Колектив

Любомир Георгиев – директор, 094/600 442
магистър, история
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Боянка Никова – помощник-директор по учебната дейност
магистър, български език и руски език
Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“

УЧИТЕЛ ПРЕПОДАВА
Любомир Георгиев, директор История и цивилизация
Боянка Никова, ПДУД Български език и литература
Пенка Милушева, старши учител Български език и литература
Сашка Гергова, старши учител Български език и литература
Петър Петров, старши учител Български език и литература
Емил Живков, главен учител Английски език, немски език
Сашка Петкова, старши учител Английски език
Анелия Димитрова, старши учител Английски език
Милена Ружева, старши учител Английски език
Вержиния Василева, старши учител Английски език
Камелия Георгиева, старши учител Английски език
Наталия Василева, старши учител Английски език
Ваня Симеонова, старши учител Френски език
Таня Миланова, старши учител Френски език
Николай Вачев, старши учител Немски език
Маринела Станкова, учител Испански език
Албена Михайлова, главен учител Руски език
Никита Жилев, старши учител Математика
Янка Виткова, старши учител Математика и информационни технологии
Лилия Тодорова, старши учител Информационни технологии
Валентина Александрова, старши учител История и цивилизация
Кристина Божидарова, учител История и цивилизация
Нели Бориславова, старши учител Философски цикъл
Елена Матеева, старши учител География и икономика
Елка Владимирова, старши учител Биология и химия
Галя Митова, старши учител Химия и физика
Илиян Ангелов, старши учител Физическо възпитание
Десислава Маринова Физическо възпитание
Албена Лисова Музика
Петрунка Иванова Изобразително изкуство
Юлия Найденова Училищен психолог
Росица Найденова Библиотекар