Проект „Зелено училище“

Нашето „зелено” училище

Така членовете на Екоклуб „Зелен хоризонт” при ГПЧЕ „Йордан Радичков” – гр. Видин с ръководител Василиса Димитрова нарекоха проекта за изграждане на кът за отдих в двора на училището. Този проект беше част от кампанията „Обичам природата – и аз участвам” на конкурс организиран от МОСВ. Общо участваха 2414 проекта и нашият беше класиран на първо място в раздел училища. Идеята за този проект дойде от огромният двор, който беше покрит само с тревна площ и изглеждаше така:

 В организираният конкурс сред всички класове се съобразихме с желанието на учениците да има скален кът, „зелена” класна стая, много дървета и цветни кътове проектирани и реализирани от всеки един клас.

 На 20 април 2011г. организирахме екоден, в който се включиха всички ученици, учители, помощен персонал и нашите приятели от ОД на МВР – Видин, които работят заедно с нас по проекта „Превенция на насилието сред младежта”.

 • засадихме 25 цветни храста…
 • засадихме 50 дървета – 30 Кедъра, 10 Липи, 10 Елхи.
 • всеки клас оформи дизайна с цветя, храсти на своя „зелена” зона
 • почистихме площадката за „зелената” класна стая
 • планът за централната част беше изготвен от две ученички от 11 г клас и изглежда така…
 

 Всички ученици участваха с голям ентусиазъм в осъществяването на идеите си за обновяване на училищния двор и вписването му в живота на училището и на жителите на квартала като елемент от околната среда. С този екоден ние поставяме началото на превръщането на училищния двор и гимназията в привлекателна и желана територия, в която прекарваме 1/3 от времето си. Освен това този ден сближи младите хора и ги въодушеви за нови идеи при оформяне на училищното пространство.


ФЕВРУАРИ 2012 година

Последни публикации

Участие на наши ученици в заседание на Съвета на децата

 1. Успехи по шахмат Вашият коментар
 2. Спортни успехи Вашият коментар
 3. Отбелязваме 151 години от смъртта на Апостола Вашият коментар
 4. „БДИНЦИ – ЛЪВОВЕ, ТИТАНИ!“ изучаване и съхраняване на бойната слава на Българската армия чрез войнишките паметници Вашият коментар
 5. Поредни успехи на отбора по реч и дебати на английски език ГПЧЕ „Йордан Радичков“ BEST Team Vidin Вашият коментар
 6. 14 февруари – Денят на виното и любовта Вашият коментар
 7. Спортни успехи Вашият коментар
 8. Семинар на тема „Демократичното участие и гражданско образование“ Вашият коментар
 9. Резултати от Състезанието по творческо писане на английски език Вашият коментар