Разпределeние на учениците по профили в 8. клас за учебната 2017-2018 година

Профилиращи предмети: АЕ, НЕ, БЕЛ, ИТ

1. Александра Бориславова Еленкова
2. Александра Свиленова Ангелова
3. Беатрис Бориславова Сашкова
4. Ванеса Цветелинова Ангелова
5. Вивиан Илиянова Володиева
6. Владислав Цветанов Викторов
7. Габриела Володиева Генадиева
8. Георги Светлинов Миланов
9. Георги Тодоров Попиванов
10. Глория Петрова Маркова
11. Дарина Павлова Димитрова
12. Делян Йорданов Дойков
13. Десислава Архангелова Кръстева
14. Ева Дилянова Емилова
15. Ема Евгениева Николаева
16. Иван Славомиров Иванов
17. Ивана Владимирова Филипова
18. Кристин Тихомирова Бориславова
19. Лилия Цанкова Георгиева
20. Мая Йорданова Борисова
21. Михаела Юриева Йорданова
22. Радина Александрова Йорданова
23. Сандра Иларионова Дочева
24. Светлина Йосифова Цветанова
25. Томас Бисеров Борисов
26. Цветомир Станиславов Стрезов

Профилиращи предмети: АЕ, ФЕ, БЕЛ, ИТ

1. Александра Жан Стефанова
2. Александър Владиславов Бойчев
3. Амелия Пламенова Митова
4. Ася Георгиева Асенова
5. Борис Сергеев Нинков
6. Габриела Йонова Георгиева
7. Елена Валентинова Ценкова
8. Емили Николаева Цветкова
9. Изабел Владимирова Данова
10. Калоян Красимиров Лозанов
11. Кремена Пламенова Георгиева
12. Лора Светославова Станкова
13. Марк Игор Тачев
14. Мартин Емилов Любомиров
15. Милен Николаев Иванов
16. Николай Росенов Каменов
17. Нина Александрова Димитрова
18. Петър Страхилов Станков
19. Пламен Йорданов Станиславов
20. Пламен Красимиров Каменов
21. Силвия Людмилова Славейкова
22. Силвия Станимирова Панова
23. Славяни Алексеев Христов
24. Симона Николаева Георгиева
25. Теодор Бориславов Борисов

Профилиращи предмети: АЕ, НЕ, БЕЛ

1. Александра Зоран Петкович
2. Анна Петре
3. Валентин Вилхемов Костадинов
4. Василена Георгиева Петрова
5. Виктория Мартинова Михайлова
6. Виктория Светославова Симеонова
7. Владислав Антонов Бонев
8. Габриела Емилиянова Петрова
9. Габриела Пламенова Младенова
10. Елена Юлиянова Бориславова
11. Елизабет Валериева Угринова
12. Ивелина Костова Христова
13. Йоан Петров Георгиев
14. Катрин Галинова Милчова
15. Константин Юлиянов Бориславов
16. Лорена Людмилова Евгениева
17. Мария Розалинова Цветанова
18. Мартин Кирилов Цветков
19. Мартина Тихомирова Малинова
20. Никола Мариянов Орловски
21. Никола Станимиров Илиев
22. Светослава Сергеева Владимирова
23. София Ивайлова Кехайова
24. Станислав Димитров Мойсеев
25. Стефън Иво Иванов
26. Чудомир Красимиров Чортанов

Профилиращи предмети: АЕ, ФЕ, БЕЛ

 1. Адреяна Василева Андреева
 2. Антония Лъчезарова Анатолиева
 3. Бранимир Бориславов Иванов
 4. Ванеса Виталинова Борисова
 5. Венцислав Андреев Иванов
 6. Владимир Светославов Славчев
 7. Вяра Ивайлова Костадинова
 8. Георги Владимиров Петров
 9. Зорница Бойкова Боянова
 10. Ивана Иванова Стоянова
 11. Любомир Ивайлов Василев
 12. Малена Сергеева Здравкова
 13. Марио Бисеров Павлов
 14. Мартин Димитров Христов
 15. Мартин Митков Ангелов
 16. Никола Николаев Велев
 17. Радина Андреева Кирилова
 18. Росен Сергеев Рангелов
 19. Рая Евтимова Стефанова
 20. Симона Емилиянова Борисова
 21. Стоян Юлиянов Георгиев
 22. Теодор Иванов Каменов
 23. Теодора Николаева Петрова
 24. Цветомир Василев Бенов
 25. Цветомир Мирославов Петров

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“
обявява 2 свободни места за IV класиране в паралелките с профилиращи предмети АЕ, ФЕ, БЕЛ, ИТ и АЕ, ФЕ, БЕЛ.

Свободни места за учебната 2017/2018 година

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“
обявява свободни места за учебната 2017/2018 година:

IX клас, профил „Чуждоезиков“

 • 3 места с профилиращи предмети: английски език, немски език, български език и литература, математика
 • 3 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, информационни технологии
 • 6 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, история и цивилизация

X клас, профил „Чуждоезиков“

 • 1 място с профилиращи предмети: английски език, немски език, български език и литература, математика

XI клас, профил „Чуждоезиков“

 • 4 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, математика
 • 4 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, история и цивилизация

XII клас, профил „Чуждоезиков“

 • 8 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература

Телефон за справки: 094 600 442

Фотоизложба – клуб „Млад фотограф“

Учениците от фотоклуб „Млад фотограф“ по проект „Твоят час“ отбелязаха със заключителна изложба активната си дейност през изминалата учебна година. Те избраха и подредиха на видно място най-добрите снимки, направени по темите „Различните лица на природата“, „Градска култура“, „Измеренията на човешкото съществуване“ и „Архитектурата – пространствена култура“. Двама от участниците – Никол Младенова от 9.А клас и Радостина Йорданова от 10.Б клас, бяха отличени с грамоти за своята ангажираност, отговорност и фотографски усет. Дейността на клуба допринесе за създаването на богат снимков фонд запечатал множество училищни и общински инициативи с участието на наши възпитаници.

Записване на приетите ученици в 8. клас за учебната 2017-2018 година

От 28 до 30 юни приетите ученици на първи етап на класиране могат да се запишат в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ или да подадат заявление за участие във втори етап на класиране.

Работно време на комисията по записване: 08:00 – 17:00 ч.

Втори етап: 5-7.07.2017г.
Работно време на комисията по записване: 08:00 – 17:00 ч.

Трети етап: 18-19.07.2017г.
Работно време на комисията по записване: 08:00 – 17:00 ч.

След трети етап:
– 24.07.2017 – 30.08.2017 – подаване на документи
– 31.08.2017 – 01.09.2017г. – записване

Отново имаме победител в Националното онлайн състезание по превод и творческо мислене „Слова с пера“ – за пета поредна година

За пета поредна година ученик от нашата гимназия е на първо място в своята възрастова група в Националното онлайн състезание по превод от и на английски език „Слова с пера“. Задълбоченото разбиране на идеите и творческото им предаване на друг език са двата компонента, които отличиха преводите на Павел Николаев Витков от ХІ Б клас, така че той съвсем заслужено зае първото място.
Пожелаваме на Павел още много успехи в безкрайния свят на чуждите езици!

Мобилност по проект „Богатството в езика“

Росен Калинов Петков от 10.Г клас и Майкъл Анатолиев Кирилов от 10.Б клас участваха в мобилност по проект „Богатството в езика“ по програма Еразъм+.
От 22 до 28 май 2017 година се проведе обучителна дейност в град Санок, Полша, където нашите ученици работиха по проекта в сътрудничество с техните връстници от училищата на нашите партньори от Италия, Румъния, Турция и Полша.

Резултатите от обучителните дейности в Португалия и Словения

Среща за разпространение на резултатите от обучителните дейности в Португалия и Словения по проект „Да се противопоставим на дискриминацията и тормоза“ с номер 2016-1-BG01-KA219-023713_1 на програма Еразъм+ В актовата зала на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ се проведе среща с всички осмокласници и участниците в обучителните дейности по проекта. Стилиян Стефанов от 11.Б клас представи наситената програма по проекта по дни и направи изводи от името на цялата група от участието им в международното сътрудничество с връстници от Турция, Словения, Португалия и Полша – проблемът за дискриминацията и тормоза съществуват във всички държави, но по-доброто му разбиране дава възможност за адекватно противодействие дори и чрез спорт. Даниела Конова от 10.B клас и Ева Обесникова от 10.Г клас представиха осъществената програма по проекта по дни и направиха обобщение от името на цялата група от участието им в международното сътрудничество – интегрирането на различни творчески програми и занаяти в училище обединява учениците в приятелска среда и намалява случаите на дискриминация и тормоз. Дейността за разпространение на резултатите от осъществените смесени мобилности беше представена пред осмокласниците, за да получат те по-добро разбиране на възможностите за намаляване на негативните случаи на дискриминация и тормоз. По проекта предстои още много работа и обучителни дейности в Турция и България през втората му година.