Колектив

Боянка Никова – директор, 094/600 442
магистър, български език и руски език
Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“

Албена Михайлова – ЗДУД
магистър, руска филология
Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“

УЧИТЕЛ ПРЕПОДАВА
Боянка Никова, директор Български език и литература
Албена Михайлова, ЗДУД Руски език
Пенка Милушева, старши учител Български език и литература
Сашка Гергова, старши учител Български език и литература
Петър Петров, старши учител Български език и литература
Емил Живков, главен учител Английски език
Сашка Петкова, старши учител Английски език
Анелия Димитрова, старши учител Английски език
Василена Тодорова, учител Английски език
Вержиния Василева, старши учител Английски език
Камелия Георгиева, старши учител Английски език
Пролетка Гергова, учител Английски език
Таня Миланова, старши учител Френски език
Николай Вачев, старши учител Немски език
Маринела Станкова, учител Испански език
Светлана Първанова, старши учител Руски език
Никита Жилев, старши учител Математика
Янка Виткова, старши учител Математика и информационни технологии
Лилия Тодорова, старши учител Информационни технологии
Валентина Александрова, старши учител История и цивилизация
Кристина Божидарова, учител История и цивилизация
Нели Бориславова, старши учител Философски цикъл
Елена Матеева, старши учител География и икономика
Елка Владимирова, старши учител Биология и химия
Галя Митова, старши учител Химия и физика
Борислав Каменов, учител Физическо възпитание
Десислава Маринова, старши учител Физическо възпитание
Албена Лисова Музика
Диана Борисова Изобразително изкуство
Юлия Найденова Училищен психолог
Росица Найденова Библиотекар