Седмица на четенето

Като част от календара на ГПЧЕ “Й. Радичков“ – Видин с мероприятия за насърчаване на четенето в периода 12.04.2021г. – 29.04.2021г., ученици от VIIIA, IXБ и IXВ, както и от XIА и XIГ клас представиха съответно на  19.04.2021г. и на 20.04.2021г. в часовете по български език и литература пред съучениците си свои харесвани автори чрез прочит на любим откъс от любима книга. Оформиха се и представителни списъци с автори и творби, които провокираха интереса на останалите за среща с харесваните текстове.

Състезание по литературно четене

Учениците от трите паралелки десети клас на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ се включиха в Националната програма за активно четене с оригинално състезание. В регламента бяха включени 3 кръга – в първия десетокласниците трябваше да разпознаят и назоват заглавието и жанра на произведението, от което е изтегленият откъс, като творбите са разглеждани в учебните часове литературни творби. Оказа се, че всички текстове са лесно разпознаваеми и дадените отговори бяха верни. Вторият кръг беше с повишена сложност и десетокласниците трябваше да осмислят художествените текстове като характеристика на персонажи, събития, теми и мотиви. Учениците отново се справиха отлично и показаха задълбочени познания при разчитане на художествените детайли. Последният етап на състезанието бе най-труден – участниците трябваше да разпознават стилистични фигури и тропи от различни литературни произведения. Един грешен отговор постави отбора на 10.Б клас на трето място. Двубоят между 10.А и 10.В клас приключи равностойно. Наложиха се допълнителни въпроси с отново верни отговори. Журито в състав: Любомир Георгиев – директор на ГПЧЕ „Йордан Радичков“, училищният библиотекар Росица Найденова и Пенка Милушева – старши учител по БЕЛ, проведе кратко заседание, след което председателят г-н Георгиев обяви крайния резултат: „Журито бе затруднено при определяне на класирането, защото двата отбора показаха сходни знания, но 10.А клас бе по-бърз със своите отговори и заслужават първото място. Втори се класираха 10.В клас.“ – и благодари на всички ученици за отличното представяне в това състезание, както и на тяхната учителка г-жа Пенка Милушева за подготовката и организацията му.

Според г-жа Милушева избраната форма за участие е интересна и полезна при подготовката на десетокласниците, които за пръв път ще се явят на НВО. А учениците ѝ от 11.Б и 11.В клас, които са в неприсъствена форма на обучение, се включват в Седмицата на четенето с прочит на откъс от любима литературна творба и представяне на собствено творчество.

ОТНОВО НА ВЪРХА! СТЕФАНИ ИЛИЕВА ОТ ГПЧЕ „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“ – ВИДИН Е ЛАУРЕАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК!

Дори и по време на пандемия блестящите резултати на учениците от ГПЧЕ “Йордан Радичков” не секват! Знаещи, можещи и невероятни!

Ярко доказателство за това е Стефани Илиева, ученичка от 12. клас, с резултат Отличен 6, с която оценка получава званието лауреат от Националната олимпиада по френски език. Успехът е много по-значим поради факта, че френският език е втори чужд език и Стефани се съревновава с възпитаници на френски гимназии с традиции.

Поздравления и за нейната учителка г-жа Таня Миланова.

Какво по-добро потвърждение от това за качеството на обучението по чужд език в ГПЧЕ!

Ние, ученици и учители в ГПЧЕ “Йордан Радичков”, сме последователни в преследването на успеха!

Bonne chance, Stéphanie!

Успех на олимпиадата по история и цивилизация

Най-висок резултат на олимпиадата по история и цивилизация в област Видин е на нашата абитуриентка от 12.А клас – Валерия Венциславова!
„Упоритостта и постоянството на Валерия обясняват отличния й резултат“ – споделя г-жа Валя Александрова.
„От всички области до НАЦИОНАЛЕН КРЪГ са допуснати едва 19 ученици. Валерия е сред първите пет! На 24.04.2021г. на националния кръг на олимпиадата по история тук, във Видин, аз съм уверена в нейната подготовка и високо ниво мотивация да се конкурира и докаже сред дванадесетокласниците и от националните училища с профилирана подготовка.“
Да пожелаем успех на Валерия на национално ниво!
Отново ГПЧЕ доказва, че когато нашите ученици знаят какво искат да постигнат като бъдеще и реализация – това е точният избор на училищна среда и дух!!!

Нов пореден успех на Десислава Маринова – вече и с награда от конкурс по химия

Чуждите езици откриват нови хоризонти и в областта на природните науки.

Десислава Маринова от 11.В клас на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ грабна специалната награда на катедра „Инженерна екология“ на ХТМУ за разработка с екологична насоченост във финалния етап на конкурса за презентация на тема „Химичните технологии около нас“,

Комисия в състав: проф. д-р инж. Д. Даналев, доц. д-р Р. Харизанова и гл. ас. д-р инж. В. Иванова допусна до участие във финалния етап (устно представяне) на този престижен конкурс само 13 от общо 47 презентации

Възпитаничката на госпожа Галя Митова представи на немски език своя разработка на тема: “Как да съхраним околната среда – съвременни методи и съоръжения“

Неотдавна Деси завоюва първото място и в Националното многоезично състезание в състезателната група с английски и немски език.

Поздравления за успехите на Деси и за труда на нейните преподаватели – госпожа Галя Митова и господин Емил Живков!

Гордеем се с нейните постижения и й пожелаваме нови успехи!

Организиране на обучението за периода 22-31.03.2021г.

Уважаеми ученици, родители и учители,

Информираме Ви, че съгласно Заповед на Министъра на образованието и науката, учебните занятия ще се организират и осъществяват от разстяние в електронна среда за периода 22-31.03.2021 г.

Организацията на учебните часове и дневният режим е, както
следва:

Присъствени учебни занятия за учениците от 8. и 10. клас

Уважаеми ученици, родители и учители,

Информираме Ви, че съгласно  Заповед № РД-01-168/15.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, присъствените учебни занятия продължават да се осъществяват на ротационен принцип при следния график:
1. от 18.03.2021 г. до 31.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VIII и X клас;
2. от 1.04.2021 г. до 7.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от XII клас;
3. на 1.04.2021 г. и 2.04.2021 г. и от 12.04.2021 г. до 21.04.2021 г. – присъствено
се обучават учениците от 
IX и XI клас;
4. от 22.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от XII клас.