НВО

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ Х КЛАС

Дати за провеждане на националното външно оценяване за учениците от Х клас

  1.  Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 08:00 часа
  2. Математика – 11 юни 2020 г., начало 08:00 часа
  3. Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 08:00 часа
  4. Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 15 – 19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)

Документи:

Заповед на Министъра на образованието и науката

Инструктаж за ученика НВО

Инструктаж за ученика за НВО дигитални

Инструктаж за ученика, компонент „Говорене“ чужд език

Модели на НВО по отделните учебни предмети – https://mon.bg/bg/100151