Ученически парламент

Списък на членовете на Ръководството на Ученическия парламент в Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков” – 2019/2020

  1. Анита Ангелова Иванова – Председател
  2. Белослава Валериева Илиева – Заместник председател
  3. Мартин Мариусов Стефанов – Заместник председател
  4. Рая Ивова Желязкова
  5. Виктория Светославова Симеонова
  6. Велимир Мирославов Иванов
  7. Емилия Дамянова Райкова