Акредитация

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ – Видин е една от акредитираните български организации в сектор „Училищно образование“ по Програма „Еразъм+“. Това е пореден успех, който дава възможност за опростен достъп до възможностите за финансиране по линия на Ключова дейност 1 за периода 2021 – 2027 г.

Основната цел на ГПЧЕ “Йордан Радичков“ е да се постигнат високи и трайни постижения в профилираното обучение на учениците, което ще гарантира бъдещото им кариерно развитие на международния пазар. При подготовката на проектопредложението избраната за целта училищна комисия се запозна в детайли с националните и европейските политики и стратегии за бъдещия програмен период. С общи усилия беше създадена „Стратегия за интернационализация на училището“.

След задълбочен анализ на текущото състояние на международните обменни практики и приоритетите на ЕК за следващия програмен период, бяха набелязани стратегическите цели на училището и беше изготвен ориентировъчен график на физическите мобилности, които ще засилят процесите на глобализация на образователния процес.

Като акредитирана организация, ГПЧЕ “Йордан Радичков“ ще следва стриктно  стандартите за качество на програма „Еразъм“, които са готова рецепта за успех.

Сайт на проект Акредитация

https://akreditacia–gpce-jordan-radickov–vidin3.webnode.page/photo-gallery/

Facebook  страница: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094913412114


Двадесет ученици от ГПЧЕ “Йордан Радичков“ участваха в мобилност по проект Акредитация  през учебната 2022/2023 г

От 12 до 16 юни 2023 г   ученици и четирима ръководители от ГПЧЕ “Йордан Радичков“ осъществиха първия акредитиран обмен с Училището за надарени деца АРГЕМ  в Истанбул, Турция. Основна цел на двустранния проект „Европейски институции и европейски ценности“ е да се обменят добри практики при изучаването на  английски език, както и да се опознаят традициите, бита и културно-историческото наследство на двете държави.

Истанбул е мястото, където може да се излезе от традиционните туристически маршрути и да се навлезе в по-малко познати кътчета, богати на история, традиции, култура и архитектура. Нашите ученици се насладиха на зашеметяващи гледки, обиколиха красиви исторически места и площади. Благодарение на непосредствената близост до  Истанбул, остров Хайбелиада е един от най-зеления регион на Истанбул, където хората отиват да отдъхнат от забързаното ежедневие. На върха на острова е разположено Гръцкото религиозно училище, което беше избрано от турските домакини за втори партньор по проекта. Топлото посрещане на домакините и изключително богатата програма  зареди с положителни емоции всички участници. Турските ученици направиха всичко възможно да запознаят и заинтригуват с техните традиции, местна кухня, история, като организираха презентации и музикални изпълнения в двора на училището.

По време на мобилността учениците се запознаха с Европейските институции и тяхната роля за подпомагане на младите хора.  Те участваха в семинар за европейските ценности, след като проведоха дискусия кои общочовешки ценности са основни за различните религии. Учениците нарисуваха плакати с техните виждания за универсалните ценности.

Сред културно-историческите забележителности, които посетиха нашите ученици заедно с техните връстници от Училището за надарени деца АРГЕМ бяха  музея „Света София“, сега действаща джамия, а също и Синята джамия. Нашето приключение продължи със среща с местните традиции, които ни показаха учителките от училището АРГЕМ. Нашите ученици участваха в различни творчески дейности, като една от най-атрактивните беше изработването на сувенири от хартия по традиционна технология и оцветяване с къна.

Всички получиха своите сертификати за участие в този незабравим обмен. Сърдечното посрещане от страна на турските домакини помогна за създаване на приятелства, които  продължават и сега чрез социалните мрежи.

Вълнуващите впечатления на нашите ученици от участието в дейностите по проект Акредитация  бяха събрани в онлайн списание. https://online.fliphtml5.com/hnldt/edeu/


Повишаване на квалификацията на десет учители от ГПЧЕ “Йордан Радичков“ по проект на програма Еразъм+

В периода 16 – 22 юли 2023 година петима учители по английски език от Гимназия с преподаване на английски език „Йордан Радичков“ повишиха квалификацията си в  структурирания курс „еТестове, еЗадания, еИгри и други еПриложения за иновативни учители“, който се проведе в Манавгат, Турция. Други петима учители се обучиха в курса „Преподаване на СТЕАМ учебни предмети“. Това е обучителна мобилност от акредитирания за текущата учебна година проект с № 2022-1-BG01-KA121-SCH-000068369, съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Основната цел на това международно обучение беше да се насърчат по-високи постижения и иновации в чуждоезиковото обучение чрез изграждане на знания и умения за интегриране на дигитални платформи и приложения в часовете по чужди езици. Благодарение на този курс 19 учители от България, Литва, Словакия, Гърция и  Хърватия се запознаха се с ключовите елементи и нарастващите тенденции, свързани с интегрирането на дигиталните инструменти за създаване на портфолио и  преподаването в класната стая по съвременен начин.  Курсистите се запознаха с възможностите за оценяване с различни приложения в зависимост от целите на оценяването – формативно или сумативно. Чрез поредица от тематични игри и конкретни задачи за работа в трансгранични екипи, всички участници се научиха как да проектират, планират и предоставят на своите ученици вдъхновяващи уроци в обучението по хуманитарни учебни предмети и учебни предмети по природни науки. Нашите учители се обучиха как да планират бинарни уроци с интегриране на дигитални приложения, как да осъществяват бърза проверка за нивото на усвояване на преподадения материал, да получават обратна връзка за трудности при усвояване на новите знания.

През това едноседмично обучение , учителите от ГПЧЕ успяха да изградят близки приятелства със своите европейски колеги, като се надяват, че това ще спомогне за успешното реализиране на бъдещи съвместни проекти.

Разработените уроци с приложение на дигитални платформи и приложения бяха събрани в книга с Методика на преподаване в помощ на колеги по различни учебни предмети.

https://online.fliphtml5.com/hnldt/ifhm/


Разпространение на резултатите от обученията – вътрешна квалификация в ГПЧЕ

През септември 2023 беше проведена вътрешна квалификация за интегриране на дигиталните технологии в преподаването.

Вержиния Василева обучи учителите по чужди езици за възможностите за използване на различни платформи като Nearpod и HTML5 при преподаване на чужди езици.

Кристина Божидарова запозна учителите от ГПЧЕ с различни приложения, които могат да се използват за различни цели постигане на високи резултати в обучението.


ГПЧЕ продължава обучителните дейности по проект Акредитация през втората година на проекта

През учебната 2023/2024 г проект Акредитация по програма Еразъм на Европейския съюз продължава мобилностите, които са заложени в Европейския план за развитие на ГПЧЕ.

Предстои повишаване на квалификацията на петима учители от ГПЧЕ през лятото на 2024 г. Те ще се обучат да прилагат иновативни методики в преподаването на различни учебни предмети и чужди езици, след като се направи анализ на областите, нуждаещи се от подобрение.

Предстои реализиране на ученическа мобилност на тема Европейски институции и тяхната роля в реализацията на младите хора. Екипът за работа по проекта е в процес на договаряне на приемащо училище домакин на обучителните дейности през пролетта на 2024 г.