Колектив

Любомир Георгиев – директор, 094/600 442
магистър, история
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Боянка Никова – помощник-директор по учебната дейност
магистър, български език и руски език
Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“

УЧИТЕЛ ПРЕПОДАВА СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН
Любомир Георгиев, директор История и цивилизация 0885563701
Боянка Никова, ПДУД Български език и литература 0885564589
Пенка Милушева, старши учител Български език и литература 0876967165
Сашка Гергова, старши учител Български език и литература 0885671841
Петър Петров, старши учител Български език и литература 0882357036
Емил Живков, главен учител Английски език, немски език 0885190421
Сашка Петкова, старши учител Английски език 0885674319
Иванка Цветкова, старши учител Английски език 0885671805
Анелия Димитрова, старши учител Английски език 0885674182
Милена Ружева, старши учител Английски език 0885671894
Вержиния Василева, старши учител Английски език 0885671745
Камелия Георгиева, старши учител Английски език 0882486018
Наталия Василева, старши учител Английски език 0884706556
Ваня Симеонова, старши учител Френски език 0884708131
Таня Миланова, старши учител Френски език 0885671823
Николай Вачев, старши учител Немски език 0885674391
Гергана Герасимова, старши учител Математика 0885674511
Красимира Аристотелова, старши учител Математика 0885671854
Лилия Тодорова, старши учител Информатика, ИТ 0885671387
Янка Виткова, старши учител Информатика, ИТ 0885671628
Валентина Александрова, старши учител История и цивилизация 0885190426
Кристина Божидарова, учител История и цивилизация 0882486017
Нели Бориславова, старши учител Философски цикъл 0885190423
Елена Матеева, старши учител География и икономика 0885674352
Елка Владимирова, старши учител Биология 0885190396
Галя Митова, старши учител Физика 0885671563
Емилия Атанасова, главен учител Химия 0882356758
Илиян Ангелов, старши учител Физическо възпитание 0885671636
Десислава Маринова Физическо възпитание 0885190469
Албена Лисова Музика външен лектор
Петя Петрова Изобразително изкуство външен лектор
Любов Цолова Педагогически съветник, училищен психолог 0885671487
Росица Найденова Библиотекар 0882356935