Класни ръководители и класни стаи

2020/2021 учебна година

клас     класен ръководител            класна стая

8а         Камелия Георгиева                      201

8б         Наталия Василева                       202

8в         Вержиния Василева                     203

9а         Петър Петров                               207

9б         Сашка Петкова                            210

9в         Кристина Божидарова                 204

10а       Елена Матеева                            101

10б       Нели Ничева                                102

10в       Анелия Димитрова                       103

11а       Галя Митова                                  101

11б       Иванка Цветкова                          102

11в       Пенка Милушева                          103

11г       Лилия Тодорова                            104

12а       Емилия Атанасова                       201

12б       Милена Ружева                            202

12в       Таня Миланова                             203

12г       Десислава Маринова                   204