Класни ръководители и класни стаи

2022/2023 учебна година

клас класен ръководител класна стая
8.а Наталия Василева 101
8.б Камелия Георгиева 102
8.в Милена Ружева 103
9.а Сашка Гергова 104
9.б Маринела Станкова 105
9.в Валентина Александрова 106
10.а Таня Миланова 301
10.б Албена Михайлова 302
10.в Вержиния Василева 303
11.а Петър Петров 304
11.б Сашка Петкова 305
11.в Кристина Божидарова 306
12.а Елена Матеева 103
12.б Нели Ничева 104
12.в Анелия Димитрова 105