Клуб „Краезнание – Видин българска столица“

Изучаване историята на родния край е нужно за опазване на българския дух!


Отдаваме почит на видният църковен деец екзарх Антим I

В музей „Конака“ – изучаване на античното и средновековно минало на древния Видин

Античност и Средновековие на Бъдин

Посещение на храма „Св. Николай“ на църковния му празник – изучаваме миналото на празника и историята на храма

Посещение на видинските храмове – част от историята на Видин

Църквата и ние – дух, минало и съвремие