Резултати от поканата за създаване на лого по проект „Активни за укрепване на европейските ценности“

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ започна работа по  проект на тема “Активни за укрепване на европейските ценности“ /”Active to strengthen European values”/, с акроним ACEV с номер 2021-1-LT01-KA220-SCH-000030299 със срок на действие 2022-2024г. по програма Еразъм+, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА220 „Партньорства за училищен обмен“. По този прoект гимназията работи с партньорски училища от Литва, Италия, Румъния, Турция и Нидерландия като  водещ координатор е училището от Литва.

Всички ученици от  ГПЧЕ “Йордан Радичков“ бяха поканени да участват в състезанието за създаване на лого по проекта. Комисията по оценка на предложенията  се събра и разгледа внимателно всички изпратени на електронната поща лога и публикува решението си.

Резултати от състезанието за създаване на лого по проект „Активни за укрепване на европейските ценности“:

На първо място беше класирано предложеното лого от  Адриана Михайлова Ангелова – 11.А клас. Наградата й за спечелено първо място е  участие в обучителните дейности по проекта в гр. Таджиано, Италия през февруари 2023 г.

На второ място се класира предложението за лого на Ева Тодорова Алексиева от 12.А клас.

Завърши проект „Трудовият пазар в училище“

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ завърши успешно проект „Трудовият пазар в училище“ с номер 2019-1-BG01KA229-062582_1 по програма Еразъм+, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА229 „Партньорства за училищен обмен“. ЗПЧЕ започна работа по този проект през 2019 г. Поради пандемията от Ковид-19, дейностите по проекта бяха временно намалени, като действието на проекта беше удължено с 12 месеца до 31.08.2022г.

ГПЧЕ беше координатор на проекта „Labour market at school“. Партньори по проекта бяха училища от Гърция, Италия, Португалия и Турция. Проектът бе насочен към ученици на възраст 15-17 години.

Основните цели на проекта бяха осъществени успешно. Учениците от училищата в партньорството по проекта придобиха умения за развитие на предприемачество, които да използват за бъдещото си образование. Проектът разви и обогати предприемаческото мислене на учениците, като им позволи да разработват съвместни бизнес идеи, с които те получиха по-добро разбиране на света на бизнеса. Учениците се запознаха с икономиката в региона на всяко партньорско училище, срещнаха се с различни предприемачи и представители на бизнеса в областта на всяко партньорско училище. Целта на проекта бе учениците постигната: учениците си сътрудничиха и създадоха иновативни бизнес идеи, които са пригодени към икономиката в региона на съответната държава.

Беше проведена първата обучителна дейност в гр. Фатима, Португалия от 02.02.2020 до 8.02.2020 г. Темата на дейностите беше: „ Португалската икономика и стартиращи фирми в областта на информационните технологии“. Шест ученици от ГПЧЕ се включиха в работната група и обсъждаха бизнес планове за създаване на стартиращи фирми.

Поради пандемията от Ковид 19 дейностите по проекта бяха намалени, но след отмяната на извънредните мерки бяха успешно осъществени всички планирани дейности. От 31.01.2022 до 04.02.2022 се проведе онлайн втората обучителна дейност на тема „Гръцката икономика и стартиращи предприятия в селското стопанство“

Третата обучителна дейност по проекта с действително участие на ученици и учители се проведе в Кахраманмараш, Турция по тема „Турската икономика и стартиращи фирми в индустрията за красота“ от 20.03.2022 до 26.03.2022г.

По време на пролетната ваканция от 4 до 8.04.2022 г ГПЧЕ беше домакин на 4-та обучителна дейност на тема: „Българската икономика и стартиращи малки производствени предприятия“.

Последната обучителна дейност се проведе в гр. Виесте, Италия на тема „Италианската икономика и стартиращи фирми в областта на дейностите на открито и в спорта“ от 15.05.2022 до 21.05.2022г.

Общо 32 учители и ученици участваха пряко в дейностите по проекта, като още 120 ученици се включиха в различни дейности по проекта. Партньори по проекта ни бяха Център за кариерно ориентиране, с ръководител Силвия Ставрева, Българската стопанско-промишлена палата, с ръководител Красимир Йорданов, и Бизнес център с ръководител Евтим Стефанов, които се включиха като обучители в различни дейности по проекта.

Проектът запозна учениците с местната икономика на петте страни партньори, какво означава предприемачество и как се прави бизнес план.

Учениците се запознаха с различни култури и получиха по-добро разбиране на междукултурните отношения. По време на всички обучителни дейности те работиха в групи с ученици от различни националности и писаха бизнес планове за стартиращ бизнес. От всяка обучителна дейност в различна държава групите създаваха по 5 бизнес планове. Нашите ученици участваха във всички 5 обучителни дейности и участваха в създаването на 25 бизнес планове, които бяха събрани в електронна книга: https://bit.ly/3DFMkV8

Повече за проект “Трудовият пазар в училище“ може да намерите на сайта на проекта: https://erasmusproject229.wixsite.com/labourmarketatschool

Патронен празник в ГПЧЕ „Йордан Радичков“

Днес е 24 октомври – денят на раждането на Майстора на магнетичното слово от Северозапада, нашия патрон Йордан Радичков. Отново възобновихме традицията да почетем събитието в двора на Гимназията пред барелефа на Патрона ни с кратко тържество. Г-н Петър Петров, учител по български език и литература, отправи приветствено слово. Председателят на Училищното настоятелство г-жа Лидия Каменова връчи награди и грамоти на победителите в Радичковия конкурс за лично творчество по литературни цитати от произведения на писателя, а директорът на училището г-жа Боянка Никова – на успешно защитилите сертификати на Кеймбридж. Поздравления за класиране на първо място в Международната олимпиада HIPPO и получен златен медал бяха отправени към Михаил Цветанов от IXБ клас, за постигнати резултати по френски език – към Радостина Маринова и Мартин Стефанов от XIIA. Специално отличие и за Елена Петрова и Силвия Йончева от XIIA клас за участието им в Националния конкурс „Арнаудови срещи“ в град Русе. Като призьор в две категории от Радичковия конкурс, Хелън Генова от XВ клас представи своето стихотворение.

В читателския кът на Гимназията Мила, Тоника, Далия, Елица, Кристина Милкова, Моника, Радостина, Десислава и Стела от XБ клас четоха откъси от любими Радичкови книги пред съучениците си от IXA и XБ клас. Мероприятието бе подготвеното от г-жа Росица Найденова, библиотекар в училището, с подкрепата на Мария, Кристиана и Петя от IXA клас.

Представители от всички паралелки в училището се събраха пред библиобуса на Регионалната библиотека „Михалаки Георгиев“, поканен да представи творчеството на Йордан Радичков в слово и книги.

Спортни игри по случая бяха организирани от преподавателя по физическо възпитание г-жа Десислава Маринова.

Ученици от осмите и деветите класове, под ръководството на г-жа Пенка Милушева, г-жа Камелия Георгиева и г-жа Милена Ружева, тръгнаха в еднодневно пътуване до Берковския край по стъпките на Радичков.

Празничен поздрав от Банско ни отправиха и нашите участници в групата по НП “Отново заедно“!

Хубав празник на всички учители, ученици и приятели на ГПЧЕ “Йордан Радичков“- Видин!

А ето и наградените ученици  в отделните категории на Радичковия конкурс за лично творчество:

Категория „Рисунка“

 1. Александра Георгиева Георгиева – 10.А
 2. Александра Валентинова Любенова – 11.Б
 3. Александра Николаева Вилиянова – 11.Б

Поощрителна награда: Симона Лозинова Тончова – 8.В

Категория „Поезия“

 1. Хелън Калоянова Генова – 10.В
 2. Боян Владов Николов – 8.В
 3. Светлозара Галинова Златанова – 11.Б
 4. Елизабет Мари Уотле – 10.В

Категория „Проза“

 1. Хелън Калоянова Генова – 10.В
 2. Александра Георгиева Георгиева – 10.А
 3. Ния Ивайлова Мариянова – 8.Б

За участие:

 1. Тошо Тошев Гергов – 11.В
 2. Тея Ивайлова Тошева – 11.А
 3. Ивайла Галинова Иванова – 11.Б
 4. Валерия Крумова Георгиева – 12.В
 5. Рая Ивова Желязкова – 12.В
 6. Ива Ивайлова Цветанова – 12.Б

СНИМКИ

Покана за създаване на лого по проект „Активни за укрепване на европейските ценности“

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ започна работа по  проект на тема “Активни за укрепване на европейските ценности“ /”Active to strengthen European values”/, с акроним ACEV с номер 2021-1-LT01-KA220-SCH-000030299 със срок на действие 2022-2024 г. по програма Еразъм+, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА220 „Партньорства за училищен обмен“.

По този прoект гимназията работи с партньорски училища от Литва, Италия, Румъния, Турция и Нидерландия като  водещ координатор е училището от Литва.

Поканват се всички ученици от ГПЧЕ “Йордан Радичков“ да участват в състезанието за създаване на лого по проекта. Описание на изискванията за елементите, които трябва да се включат в логото са изброени в отделен документ на английски език.

Всички предложения да бъдат изпратени на пощата на ГПЧЕ: elms_vidin@abv.bg

Срок: до 16.10.2022 г.

Победителят в състезанието ще получи като награда включване в групата за обучителни дейности в Таранто, Италия.

Проект „Активни за укрепване на европейските ценности“ 2022-2024, Еразъм+

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ започна работа по  проект  на тема “Активни за укрепване на европейските ценности“ /”Active to strengthen European values”/, с акроним ACEV с номер 2021-1-LT01-KA220-SCH-000030299 със срок на действие 2022-2024 г. по програма Еразъм+, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА220 „Партньорства за училищен обмен“.

По този проект гимназията работи с партньорски училища от Литва, Италия, Румъния, Турция и Нидерландия като водещ координатор е училището от Литва. Той е своеобразно продължение на нашия  проект по гражданско образование „Срещу насилието и дискриминацията“ , който приключи през 2022 г.

Младежката гражданска ангажираност или участие в граждански дейности в ЕС са доста ниски, въпреки че в момента бавно нарастват. Резултатите от анкети и изследвания, проведени от различни европейски организации показват, че участието на младежите в гражданския и политически живот е доста ниско. При работа с ученици се забелязва, че те са пасивни и избягват да изразяват мнението си по конкретна тема. Ние смятаме, че това се дължи не на липсата на знания, а на липсата на компетенции и умения за критично мислене и креативност, както и липсата на практика в публичното говорене и дебатиране. Безспорно е, че младите хора в ЕС трябва да осъзнаят важността си в активното гражданско и политическо участие, да разберат, че техните дейности и решения могат да направят промени за благото на човечеството. Участвайки в дейностите по проекта, учениците ще придобият и подобрят познанията си по актуални проблеми  на Европейския съюз, ще засилят критичното си мислене и творчески умения, ще развият умения за публично говорене и дебат. Те също така ще изградят ценности за важността на активното участие, за да обмислят, преодоляват и вземат решения за проблемите, пред които е изправен ЕС в момента. Езикът на проекта ще бъде английски, така че участниците ще развият езиковите си умения.

Цели: Какво искаме да постигнем с изпълнението на проекта?

– гражданска ангажираност на младежите и развитие на тяхната гражданска отговорност;

–  активно участие на младежите в местни, национални  и европейски инициативи;

– развиване на компетентностите: критично мислене, креативност, решаване на проблеми, толерантност, емпатия;

– развиване на умения за дебат и публично говорене в международен контекст;

– подобряване на сътрудничеството и комуникационните умения на международно ниво;

– установяване на онлайн сътрудничество (etwinnning);

– създаване на  програмата за „Активно гражданство“;

– създаване на стратегии за интегриране на европейски изследвания в училищните предмети с прилагане на практиката на партньорските училища;

– изготвяне на обучителни програми за обучения на ученици, които могат да се използват като неформални обучения в училищата след приключване на дейностите по проекта;

Предстоят различни обучителни дейности, като всяка дейност е посветена на различна тема, свързана с проблемите на ЕС (дискриминация, фалшиви новини, демокрация и гражданство на ЕС, замърсяване и потребление, човешки права). Обучителните дейности за учителите са насочени към развиване на методически компетенции за интегриране на ЕС в учебни предмети. Партньорите по проекта ще работят за  създаване на програма „Активно гражданство” с учителски инструментариум. Всяко партньорско училище ще стартира клуб по дебати в своите училища. Всеки партньор ще организира множество събития на национално ниво. Постоянно ще се организират състезания по дебати и публично говорене. Ще бъде организирана среща с народни представители.

Очаквани резултати от проекта  – учениците да придобият много знания относно ЕС и неговата работа. Учениците ще развият своето критично мислене, креативност, емпатия, толерантност, езикови умения. Те ще бъдат по-мотивирани и активни в своите граждански дейности. Те също така ще развият умения за дебат и публично говорене, ще придобият повече самочувствие за вземане на решения или решаване на проблеми. Учителите ще развият професионалната си квалификация, ще придобият знания и ще подобрят качеството на организацията на урока чрез прилагане на повече различни методи. Ще бъде създадена програмата „Активно гражданство“ с инструментариум за учители.

Предстоят шест обучителни дейности по проекта  с различни теми:

 • Октомври 2022 – „Дискриминация и стереотипи“ – Видин, България;
 • Февруари 2023 – „Интеграцията като основа на демокрацията и европейското гражданство“- Тагиано, Италия;
 • Май 2023 – „Отговорно използване на ресурси“ – Радвилискис, Литва;
 • Октомври 2023 – „Фалшиви новини“ – Ротердам, Нидерландия;
 • Декември 2023 – „Форум театър“ – Истанбул, Турция;
 • Февруари 2024 – „Човешки права“ – Рамницу Валцея, Румъния.

Крайната цел на проекта  “Активни за укрепване на европейските ценности“  е  да подобри разбирането на учениците за европейските ценности, да повиши желанието им да участват активно в местни кампании срещу дискриминацията, да промени техните нагласи и предразсъдъци, да увеличи толерантността им, да им даде по-добро самочувствие за владеенето на английски език и да ги научи да работят в екип.

Победа на Световните Финали на Hippo в Рим, Италия

Михаил Цветанов от 9.Б клас спечели златен медал в своята възрастова група на световните финали на юбилейното издание на престижната Hippo олимпиада в Рим, Италия.
Михаил се представи блестящо при конкуренция от цял свят, благодарение на неговите знания по английски език, упоритата му работа и огромния му хъс и желание за победа. Той доказа, че за пореден път учениците на ГПЧЕ са изключителни съперници, които не бива да бъдат подценявани, които на всички състезания успяват да издигнат името на Гимназията до висоти недостижими за останалите!

Браво Мишо! Бъди винаги победител!