Технологично подпомогнато обучение

От 01.12.2021 г. в ГПЧЕ “Йордан Радичков“ стартира проект 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030703 по програма Еразъм+ на Европейския съюз с наименование „Технологично подпомогнато обучение“, Ключова дейност 1 „Училищно образование“, сектор „Краткосрочни проекти за мобилност на персонал в училищното образование“. Програма Еразъм+ се финансира от Европейския съюз и дава възможност на учители от различни европейски страни да повишат квалификацията си и да осъществят контакти с колеги. Този проект цели повишаване на капацитета на учителите за разчупване на традиционната класна стая. Шестима учители ще имат възможност да се включат в квалификационни курсове във водещи учебни организации в Европа. Избраните теми засягат две тематични области: интегриране на дигиталните технологии в чуждоезиковото обучение и нови и иновативни образователни методи в билингвалното обучение по учебен предмет. Курсовете са: „Творческо използване на технологиите в класната стая“; „Как да използвате таблети, приложения и социални медии в класната стая“; „Френски и ИКТ инструменти за учене и преподаване в училищата“; „Обучение по немски език – синхронно и асинхронно“, „Интегрирано обучение по учебен предмет, преподаван билингвално на български и английски език – Гражданско образование и история“; Вярваме, че можем да променим класната стая и можем да работим за промяна на отношението, нагласите и мотивите на учителите, учениците и родителите в посока осъществяване на образование, фокусирано върху личността на ученика. С повишаване на квалификацията си, нашите учители ще имат съвременна методология за преподаване. Всички нови методики ще бъдат внедрени в учебния процес през учебната 2022/2023 година.

Фейсбук страница на проекта: Technology enhanced learning – Erasmus+


В края на месец февруари на учебната 2022/2023 г. в ГПЧЕ “Йордан Радичков“ завърши проект 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030703 по програма Еразъм+ на Европейския съюз с наименование „Технологично подпомогнато обучение“, Ключова дейност 1 „Училищно образование“, сектор „Краткосрочни проекти за мобилност на персонал в училищното образование“.

Програма Еразъм+ се финансира от Европейския съюз и дава възможност на учители от различни европейски страни да повишат квалификацията си и да осъществят контакти с колеги. Този проект имаше за цел да подобри преподаването на чужди езици в гимназията и да повиши капацитета на учителите за модерно дигитално преподаване в класната стая.

След обучение на шест учители във водещи европейски институции и проведено вътреучилищно обучение на всички колеги, ние постигнахме интегриране на новите методологии и дигиталните технологии в чуждоезиковото обучение. Ние подобрихме преподаването на учебните предмети история, биология,  химия, физика и философия с използването на нови дигитални образователни методики. Тези предмети се преподават билингвално в нашето училище на български и английски език. Шестима учители повишиха квалификацията си в реномирани обучителни институции в Германия, Франция, Италия, Испания и Малта. Камелия Георгиева и Вержиния Василева подобриха методологията си в курсове „Интегриране на дигитални технологии в преподаването на английски език“ в Алфа скул – Малта и Еуропас академия в Испания. Сашка Петкова осъвремени методиката си на преподаване на английски език в Еуропас академия в Италия. Ваня Симеонова усвои нови методи за преподаване на френски език в курса „Дигитални платформи в преподаването на френски език“ в Руан, Франция. Кристина Божидарова се научиха как да използват дигитални платформи в курса „Преподаване на учебен предмет билингвално – интегриране на дигитални технологии“ в Малта.

Всички учители, повишили квалификацията си в европейски образователни институции, направиха семинари в ГПЧЕ “Й. Радичков“ и предадоха опита на колегите си. Така нашите учители се подготвиха превръщане на нашето училище в иновационно с използване на дигитални платформи в учебния процес. Те се справиха отлично с прилагане на дигиталните технологии на практика. В края на първия срок ние можем да направим равносметка на постигнатите резултати с приложените нови дигитални методики в преподаването в класната стая. Шест наши ученици се класираха за националния кръг на състезанието  по английски език  Лонгман – Даниел Велков, Тина Данкова, Цветина Цветкова, Деси Милчева, Мариана Николова от VIII клас, Владимир Мушанов от IX клас. Единадесет наши ученици се класираха за националния кръг на международната олимпиада ХИПО по английски език – Мариана Николова, Бетина Евгениева, Никол Николова, Тина Данкова, Андреа Илиева, Емилия Емилова, Даниел Велков и Мариана Николова от VIII клас, Вивиан Иванова, Михаела Михайлова и Магдалина Колева от XI клас. Двама наши ученици се класираха на национално ниво на състезанието по творческо писане на английски език, организирано от МОН – Михаела Михайлова от 11 а клас и Ивет Янчева от 12 клас.

Смятаме, че в резултат от повишението на квалификацията на нашите учители по проект „Технологично подпомогнато обучение“ по програма Еразъм+ и прилагането на нови дигитални платформи в обучението, ние с гордост можем да обобщим, че проектът ни е успешен. Ние постигаме по-добри резултати в усвояването на чуждите езици, което и е основна цел на ГПЧЕ “Йордан Радичков“. Ние сме отлично подготвени за провеждане на учебни занятия иновативно.

Фейсбук страница на проекта: Technology enhanced learning – Erasmus+