин – г-н Огнян Ценков, който присъства с членове на своя екип, както и представители на РУО – Видин.
Благодаря ви, вдъхновени таланти, аз вярвам, че вие ще променяте света към по-добро!
Лидия Каменова – председател на училищното настоятелство при ГПЧЕ „Йордан Радичков” – Видин

В търсене на професионални и житейски ориентири

Като ехо от световната седмица на парите, гост на учениците от клуба по „Финансова грамотност и бизнес култура“ бе г-н Цветан Цветков – финансов анализатор, занимаващ се с цени и ценообразуване за Източна Европа на германската фирма „Кнауф“ България.

Обсъдени бяха теми в периметъра на дейността на „Кнауф“ България – производство, специализации, пазар, пазарни позиции, конкуренция, квалификация на работната сила, тенденции, визия за бъдещето на северозападния регион и идеи за младите хора, живеещи в него.

Житейски избори, споделени идеи, професионален и личен опит на един местен експерт. Цената на житейския успех!

Непринуден, емоционален, полезен  диалог, с активното участие на учениците от клуба, остави усещане и привкус за смисъл в активностите, планираните дейности и срещи.

Ехо от световната седмица на парите

Наш гост, на учениците от клуба по „Финансова грамотност и бизнес култура“, беше и г-жа Стела Попиванова – областен представител на ПОК „ Доверие“.

„Моето утре започва от днес“

Какво трябва да се знае като най-важно за трудовите взаимоотношения, за трудовите, гражданските договори, доходите и пенсионното осигуряване?

Акценти – реални казуси, хипотетични ситуации, провокираните дискусии, срещи с експерти, финансовите съвети от консултантите, приятните емоции от филмите и презентациите дават усещането за нов опит, нови хоризонти, предстоящи възможности.

Разумно подбрани и атрактивно поднесени срещи с представители на различни институции и експерти. Това премахва бариери, създава усещане у младите хора, че не е толкова трудно да постигаш цели, да получиш ценен съвет и подкрепа, а те са важни!

Международен ден за безопасен интернет

На 6 февруари 2018 г. светът отбелязва за 15-а поредна година международния Ден за безопасен Интернет – една инициатива на Европейската комисия, която с годините излезе извън рамките на Европа.

През 2018 г., темата на Деня за безопасен интернет е „Създаване, свързване и споделяне на уважение: По-добрият интернет започва с Вас“. Основен фокус е безопасността на децата в онлайн пространството, безопасната и отговорна употреба на интернет и мобилните технологии.

Национален център за безопасен интернет – http://www.safenet.bg

Учениците от ателие „Реклама“ по проект „Твоят час“ изготвиха информационно табло.

Финансова грамотност и бизнес култура в ГПЧЕ „Й. Радичков“

Учениците от клуба по „Финансова грамотност и бизнес култура“ в ГПЧЕ „Й. Радичков“ с ръководител г-жа Елена Матеева проведоха през месец януари поредица от уроци на тема: „Родителите и спестовното поведение“ – „Кредити с разум и цел“ – “Лихва, проста и сложна лихва, изчисляване на лихва“.

Наши гости по темата бяха банкери от СИБАНК – г-жа Зорница Панчева – кредитен консултант и г-жа Веселка Горчева – касиер консултант.

Провокирахме младите хора в посока добър дълг, лош дълг, финансови реалности и планиране, понятия и примери, споделен професионален и личен опит.

Сърдечно благодарим и на г-жа Гергана Герасимова – преподавател по математика и ръководител на група „Насоки и стратегии за решаване на задачи“, която се включи в темата с подготвена презентация и примерни задачи.

Презентации…….Житейски истории…….Реални казуси…….Банкерски съвети……… Математически задачи……………реално приложение……. начин на мислене …………..и житейски опит………!

Разумният информиран избор изграждан чрез  лична финансова грамотност, финансова култура и дисциплина са сред уменията необходими повече от всякога днес на младия човек.

Различно и полезно!

Фотоизложба – клуб „Млад фотограф“

Учениците от фотоклуб „Млад фотограф“ по проект „Твоят час“ отбелязаха със заключителна изложба активната си дейност през изминалата учебна година. Те избраха и подредиха на видно място най-добрите снимки, направени по темите „Различните лица на природата“, „Градска култура“, „Измеренията на човешкото съществуване“ и „Архитектурата – пространствена култура“. Двама от участниците – Никол Младенова от 9.А клас и Радостина Йорданова от 10.Б клас, бяха отличени с грамоти за своята ангажираност, отговорност и фотографски усет. Дейността на клуба допринесе за създаването на богат снимков фонд запечатал множество училищни и общински инициативи с участието на наши възпитаници.