Клуб „SOS приятели”

Дейности за формиране на умения за общуване с връстници, определяне на рискови ситуации и подпомагане за тяхното разрешаване.


Инициатива на клуб „SOS приятели”