Ученически парламент

Списък на членовете на Ученическия парламент
в Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков”
за учебната 2021/2022 година

 1. Мартин Мариусов Стефанов /XI а/ – председател
 2. Александра Даниелова Боянова /IX в/ – заместник председател
 3. Надежда Пламенова Любенова /XI в/ – секретар
 4. Далия Петрова Николова /IX б/ – координатор VIII и IX клас
 5. Лора Иванова Лозанова /X б/ – координатор X клас
 6. Михаела Владимирова Михайлова /X а/ – координатор XI клас
 7. Албена Ивова Тодорова /IX a/
 8. Емилия Дамянова Райкова /X в/
 9. Боряна Красимирова Йорданова /XI б/
 10. Грейс Салвадорова Николова /XI в/
 11. Амелия Пламенова Митова /XII а/
 12. Ванеса Цветелинова Ангелова /XII б/
 13. Радина Андреева Кирилова /XII в/
 14. Виктория Светославова Симеонова /XII г/
 15. Мария Пламенова Петкова /VIII a/
 16. Мартин Петров Петров /VIII б/
 17. Иван Цветанов Еленков /VIII в/
 18. Пламен Николаев Кирилов /VIII а/