Класни ръководители и класни стаи

2021/2022 учебна година

клас     класен ръководител            класна стая

8а        Камелия Георгиева                       201

8б        Наталия Василева                        202

8в        Милена Ружева                             203

9а        Таня Миланова                             204

9б         Албена Михайлова                      205

9в         Вержиния Василева                    206

10а       Десислава Маринова                  301

10б       Сашка Петкова                            302

10в       Кристина Божидарова                 303

11а       Елена Матеева                             304

11б       Нели Ничева                                 305

11в       Анелия Димитрова                       306

12а       Валентина Александрова            103

12б       Емил Живков                                104

12в       Пенка Милушева                          105

12г       Лилия Тодорова                            106