Учебен час

На 18 ноември 2019г. в рамките на методическо обединение по природоматематически науки и ИТ бе представена открита педагогическа практика по физика и астрономия. Учениците от ІХА клас под ръководството на старши учител Галя Митова се включиха активно в урок – упражнение на тема „Движение и сили”. Чрез дидактически игри и решаване на различни типове задачи учениците показаха, че много добре познават принципите на механиката  и практическото им приложение, сполучливо използват знания по биология, математика, география и физическо възпитание и спорт по темата на урока.

снимки


Открит урок на преподавателя по български език и литература Милена Георгиева с учениците от VІІІ Г клас на тема: „Образите на града и неговите „деца” в цикъла „Зимни вечери” на Христо Смирненски. /22.11.2013 г./


СВЯТ И ЛИЧНОСТ, учител Валя Александрова
”Балканите – земя на конфликти и контакти“

”Балканите – земя на конфликти и контакти” е темата на урок по свят и личност с ХІІ в клас. Преподавателят Валентина Александрова започна часа с провокиране на гледната точка на режисьора Адела Пеева от филма „Чия е тази песен?” – първия български документален филм, спечелил редица престижни награди. Контрапункт бе филмът за сформиране на „балканската банда”, събрана в групата „Балкански коне”, съставена от известни балкански музиканти. Учениците в класа, разделени на отбори, имаха за задача на презентират една от съседните на България страни по точни критерии и творчески подход.
Практическата част на урока започна с представяне на Турция от Радослава Цветкова, Симона Борисова, Стела Благоева, Вероника Викторова и Ирена Александрова. Учениците бяха подготвили интересна мултимедийна презентация, включваща бит, култура, история, религия, управление, известни личности, традиции и обичаи на турската държава. Голямата изненада на ученическия екип в урока бе поднасянето на традиционни за нашата съседка – локум, баклава и чай. Класният ръководител Олег Панчев, който бе гост на урока, остана впечатлен от творческия подход на неговите ученици и като добър познавач на балканската култура изяви желание да подпомогне останалите екипи от класа при презентацията на другите съседни държави.

Представяне на Република Сърбия – презентация на учениците Андреа Цветанова, Даниела Йорданова, Елизабет Александрова, Йордан Йорданов и Лорин Спиридонова – ХІІ а клас.

Представяне на съседна Гърция – презентация на учениците Дейвид Красимиров, Лилия Върбовска, Кира Владимирова, Лора Пламенова, Моника Валентинова и Моника Рангелова – ХІІ г клас.


География и икономика в ІХ г клас, учител Цветана Петкова
Природни зони на континента Европа