Срещу насилието и дискриминацията

Приключи успешно проект ”Срещу насилието и дискриминацията“ по програма Еразъм+

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ приключи успешно проект “Срещу насилието и дискриминацията“ – “Standing against violence and discrimination” с номер 2019-1-LT01-KA229-060496_4 със срок на действие 2019-2021 г. по програма Еразъм +, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Кооперация за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА229 „Партньорства за училищен обмен“. Поради разпространението на пандемията от Ковид и последвало затваряне на училищата проектът беше удължен с една година до 31.08.2022 г.

По този проект гимназията работи с партньорски училища от Литва, Италия, Румъния и Турция, като Литва е водещ координатор.

Това е проект за обмен на добри практики между училища. Трима учители по английски език от ГПЧ Е“Йордан Радичков“ – Анна Тодорова, Сашка Петкова и Камелия Георгиева участваха в първата обучителна дейност, която се проведе в Адана, Турция в началото на 2020г. Темата на обучението беше „Насилие и дискриминация в училище – прилики и разлики“. Присъстваха 12 учители от  всички партньорски училища. Те представиха действителното положение във всяко училище и направиха сравнителен анализ  на причини и аспекти на насилието и агресията, корените на дискриминацията, контекст на грубо поведение. Също така те представиха мерките, предприети от самите учители, педагогическите съветници  и какво е местното и националното отношение към това явление. След това партньорите изготвиха въпросник, който да се приложи в училищата, партньори по проекта за състоянието на тормоз във всяко училище.

Срещата продължи 5 работни дни с разнообразие от дейности. Беше организиран семинар от местни специалисти от университета в град Чаг и Държавната комисия по противообществени прояви в град Адана. Участниците се запознаха с работата на междуучилищните центрове за помощ при девиантно поведение на проблемни ученици. Културната програма  представи на участниците традиционни турски занаяти и обичаи, като Панаира на книгата, традиционна шатра за посрещане на гости, изработване на глинени предмети. Беше организирана среща с местния образователен отдел на областното управление на Адана.

Дейностите по проекта в ГПЧЕ бяха разнообразни и целяха да повишат разбирането на учениците за негативните последици от дискриминационни отношения и тормоз. Бяха организирани състезания в 8 клас по писане на английски език на тема „Моят опит“ за споделяне на случаи на наблюдавано или преживяно отношение на дискриминация или тормоз. Учениците направиха плакати „Не на насилието“. Друго състезание по писане на английски език беше на тема “ Що е дискриминация и тормоз“.  Най-добрите работи на учениците бяха включени в списание брой 1 на проекта, заедно с творбите на други ученици от партньорските училища. Тези дейности бяха осъществени дистанционно поради обявеното извънредно положение за пандемията от вирус Ковид-19.

За съжаление нашето домакинство на втората обучителна дейност по проекта с тема „Кажи „Не“ на стереотипите и дискриминацията“, насрочена за  началото на юни 2020 беше отложена за есента поради същите обстоятелства, свързани с Ковид-19.

В края на септември 2021 успешно се проведе третата обучителна дейност “ Кажи Да на равенството“. ГПЧЕ беше домакин на международната среща с участие ученици и учители от всички партньорски училища, с изключение на учениците от Турция, които се включиха виртуално в обучителните дейности. Семинарите и дискусиите на тема “Стереотипите – полезни или вредни“ доведоха до по-добро разбиране на проблемите на дискриминацията и насилието. Всички впечатления от обучителните дейности бяха събрани в брой 2 на онлайн списание.

В началото на ноември беше насрочена следващата обучителна дейност в партньорското училище в Румъния. Тема на дейностите беше „Кажи НЕ на езика на омразата“. За съжаление в края на октомври 2021г разпространението на Ковид се повиши и училищата бяха затворени за повече от 2 месеца. Международната среща в Румъния се проведе в началото на февруари 2022г , като учениците от ГПЧЕ и от партньорското училище в Италия се включиха виртуално в дейностите, докато всички останали участници присъстваха действително в партньорското училище. Впечатленията на учениците бяха събрани в брой 3 на онлайн списание.

В средата на март 2022 г се проведе четвъртата обучителна дейност в партньорското училище в Таранто, Италия. Успяхме да се съберем всички присъствено на тази среща с тема „Не на насилието“. Обучителните дейности бяха много интензивни – семинари, дискусии, работни ателиета. Всички участници споделиха, че обучителните дейности бяха много ползотворни. Техните впечатления събрахме в брой 4 на онлайн списание.

В края на май 2022 г училището в Пумпенай, Литва беше домакин на заключителната среща по проекта. Всички училища се включиха в обучителните дейности присъствено. Темата на дейностите беше „Да на равенството“. Училището беше поканило Едвинас Граузелис , младежки лидер и преподавател от университета във Вилнюс, като  модератор на дискусиите. Темата за равенството беше много актуална поради започналата война в Украйна. Всички участници споделиха своите мнения в  брой 5 на онлайн списание. Всички мнения от обучителните дейности могат да се намерят на

https://www.facebook.com/profile.php?id=100025627398039

Ние отчитаме, че въпреки затрудненията, пред които се оказахме, сме постигнали целите на проекта – да предизвикаме разговори по темата за дискриминацията и насилието, да повишим разбирането на учениците  и да ги направим по-толерантни.

Всички проектни дейности бяха проведени по такъв начин, че  предизвикаха редица нематериални конструктивни резултати: по-добро сътрудничество между екипи от ученици и учители, добри насоки как да се справим с насилието и дискриминацията в училище; ефективна комуникация и разбиране между участниците, подобрени езикови и организационни умения.

Ние постигнахме крайната цел на проекта: подобри се разбирането на учениците за европейските ценности,  повиши се желанието им да участват активно в местни кампании срещу дискриминацията, промениха се  техните нагласи и предразсъдъци,   увеличи се толерантността и съчувствието им, имат по-добро самочувствие за владеенето на английски език и могат да работят в екип.

След успешното приключване на проекта можем да отчетем успешно сътрудничество и устойчиво партньорство между учениците и учителите от ГПЧЕ и училищата от Литва, Италия, Румъния и Турция. Работата по проекта допринесе за повишаване на европейското измерение на ГПЧЕ “Йордан Радичков“.

Информация за проекта може да получите на https://www.facebook.com/profile.php?id=100025627398039

_____________________________________________________________________

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ започна работа по  проект  на тема “Срещу насилието и дискриминацията“ /”Standing against violence and discrimination”, с акроним STAVAD/ с номер 2019-1-LT01-KA229-060496_4 със срок на действие 2019-2021 г. по програма Еразъм +, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Кооперация за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА229 „Партньорства за училищен обмен“.

По този проект гимназията работи с партньорски училища от Литва, Италия, Румъния и Турция, като  водещ координатор е училището от Литва. Той  е своеобразно продължение на нашия  проект по гражданско образование „Срещу стереотитите в училище“ , който приключи през 2019 г.

Насилието над деца е феномен, който съществува във всяка държава, общество, етническа или религиозна група, независимо от социалния статус на детето или семейството. Основна заблуда по темата насилие над деца е битуващата представа, че насилието е акт, който задължително включва използването на физическа сила. Психическото и емоционално насилие, тормоз/малтретиране се квалифицира като системно критикуване, засрамване, унижаване, порицаване, заплахи, подигравки, предизвикване на страх и безпокойство у детето. Тормозът е една от най-прикритите форми на насилие. Тормоз в училище от връстниците означава, когато едно дете или група деца нарочно се отнасят лошо към друго дете, което е по-слабо и не може да се защити, да им отговори. Тормоз означава, когато към дадено дете се отнасят по този начин не само веднъж, а много пъти в продължение на много време.

Дискриминацията към или спрямо даден човек или група е третирането или възприемането му на базата на класа, категория, раса, етнос, религиозна принадлежност или нещо друго вместо спрямо неговите лични качества.

Насилието, тормозът и дискриминацията са болезнени преживявания, които неизбежно влияят на цялостното развитие на младите хора. Създадохме проекта, защото като учители и родители сме загрижени за бъдещето на децата и смятаме, че насилието и дискриминацията в училище може да бъдат премахнати, за да растат те здрави и уверени в себе си.

За по-добро разбиране на понятията насилие и дискриминация  предвиждаме  първата международна среща през януари 2020 г. да започне със семинар  на тема: „Насилие, дискриминация и тормоз. Анализ на ситуацията в партньорските училища в България, Италия, Литва, Румъния и Турция. Ролята на учителя за утвърждаване на ненасилие в училище. Ролята на неправителствените и държавни институции в помощ на училището за превенция на дискриминацията и тормоза“. Предвижда се тази среща да се проведе в Адана, Турция.

Чрез различни дейности учениците от 5-те училища от 5-те държави ще получат по-добро разбиране на проблемите.. Всички ученици от петте партньорски държави могат да изразят мнението си по проблемите с участие в различни състезания и конкурси:

-„Да живеем в многообразие“,

-„Моето училище без дискриминация“,

-„Не на езика на омразата в училище“,

-„Не на насилието в живота ни – да се освободим от стереотипи и дискриминация“.

 

Предстоят пет обучителни дейности по проекта  с различни теми:

  • Януари 2020 – „Насилие и дискриминация в училище – как да ги преодолеем“ – Адана, Турция
  • Юни 2020 – „Кажи „Не“ на стереотипите и дискриминацията „ – Видин, България;
  • Октомври 2020 – „„Кажи „Не“ на насилието“ – Галац, Румъния;
  • Февруари 2021 – „Кажи „Не“ на тормоза“ – Пумпену, Литва;
  • Юни 2021 – Кажи „Да“ на равенството“ – Таранто, Италия.

Крайната цел на проекта е  да подобри разбирането на учениците за европейските ценности, да повиши желанието им да участват активно в местни кампании срещу дискриминацията, да промени техните нагласи и предразсъдъци, да увеличи толерантността им, да им даде по-добро самочувствие за владеенето на английски език и да ги научи да работят в екип.

Информация за проекта може да получите на https://www.facebook.com/Standing-against-Violence-ans-Discrimination-2019-2021-13728160357442/?modal=admin_todo_tour


Приключи успешно първата година по проект ”Срещу насилието и дискриминацията“

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ приключи успешно първата година от проект  на тема “Срещу насилието и дискриминацията“ с номер 2019-1-LT01-KA229-060496_4 със срок на действие 2019-2021 г. по програма Еразъм +, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Кооперация за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА229 „Партньорства за училищен обмен“.

По този проект гимназията работи с партньорски училища от Литва, Италия, Румъния и Турция, като Литва е водещ координатор.

Това е проект за обмен на добри практики между училища. Трима учители по английски език от ГПЧЕ“Йордан Радичков“ – Анна Тодорова, Сашка Петкова и Камелия Георгиева участваха в първата обучителна дейност, която се проведе в Адана, Турция в началото на годината.Темата на обучението беше „Насилие и дискриминация в училище – прилики и разлики“. Присъстваха 12 учители от  всички партньорски училища. Те представиха действителното положение във всяко училище и направиха сравнителен анализ  на причини и аспекти на насилието и агресията, корените на дискриминацията, контекст на грубо поведение. Също така те представиха мерките, предприети от самите учители, педагогическите съветници  и какво е местното и националното отношение към това явление. След това партньорите изготвиха въпросник, който да се приложи в училищата, партньори по проекта за състоянието на тормоз във всяко училище.

Срещата продължи 5 работни дни с разнообразие от дейности. Беше организиран семинар от местни специалисти от университета в град Чаг и Държавната комисия по противообществени прояви в град Адана. Участниците се запознаха с работата на междуучилищните центрове за помощ при девиантно поведение на проблемни ученици. Културната програма  представи на участниците традиционни турски занаяти и обичаи, като Панаира на книгата, традиционна шатра за посрещане на гости, изработване на глинени предмети.Беше организирана среща с местния образователен отдел на областното управление на Адана.

Дейностите по проекта в училище бяха разнообразни и целяха да повишат разбирането на учениците за негативните последици от дискриминационни отношения и тормоз. Бяха организирани състезания в 8 клас по писане на английски език на тема „Моят опит“ за споделяне на случаи на наблюдавано или преживяно отношение на дискриминация или тормоз. Учениците рисуваха плакати „Не на насилието“. Друго състезание по писане на английски език беше на тема “ Що е дискриминация и тормоз“.  Най-добрите работи на учениците бяха включени в списание брой 1 на проекта, заедно с творбите на други ученици от партньорските училища. Тези дейности бяха осъществени дистанционно поради обявеното извънредно положение за пандемията от вирус Ковид-19.

За съжаление нашето домакинство на втората обучителна дейност по проекта с тема „Кажи „Не“ на стереотипите и дискриминацията“, насрочена за  началото на юни 2020 беше отложена за есента поради същите обстоятелства, свързани с Ковид-19.

Ние отчитаме, че въпреки затрудненията, пред които се оказахме, сме постигнали целите на проекта – да предизвикаме разговори по темата за дискриминацията и насилието, да повишим разбирането на учениците  и да ги направим по-толерантни.

Очакваме всички проектни дейности за следващата година да бъдат планирани по такъв начин, че да предизвикат редица нематериални конструктивни резултати: по-добро сътрудничество между екипи от ученици и учители, насоки как да се справим с насилието и дискриминацията в училище; ефективна комуникация и разбиране между участниците, подобрени езикови и организационни умения.

Очакваме да постигнем крайната цел на проекта: да се подобри разбирането на учениците за европейските ценности, да се  повиши желанието им да участват активно в местни кампании срещу дискриминацията, да се променят техните нагласи и предразсъдъци, да се  увеличи толерантността и съчувствието им, да им се даде по-добро самочувствие за владеенето на английски език и да се научат да работят в екип.

След успешното приключване на първата година на проекта можем да отчетем успешно сътрудничество и устойчиво партньорство между учениците и учителите от ГПЧЕ и училищата от Литва, Италия, Румъния и Турция. Работата по проекта допринесе за повишаване на европейското измерение на ГПЧЕ “Йордан Радичков“.