Euroscola & EYE 2018

ПОКАНА

до всички ученици, желаещи да подадат мотивационни писма за участие в спечеленото от ЕВРОКЛУБА на ГПЧЕ участие в  Европейското младежко събитие EYE 2018 и www.ep-site.eu/euroscola – Евроскола“ ден на Европейския парламент

на 1.06. и 2.06.2018г. в град Страсбург, Франция

Условия за участие:

  • да сте на възраст от 16 до 18 години /до 3.06.2018г./, без налагани наказания;
  • да познавате двете събития и да сте подготвени как ще участвате в тях;
  • да спазите срока за подаване на мотивационното писмо-заявление при касиер-деловодителя в ГПЧЕ;
  • да имате високо ниво на свободно владеене на английски език /приложете копия от сертификати, ако имате/;
  • да имате доказан принос в дейностите, утвърждаващи авторитета на ГПЧЕ;
  • да притежавате отлични умения и знания за дебатиране какво представлява Европейския съюз, неговите институции и дейността на Европейския парламент;
  • да разполагате с пълномощно / декларация от ДВАМАТА родители за пътуване сами в чужбина, ако бъдете одобрени.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Започва подаване на заявления-бланки с Вашата мотивация и опит за участие в две инициативи, финансирани от Европейския парламент – Европейското младежко събитие и Евроскола ден! Благодарение на блестящото представяне на регионално състезание в град Монтана на нашия отбор от ЕВРОКЛУБА – Михаела, Росен, Ивана и Кристин от XI Г клас, Ванина от XII А клас, Стилиян от XII Б клас и Даниела от XI В клас, през месец юни 2018 година, 20 ученици от нашето училище ще могат да участват в двете събития за младежи в град Страсбург, Франция.

Ако имате интерес да участвате в тях, изтеглете бланката-мотивация от сайта на училището ни, попълнете я собственоръчно, подпишете и я внесете в деловодството на училището най-късно до края на месец ноември – 30.11.2017г. до 14.30 часа.

На 1.12.2017г. КОМИСИЯ от 5 учители (директора на училището, педагогическия съветник, ръководителя на евроклуба и двама преподаватели по английски език) ще заседава и сформира екипа от 20 ученици (гласуван и от Педагогическия съвет на училището), които ще представят в дебатите България, града ни и училището в двете събития.

Желаем Ви успех!

Заявление мотивация за EYE и Euroscola 2018