2014-2015 учебна година

За учебната 2014-2015 година по проект УСПЕХ са сформирани следните форми на извънкласна дейност:

 • Клуб “Млад преводач – английски език”, ръководител Анелия Димитрова
 • Клуб “Творческо писане на английски език”, ръководител Анелия Димитрова
 • Aтелие “Реклама”, ръководител Янка Виткова
 • Aтелие “Мултимедия”, ръководител Лилия Тодорова
 • Kлуб “Опознаване на родния край – английски език”, ръководител Иванка Цветкова
 • Клуб “Културно наследство – английски език”, ръководител Иванка Цветкова
 • Клуб “Млад екскурзовод – английски език”, ръководител Анна Тодорова
 • Клуб “Млад предприемач”, ръководител Милена Ружева
 • Клуб “SOS-приятели и дебати”, ръководител Любов Цолова
 • Клуб “Театър на английски език”, ръководител Камелия Георгиева
 • Клуб “Млад театрал”, ръководител Камелия Георгиева
 • Клуб “Културно-историческо наследство на Видин”, ръководител Пролет Асенова
 • Клуб “Български традиции”, ръководител Вержиния Василева
 • Клуб “Арт-клуб”, ръководител Наталия Василева
 • Клуб “Литературен калейдоскоп – творческо писане на български език”, ръководител Пенка Милушева
 • Клуб “Творческо писане на френски език”, ръководител Таня Миланова
 • Клуб “Училищен дизайн”, ръководител Василиса Димитрова
 • Клуб “Водопадите в България”, ръководител Наташа Димитрова
 • Клуб “Дунав – река на живота”, ръководител Василиса Димитрова
 • Клуб “Млад редактор”, ръководител Сашка Гергова
 • Клуб “Музикален клуб”, ръководител Елка Владимирова
 • Клуб “Евроклуб”, ръководител Валентина Александрова
 • Клуб “Екотуризъм”, ръководител Валентина Александрова
 • Клуб “Културен туризъм”, ръководител Валентина Александрова
 • Клуб “Човек и природа”, ръководител Емилия Атанасова
 • Клуб “Опознай ме – моят различен поглед към света”, ръководител Сашка Петкова
 • Клуб “Футбол”, ръководител Илиян Ангелов
 • Клуб “Футболни таланти”, ръководител Илиян Ангелов
 • Клуб “Познай себе си – източна философия и практика”, ръководител Атанас Ничев
 • Клуб “Йога”, ръководител Миглена Петкова
 • Клуб “Млад художник”