Класни ръководители и класни стаи

 

Класни ръководители и класни стаи
за учебната 2019/2020 година

клас класен ръководител класна стая
Петър Петров 201
Сашка Петкова 202
Вержиния Василева 203
Елена Матеева 204
Нели Бориславова 25
Анелия Димитрова 206
10а Галя Митова 103
10б Иванка Цветкова 104
10в Пенка Милушева 105
10г Кристина Божидарова 106
11а Емилия Атанасова 310
11б Милена Ружева 305
11в Таня Миланова 307
11г Красимира Аристотелова 306
12а Сашка Гергова 101
12б Наталия Василева 102
12в Десислава Маринова 301
12г Гергана Герасимова 302