Зеленото училище в прегръдката на Природата в ГПЧЕ „Йордан Радичков“

Проектът „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“ е финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ. За създаване на „Зеленото училище в прегръдката на Природата в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ се реализираха редица мероприятия. Оформи се „Зелена класна стая на открито“, като за целта в двора на училището се монтираха спортните фитнес и гимнастически съоръжения за спортуване на открито и беседката. Закупен беше мултимедиен проектор за оборудване на „Зелен мултимедиен кабинет“, в който се проведоха занятия с екологизирано учебно съдържание по различни учебни предмети. Организираха се няколко екодни, под надслов „Да създадем „Зелено училище в ГПЧЕ „Йордан Радичков“. Проучи се опита на учениците-природолюбители от партньорските ни училища по проект „Еразъм“ от град Барселос, Португалия и се обмениха с тях добри практики в областта на опазването на околната среда. Проведе се интегративен урок в „Зелената класна стая на открито“ (беседката) на преподавателите по химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, биология и здравно образование, география и икономика, философия и физическо възпитание и спорт с учениците от десетите и единадесетите класове на тема „Здрави и силни в прегръдката на Природата”. За популяризиране на мотото на проекта „Обичам природата – и аз участвам“ се организира карнавал  „Един ден в зелено“, който завърши с хепънинг и с много музика, танци и спортни игри.

СНИМКИ