Свободни места в ГПЧЕ „Йордан Радичков” след трети етап на класиране

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“
обявява свободни места в VIII клас за учебната 2016/2017 година
за попълване след трети етап на класиране и записване:

Профил „Чуждоезиков“:

Профилиращи предмети: английски език, немски език, български език и литература и математика – 3 свободни места

Профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература и история и цивилизация – свободни места

Профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература и информационни технологии – 2 свободни места

Телефони за справки: 094 600 442, 0885 563 701

Свободно работно място в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин

ГПЧЕ „Й. Радичков“ – Видин ОБЯВЯВА:

І. Следното свободно работно място в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин от  01.07.2016 г.

             Учител по физическо възпитание и спорт

Вид на трудовия договор: за определено време – до 14.09.2017 г. включително. Работно време: пълно / пълен норматив /.

Изисквания:

Висше образование, изискуема степен – бакалавър или магистър.

Специалност и квалификация: учител по физическо възпитание и спорт в училище.

II. Необходими документи :

 1. Заявление за назначаване до директора на училището /свободен текст/.
 2. Трудова автобиография /европейски формат/.
 3. Трудова книжка /за справка/.
 4. Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и     квалификация.
 5. Копие на документ за самоличност.
 6. Свидетелство за съдимост /копие/ – ако има прекъсване на учителския трудов стаж.
 7.  Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност /копие/ – ако има прекъсване на учителския трудов стаж.
 8. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет за психично заболяване – ако има прекъсване на учителския трудов стаж.

IIІ. Срок за подаване на документи – 29.08.2016 г. до 09.09.2016 г. вкл. – от 09.00 до 15.00 часа
в канцеларията на гимназията.

На 12.09.2016 г – събеседване с кандидатите.

ІV. Обявяване на резултатите – на 13.09.2016 г.

Сайт на проекта „Използване на ИКТ в обучението по чужди езици – към дигитална революция в образованието“

ГПЧЕ „Йордан Радичков”- Видин получи одобрение за  финансиране на 6 учители от Европейската комисия  за участие в квалификационни дейности в Англия и Франция. Нашият проект „Използване на ИКТ в обучението по чужди езици – към дигитална революция в образованието“ по КА1 на програма  Еразъм +, е начин да синхронизираме обучението в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин, със „Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Европа 2020“, в която основна  европейска и национална цел е създаване на цифрово общество, разпространяване на знания по Интернет и фокусиране на училищните програми върху иновациите.

Сайт на проекта

Свободни места за учебната 2016/2017 година

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“
обявява свободни места за учебната 2016/2017 година:

IX клас

 • 1 мястo с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, история и цивилизация

X клас

 • 3 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, история и цивилизация
 • 4 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, математика

XI клас

 • 9 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература
 • 1 място с профилиращи предмети: английски език, немски език, български език и литература

XII клас

 • 7 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература
 • 1 място с профилиращи предмети: английски език, немски език, български език и литература

Телефони за справки: 094 600 442, 0885 563 701

Приети ученици на първо класиране

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ в ГПЧЕ „Йордан Радичков“

Паралелка с профилиращи предмети: английски език, немски език, български език и литература, информационни технологии

 1. ТИХОМИРА ТЕОДОРОВА ТОДОРОВА
 2. МАРИЯ-АННА БИСЕРОВА БОЯНОВА
 3. АНИТА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
 4. АСЯ ПЛАМЕНОВА ИЛИЕВА
 5. ЗОРНИЦА МАРТИНОВА ВАСИЛЕВА
 6. АФРОДИТА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
 7. МАРИЯ ВЛАДИСЛАВОВА ВЪЛЧЕВА
 8. ПЕТЯ ЕВЕЛИНОВА ПЕТРОВА
 9. ВЕЛИМИР МИРОСЛАВОВ ИВАНОВ
 10. МЛАДЕН ГАЛИНОВ ГЕНОВ
 11. ВЕСЕЛА СОНЕВА ВЕКОВА
 12. ЙОРДАН ДАНАИЛОВ БОРИСОВ
 13. БОРИСЛАВА КРАСИМИРОВА БОГОМИЛОВА
 14. АЛЕСИЯ НАСКОВА МИНКОВА
 15. БЕАТРИС МИЛЕНОВА МИЛАНОВА
 16. СИМОНА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
 17. МАРИЯ-НАДЕЖДА СВЕТОСЛАВОВА МИЛЕНОВА
 18. НИКОЛ ГЕОРГИЕВА ДЕЧЕВА
 19. САМУИЛ САШОВ НЕДКОВ
 20. ДАВИД ИВАЙЛОВ ПЕТРОВ
 21. СВЕТОСЛАВА КРАСИМИРОВА ИЛИЕВА
 22. АНТОНИЯ ДЕЯНОВА АТАНАСОВА
 23. ЦВЕТИНА МИХАЙЛОВА КИРИЛОВА
 24. БОЖИДАРА ИВОВА ЖИВОВА
 25. ВИКТОРИЯ ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА
 26. ЕМИЛ ТОШКОВ ТОШЕВ

 

Паралелка с профилиращи предмети: английски език, немски език, български език и литература, математика

 1. АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ КОЛЕВ
 2. ЙОАНА ЕМИЛОВА МИРЧЕВА
 3. ЙОАНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
 4. БЛАГОВЕСТА СВЕТЛИНОВА ПЕТРОВА
 5. ЕМИ ЕМИЛОВА ИВАНОВА
 6. ДАЯНА ЦВЕТОМИРОВА КОЛЕВА
 7. ЦВЕТИНА КИРИЛОВА ПЕТРОВА
 8. РАЛИЦА ИВАЙЛОВА СТОЯНОВА
 9. ВИКТОРИЯ ИВАЙЛОВА ПЕТРОВА
 10. ЛЪЧЕЗАР ЛЮБОМИРОВ КЛИМЕНТОВ
 11. ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
 12. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИСЛАВОВ ВЕЛКОВ
 13. КАЛИНА ПЛАМЕНОВА ПАСКОВА
 14. ИВАН-АЛЕКСАНДЪР АНЖЕЛОВ ТЕРЗИЕВ
 15. ЯСЕН МАРИОВ АСЕНОВ
 16. АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ КРУМОВ
 17. МАРТИН ВЕНИСЛАВОВ ЦАНОВ
 18. КРИСТИАН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
 19. ЕЛЕНА БЛАГОЕВА СТОИЛКОВА
 20. ТЕА ТОДОРОВА БОЙЧЕВА
 21. МИРА СТРАХИЛОВА ЖИВКОВА
 22. ЛЕНА БОРИСЛАВОВА ИВАНОВА
 23. ЙОРДАН НИКОЛАЕВ ЗДРАВКОВ
 24. МИХАЕЛ АНАТОЛИЕВ ФЕРЕНЦОВ
 25. МАРИАНА ДОБРИНОВА НЕДЕЛКОВА
 26. РОСЛАВ ПЛАМЕНОВ НАЙДЕНОВ

Паралелка с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, информационни технологии

 1. АНАСТАСИЯ КАЛИНОВА ЙОРДАНОВА
 2. ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРИЕВА ВЕНЦИСЛАВОВА
 3. МАРИО ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
 4. РАДОСЛАВА ЛЮБОМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА
 5. ИВЕЛИН ИВАЙЛОВ ИВАНОВ
 6. МАРИЯ МИРОСЛАВОВА ПАВЛОВА
 7. БЕАТРИС СИЛВЕСТЪР ЛЮБОМИРОВА
 8. ГАЛЯ ИВАНОВА СТАНЧЕВА
 9. ЛОРА БОРИСЛАВОВА ИВАНОВА
 10. МАРТИН ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
 11. СТЕФАНИ ИВАЙЛОВА ИЛИЕВА
 12. САНЯ ПЛАМЕНОВА СЛАВЧЕВА
 13. ГЕРГАНА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА
 14. ДЕНИЦА ЛЮДМИЛОВА ДИМИТРОВА
 15. ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА ЕКИМОВА
 16. СИЛВИЯ ИЛИЯНОВА ГЕНЧОВА
 17. ТЕОДОРА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА
 18. ИВЕТ ИВОВА ПЕТРОВА
 19. ОГНЯН РУСКОВ ГАБРОВСКИ
 20. БЕТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА БОЯНОВА
 21. МАРТИН МИРОСЛАВОВ ВЕЛИЧКОВ
 22. ХРИСТИАН РОСЕНОВ ПЕКОВ
 23. МЕТОДИ СВЕТОСЛАВОВ АНГЕЛОВ
 24. ДЕБОРА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА
 25. РАДОСЛАВ ПЛАМЕНОВ КЪНЧЕВ
 26. АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ

Паралелка с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, история и цивилизация

 1. РАДОСТИНА ИЛИЯНОВА ЦОНЕВА
 2. ЦВЕТОМИРА НИКОЛАЕВА ЯНЕВА
 3. МАРТИН СЛАВЕЕВ ПАВЛОВ
 4. ТАМАРА ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА
 5. МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
 6. ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЦВЕТАНОВ
 7. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
 8. СТИВЪН СТАНИСЛАВОВ СТЕФАНОВ
 9. КРИСТИЯН ОГНЯНОВ КИРИЛОВ
 10. МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ
 11. ТЕОДОРА МИТКОВА ИВАНОВА
 12. ПАВЕЛ ГЕРАСИМОВ ИВАНОВ
 13. ФИЛИП КРИСТИЯНОВ ГЕОРГИЕВ
 14. ЛЮБОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИЛКОВ
 15. СТИВ ИВАЙЛОВ ТОДОРОВ
 16. РАДОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
 17. ДЕНИС КРАСИМИРОВ СЛАВЕЙКОВ
 18. МОНИКА КРИСТИЯНОВА ГЕОРГИЕВА
 19. МАРТИН КАЛОЯНОВ ПЕТРОВ
 20. ИНЕС БЛАГОСЛАВОВА КОСТАДИНОВА
 21. АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВА БОЯНОВА

От 28 до 30 юни приетите ученици на първо класиране могат да се запишат в ГПЧЕ „Йордан Радичков“.