Свободно място

ГПЧЕ „Йордан Радичков“ обявява 1 свободно място в VIII клас,
профил „Чужди езици“ с профилиращи предмети:

 1. английски език
 2. немски език/испански език/френски език

Заявление може да подадете в гимназията до 13.09.2018г.
Телефон за справки: 094 600 442

Родителски срещи

На 12 септември 2018 г. (сряда) от 18:00 часа
ще се проведе родителска среща за 9-те класове в актовата зала.

На 13 септември 2018 г. (четвъртък) от 18 часа
ще се проведе родителска среща за 8-те класове в актовата зала.

Свободно работно място в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин

О    Б    Я    В    А

На основание чл. 258, ал. 1 от ЗПУО и във връзка с чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти обявявам свободно работно място в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ за учебната 2018/2019 год.

 1. Учител по история и цивилизация – по чл. 68 ал. 1 т. 1, във връзка с чл. 70 ал. 1 от КТ.

Изисквания:

 • Висше образование /бакалавър или магистър/;
 • Професионална квалификация – учител;

Необходими документи:

 1. Заявление до директора;
 2. Професионална автобиография /CV/;
 3. Копие на диплома за завършено образование;
 4. Копие на документи за професионална квалификация;
 5. Препис — извлечение от трудова книжка;
 6. Свидетелство за съдимост – при назначаване;
 7. Медицинско свидетелство съгл. чл.215 ал.1 т.3 от ЗПУО — при назначаване.

Срок за подаване на документите: 31.08.2018 год. в канцеларията на училището.

Телефон за връзка: 094600442/ GSM 0885563701

Любомир Георгиев                                                                    /П.П/
Директор на ГПЧЕ „Йордан Радичков”

Свободни места за учебната 2018/2019 година

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“
обявява свободни места за учебната 2018/2019 година:

IX клас, профил „Чужди езици“

 • 6 места с:
  Първи чужд език: английски език
  Втори чужд език: немски език, френски език, руски език / по избор /

X клас, профил „Чуждоезиков“

 • 3 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, история и цивилизация
 • 8 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, информационни технологии
 • 3 места с профилиращи предмети: английски език, немски език, български език и литература, математика

XI клас, профил „Чуждоезиков“

 • 3 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, география и икономика
 • 1 място с профилиращи предмети: английски език, немски език, български език и литература, математика

XII клас, профил „Чуждоезиков“

 • 5 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, история и цивилизация
 • 5 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, математика

Телефон за справки: 094 600 442

Записване на ученици в 8. клас за учебната 2018-2019 година

От до 6 юли приетите ученици на първи етап на класиране могат да се запишат в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ с наш образец на заявление до директора и оригинал на свидетелство за основно образование или да подадат заявление за участие във втори етап на класиране.

Работно време на комисията по записване: 08:00 – 17:00 ч.

Списък на учениците, които са одобрени за участие в обучителна дейност в Гранада, Испания от 7 до 13.11.2018 по проект „Стереотипите спират творчеството“

 1. Радина Андреева Кирилова – 8 в
 2. Ванеса Цветелинова Ангелова – 8 б
 3. Анита Ангелова Иванова – 9 б
 4. Анна Петре – 8 г
 5. Сандра Иларионова Дочева – 8 б
 6. Зорница Мартинова Василева – 9 б
 7. Стефън Иво Иванов – 8 г
 8. Пламен Красимиров Каменов – 8 а

Резерви:

 1. Светослава Сергеева Владимирова – 8 г
 2. Симона Петрова Йорданова – 9 б

Комисия:

 1. Любов Цолова
 2. Камелия Георгиева
 3. Милена Ружева
 4. Вержиния Василева
 5. Наталия Василева