Класни ръководители и класни стаи

2023/2024 учебна година

клас класен ръководител класна стая
8.А Василена Тодорова 201
8.Б Камелия Георгиева 202
8.В Пролетка Гергова 203
9.А Галя Митова 204
9.Б Борислав Каменов 205
9.В Пенка Милушева 206
10.А Сашка Гергова 301
10.Б Маринела Станкова 302
10.В Валентина Александрова 303
11.А Таня Миланова 104
11.Б Десислава Маринова 105
11.В Вержиния Василева 106
12.А Петър Петров 101
12.Б Сашка Петкова 102
12.В Кристина Божидарова 103