Ученически парламент

Списък на членовете на Ръководството на Ученическия парламент в Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков” – 2017/2018

 1. София Цветанова Ценкова – Председател – X г
 2. Ева Христова Обесникова – Заместник председател – XI г
 3. Мария-Анна Бисерова Боянова – Секретар – IX б
 4. Анита Ангелова Иванова – Координатор за VIII и IX класове – IX б
 5. Емилия Радославова Емилова – Координатор за X, XI и XII кл. – IX а

Списък на членовете на Ученическия парламент
в Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков” – 2017/2018

 1. Николай Росенов Каменов – VIII а
 2. Георги Светлинов Миланов – VIII б
 3. Живко Страхилов Живков – VIII в
 4. Виктория Светославова Симеонова –VIII г
 5. Александра Зоран Петкович – VIII г
 6. Владислав Бонев Антонов – VIIIг
 7. Мартин Емилов Георгиев – IX а
 8. Зорница Мартинова Василева – IX б
 9. Анита Ангелова Иванова – IX б
 10. Мария-Анна Бисерова Боянова – IX б
 11. Моника Кристиянова Георгиева – IX в
 12. Огнян Русков Габровски – IX г
 13. Емилия Радославова Емилова – X а
 14. Майя Иванова Милчева – X б
 15. Белослава Валериева Илиева – X в
 16. Анабел Николаева Димитрова –X в
 17. София Цветанова Ценкова – X г
 18. Александра Емилова Цветанова – X г
 19. Ваня Антонова Недялкова – XI а
 20. Елица Данаилова Лалкова – XI б
 21. Катрин Мариова Луканова – XI в
 22. Ева Христова Обесникова – XI г
 23. ПетяАнатолиева Милчова – XII а
 24. Мартин Кирчев Николов – XII г