Умения в 21 век

Приключи успешно проект „Умения в 21 век“ по програма Еразъм+

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ приключи  успешно проект 2020-1-BG01-KA101-078253 по програма Еразъм+ със заглавие „Умения в 21 век“, КД 1 дейност „Училищно образование“, сектор „Обучение на училищен персонал“. Програма Еразъм+ се финансира от Европейския съюз и дава възможност на учители от различни европейски страни да повишат квалификацията си и да осъществят контакти с колеги. Проектът „Умения в 21 век“ беше написан за изпълнение в едногодишен период, но поради разпространението на пандемията от Ковид-19, договорът с Центъра за развитие на човешки ресурси, който управлява програма Еразъм+ в България, беше подписан за изпълнение за две години от 2020 до 2022 г.

По този проект седем учители от ГПЧЕ повишиха квалификацията си в обучителни институции в Европа. Тези обучения им дадоха възможност да преподават по нов иновативен метод, като променят традиционните си методи. Застъпените в проекта теми засягаха две тематични области: как се използва компетентностния подход  и интегриране на дигиталните технологии в чуждоезиковото обучение. Беше представено обучение в електронна среда и използване на метода на обърната класна стая, а също и нови и иновативни образователни методи в билингвалното обучение  по гражданско образование и природни науки.

Сашка Петкова повиши квалификацията си в курс: „Умения за 21 век: Компетентностен подход и използване на технологиите в класната стая“; Вержиния Василева се обучи в курс „Как да използваме аудиовизуални приложения и социални медии в класната стая“; Камелия Георгиева се запозна с новите методики за мениджмънт в курса „ Мениджмънт на класа,  проектно-базирано обучение и обърната класна стая“; Емил Живков повиши квалификацията си в Дюселдорф , Германия в курса „Немски език и ИКТ инструменти за учене и преподаване в училищата“; Валентина Йорданова  се обучи в Дъблин, Ирландия в курса „Интегрирано обучение по учебен предмет, преподаван билингвално на български и английски език  по гражданско образование“;  Янка Виткова и Маринела Станкова се обучиха в курса „ СТЕМ – Съдържание и езиково интегрирано обучение по ИКТ и природни науки“. Всички тези обучения се проведоха през лятото на 2021 г.

През учебната 2021/2022 г тези колеги използваха новопридобитите си квалификации в преподаването на чужди езици и учебни предмети. Те направиха обучения на колегите от методичното обединение по чужди езици и по природни науки. Така всички учители по чужди езици използваха дигитални платформи и приложения в ежедневната си работа. С повишаване на квалификацията си, нашите учители приложиха съвременна методология за преподаване. Последвалото затваряне на училищата в периода октомври – декември 2021 г поради усложнения от пандемията от Ковид  ни намери подготвени да се справим с предизвикателствата за дистанционно обучение на учениците. Училището ни е иновативно и ние смятаме, че с новопридобитите квалификации можем да променим класната стая и можем да работим за промяна на отношението, нагласите и мотивите на учителите, учениците и родителите в посока осъществяване на образование, даващо компетентност и фокусирано върху личностното развитие на учениците ни. Учителите допринесоха за повишаване на европейското измерение на ГПЧЕ “Йордан Радичков“ благодарение на програма Еразъм+.

__________________________________________________________________

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ ще повиши квалификацията на учителите си по нов европейски проект „Умения в 21 век“  по програма Еразъм+

 

 

 

От 01.06.2020 г. в ГПЧЕ “Йордан Радичков“ стартира проект 2020-1-BG01-KA101-078253 по програма Еразъм+ със заглавие „Умения в 21 век“, КД 1 дейност „Училищно образование“, сектор „Обучение на училищен персонал“. Програма Еразъм+ се финансира от Европейския съюз и дава възможност на учители от различни европейски страни да повишат квалификацията си и да осъществят контакти с колеги.

Проектът „Умения в 21 век“ беше написан за изпълнение в едногодишен период, но поради разпространението на пандемията от Ковид-19, договорът с Центъра за развитие на човешки ресурси, който управлява програма Еразъм+ в България, беше подписан за изпълнение за две години.

Този проект цели повишаване на капацитета на учителите за разчупване на традиционната класна стая. Шестима учители ще имат възможност да се включат в квалификационни курсове във водещи учебни организации в Европа. Избраните теми засягат две тематични области: компетентностният подход  и интегриране на дигиталните технологии в чуждоезиковото обучение, обучение в електронна среда и използване на метода на обърната класна стая и нови и иновативни образователни методи в билингвалното обучение по гражданско образование и природни науки. Курсовете са: „Умения за 21 век: Компетентностен подход и използване на технологиите в класната стая“; „Как да използвате аудиовизуални приложения и социални медии в класната стая“; „Обърната класна стая“; „Немски език и ИКТ инструменти за учене и преподаване в училищата“; „Интегрирано обучение по учебен предмет, преподаван билингвално на български и английски език  по природни науки“; „ Съдържание и езиково интегрирано обучение по гражданско образование“.

Вярваме, че можем да променим класната стая и можем да работим за промяна на отношението, нагласите и мотивите на учителите, учениците и родителите в посока осъществяване на образование, даващо компетентност и фокусирано върху личностното развитие на ученика. С повишаване на квалификацията си, нашите учители ще имат съвременна методология за преподаване. Всички нови методики ще бъдат внедрени в учебния процес през учебната 2021/2022 година.