2013-2014 учебна година

За учебната 2013-2014 година по проект УСПЕХ са сформирани следните форми на извънкласна дейност:

 • Клуб „История на българските столици“, ръководител Валентина Александрова
 • Клуб „Ценности“, ръководител  Валентина Александрова
 • Клуб „Мултимедия”, ръководител Лилия Тодорова
 • Ателие „Реклама”, ръководител Янка Виткова
 • Театрално студио на английски език, ръководител Камелия Георгиева
 • Клуб „Български традиции“, ръководител  Вержиния Василева
 • Клуб „Нашият прекрасен свят, нарисуван с песни”, ръководител  Елка Владимирова
 • Ателие „Цифрова фотография”, ръководител  Росен Ракаджиев
 • Клуб „Олимпиец”, ръководител  Росен Ракаджиев
 • Клуб „Диоген”, ръководител  Виливса Векова
 • Клуб „Млад природоизследовател“, ръководител  Василиса Мицева
 • Студио „Екодизайн“, ръководител  Василиса Мицева
 • Клуб „Скални феномени“, ръководител  Василиса Мицева
 • Клуб „Творческо писане на английски език”, ръководител  Анелия Димитрова
 • Клуб „Млад преводач”, ръководител  Анелия Димитрова
 • Клуб „Новинар”, ръководител  Сашка Гергова
 • Клуб „Дебати”, ръководител  Любов Цолова
 • Клуб „Краезнание – Видин българска столица“, ръководител  Пролет Асенова
 • Клуб “Културно наследство на английски език“, ръководител  Иванка Цветкова
 • Ателие „Млад екскурзовод“, ръководител  Анна Тодорова
 • Клуб “Млад преводач“,  ръководител  Таня Миланова
 • Клуб „Вселена“, ръководител  Милена Ружева
 • Клуб „Човек и природа“, ръководител  Емилия Атанасова