Зелена Европа зависи от нашето екологично съзнание

ПРОЕКТ „ ЗЕЛЕНА ЕВРОПА ЗАВИСИ ОТ НАШЕТО ЕКОЛОГИЧНО СЪЗНАНИЕ”
ПО ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ”, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2011 – 2013 ГОДИНА
ПАРТНЬОР: Средно училище „ Станислав Стажик”
град Търновски гури, Силезия, ПОЛША

ЦЕЛИ:

  • развитие на екологично съзнание, разширяване на екокултурата на подрастващите, въздействие върху отношението и поведението на учениците и местните общности спрямо околната среда
  • работа в пет екологично – проблемни области: замърсяване на водата, спестяване на електроенергия, замърсяване на въздуха, отпадъците, здравословна диета /образование в опазване на околната среда

КРИТЕРИИ за включване на учениците:

  • в основните дейности за двете години: ученици от 9 и 10 клас от 2011/2012 учебна година
  • добро владеене на английски език, ИКТ, оценка от комисия от учителите, работещи в проекта на АРГУМЕНТАЦИЯТА, написана от всеки ученик при заявката му за участие
  • сериозност и системност в дейностите по проекта през двете учебни години, изчерпателност в подготовката на малките проекти по теми, съпричастност на родителите към дейностите на децата от ГПЧЕ и от Полша

ДЕЙНОСТИ:

месец

дейност, продукт

септември/октомври 2011

Представяне на проекта, езиков курс по полски език /on-line/, размяна на мейлинг-лист с полски ученици, задачи за малък проект «Замърсяване на водата», web – сайт, семинар за историята на Полша

Ноември 2011

Интернет контакти, работа по малките проекти с размяна на материали с Полша, обучение по полски език

Декември 2011

Редактиране на научните лични изследвания, размяна с полските ученици и публикуването им в училищната и местната преса и сайта, обучение по полски език

Януари 2012

Интернет контакти, график за втори малък проект „Пестене на електрическа енергия и замърсяване на въздуха”, семинар за културата на Полша

Февруари 2012

Контакти чрез Интернет, часове по полски език, часове в екоклуба за разработване на малките лични проекти, срещи с местни институции

Март 2012

Контакти с учениците от Полша, редакция на статиите, радиопредаване в училището и местна радиостанция

Април 2012

Трети малък проект „Проблеми с отпадъците – разделното събиране и рециклиране”, събиране на материали в екоклуба, часове по полски език

Май 2012

Интернет контактуване, среща с родителите на работещите в проекта ученици, семинар за историята и културата на Полша в екоклуба, подготовка на приемни семейства за визита на полските деца във Видин

Юни 2012

Интернет контакти, редакция на проектите и публикуването им, радиопредавания, ПРИСТИГАНЕ И ДЕСЕТДНЕВНО СЪВМЕСТНО ОБУЧЕНИЕ на 20 полски ученици с 4 учители във Видин: история и култура на България и Полша, вечер на полските традиции, езикова работилница, теренни проучвания, образователни екскурзии в България, представяне на ученическите разработки пред ГПЧЕ и местната общественост

Юли /август

Оценка по проектните дейности и представяне на местните институции

 

 

Гостуване на полската група в България

През европейските столици към нашите приятели в Полша

Сайт на проекта

Разработки на учениците