Ученически парламент

Списък на членовете на Ръководството на Ученическия парламент в Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков”
2023-20
24 учебна година 

  1. Ивана Валентинова Иванова, 11.В – председател
  2. Цветомира Ивайлова Иванова, 11.В – заместник председател
  3. Мартина Миленова Вергилова, 9.А – секретар/протоколчик
  4. Раиса Росенова Крумова, 8.В – координатор 8. класове
  5. Мартина Миленова Вергилова, 9.А – координатор 9. класове
  6. Ивет Лъчезар Георгиева 10.В – координатор 10. класове
  7. Албена Ивова Тодорова 11.А – координатор за 11. класове
  8. Михаела Михайлова 12.А – координатор 12. класове

Списък на членовете на Ученическия парламент в ГПЧЕ „Йордан Радичков” за учебната 2023-2024 година  отговорници и заместници

1. Ивета Маринова и Ева Амико – 8.А
2. Даяна Михайлова и Константин Николов – 8.Б
3. Раиса Крумова и Цветимир Митков – 8.В
4. Мартина Вергилова и Виктория Петрова – 9.А
5. Велизара Боркова и Ивана Иванова – 9.Б
6. Тина Данкова и Симона Тинчова – 9.В
7. Мария Петкова и Кристиана Красимирова – 10.А
8. Мартин Петров и Цветомир Цеков – 10.Б
9. Ивет Георгиева и Лаура Милчова – 10.В
10. Албена Тодорова и Александра Георгиева – 11.А
11. Далия Николова и Калина Иванова – 11.Б
12. Ивана Иванова и Цветомира Иванова – 11.В
13. Михаела Михайлова и Тея Тошева – 12.А
14. Лора Лозанова и Виктория Кръстева – 12.Б
15. Никол Тодорова и Десислава Йорданова – 12.В