НВО

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ Х КЛАС

Дати за провеждане на националното външно оценяване за учениците от Х клас

  1. Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08:00 часа
  2. Математика – 12 юни 2024 г., начало 08:00 часа
  3. Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г., начало 09:00 часа