РАЗЧУПИ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ – СВОБОДАТА Е РАВЕНСТВО

aces_Banner_schools_websites_BLUE new

ПРИКЛЮЧИ  ПРОЕКТЪТ НА ЕВРОКЛУБА
„РАЗЧУПИ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ – СВОБОДАТА Е РАВЕНСТВО“
ПО ПРОГРАМА на фондация АЦЕС – АВСТРИЯ
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: ОКТОМВРИ 2013 – МАРТ 2014 ГОДИНА
КООРДИНАТОР: ВАЛЯ АЛЕКСАНДРОВА – ръководител на Eвроклуб
ПАРТНЬОРИ: Основно училище „Константин Герота“ град Калафат, Румъния
и Икономическо-търговска гимназия – град Зайчар, Сърбия

 ЦЕЛИТЕ на проекта:
– развитие на гражданско съзнание, насърчаване толерантното отношение у подрастващите към „Различните“ хора сред нас, въздействие върху отношението и поведението на учениците и местните общности спрямо тези хора;
– съвместна работа в мултикултурен и трансграничен екип с ученици и локални общности от Румъния и Сърбия за преодоляване на стереотипно мислене и отношение към „Другостта“ и приемане правото на „Различието“ като равенство за всички.

Проектните дейности се координираха и ръководеха от ГПЧЕ „Йордан Радичков“. Натрупаният опит в програмата на АЦЕСфондация с третия проект на г-жа В. Александрова  бе ценен за мотивацията и обучението на новите училища от съседните ни балкански градове, които работеха с опасения при първото си участие в него.
Още в първата среща обмен през ноември 2013г., в която нашите ученици приеха децата от Калафат, придружавани от учители и родители, разсеяха всякакви опасения с радушния прием, гостоприемство и много добре съобразените с възрастта на гостите дейности!

Умишлено едното училище – партньорът от град Калафат, бе подбрано да бъде с деца между 6. и 8. клас, защото „големите“ ученици избягват комуникации с по-малките, поставяйки ги зад преграда и ясно дефинирайки ги като „те са различни от нас – малки са“. Дейностите и топлото отношение на приемните семейства накараха малките ни румънски партньори бързо да се адаптират и привържат към „българското семейство“. Двудневните обучения показаха, че всеки човек има нужда от изслушване, разбиране, приемане, независимо от възрастта и физическото си състояние. Освен че видяха културната програма в града ни,
децата работиха в Центъра за рехабилитация и интеграция – Видин чрез учебен театър с хора, претърпели инциденти. Такива дейности бяха подготвени и при обмена в град Калафат и влизането на такива млади хора сред децата в училището даде ценни уроци на всички!

Най-емоционалните дейности бяха разучаванията и опитването съответно на традиционните танци и ястия на нашия съсед.

В следващия месец декември 2013г. двадесет наши ученици пристигнаха в град Калафат, където тематичните уъркшопи продължиха след поздравленията от страна на директора на основното училище.

Голям интерес към проекта проявиха общината и медиите в град Калафат. След отправена покана, заместник-кметът на общината прие българските гости в старата сграда на кметството и това бе съчетано с разходка по културните обекти на съседния ни град.

В Румъния нашите деца имаха и туристическа обиколка на град Крайова.

През мост „Нова Европа“ към ГКПП – Връшка чука започна обменът в сръбския град Зайчар в началото на декември 2013г. и в него се включиха и учители от ГПЧЕ, решили да подкрепят децата ни там и да покажат уважение към колегите домакини от Икономическо-търговската гимназия. Тук работата в смесени екипи на учениците от двете държави имаха за акцент методите и подходите в общуването, за приемането на различията и за това как да гледаме на него като на красива част от нашето ежедневие.

Интерактивните уъркшопи в учебната кухня на сръбската гимназия направиха общуването между децата „вкусно“ и забавно.

Емоциите бяха силни, раздялата на децата – тъжна! Културната програма в Сърбия завърши с богата туристическа програма в столицата Белград.

При осъществените обмени учениците се подготвиха с полезни, провокативни, интерактивни и граждански ангажирани дейности за най-богатата си програма в най-голямата среща по проекта в град Видин – ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА от 4. до 7.03.2014г.
Тук с методите на емоционално учене чрез „Живата библиотека“ децата „четяха“ в директен разговор истинските история и емоция на хората, олицетворяващи различие в нашето ежедневие, живеещи до нас, сред нас. „Книги“ бяха американският преподавател в ГПЧЕ – Скот Блайуайз, английският собственик на „Феникс кафе“ във Видин – Мик Купър, страхотната дама в инвалидна количка Емилия Йосифова – директор на Центъра за рехабилитация и интеграция Видин, и Мирям Мустапич –  хърватска ученичка, адаптираща се в българската образователна система. Коментарът на учениците в края на библиотеката беше показателен за полезността на проекта да променя мисленето на младите хора към различните хора чрез реален жизнен опит в гражданското им образование.

Страхотно въображение и поучително „пътуване“ направиха всички деца във влака на „Различието“, където трябваше да намерят подход и да „пътуват“ с различни образи хора – досаден рапър, шейх, индийка с 5 деца, фотограф на свободна практика, дистрибуторки, тийнейджър с музика с високи децибели, мома от село, просяк, професорка … и други.

С намерение да зарадват своите учители и от Видин, и от Калафат, и от Зайчар във вечерния концерт „Балкански ученически триъгълник“, децата от трите държави отговорно разучаваха народни песни и танци заедно.

Запомняща бе вечерта в „Балканското кафене“, където на една маса седнаха учители, институции, родители, гости, ученици от трите държави с послание: „Свободата е равенство – дайте шанс на различията около нас!“. Господин Любомир Георгиев, директор на нашето училище, и директорите на тези от съседните държави поздравиха гостите и децата и изразиха готовност за последващи проекти.

Главните виновници – координиращите учители Валя Александрова, Лили Николае и Весна Неделкович –  благодариха на учениците и приемните им семейства за страхотните човешки срещи и за поуките, които децата ни дават в общуването си през целия проект.

Великолепните песни, изпяти с чувствата на обич и топлота от децата, веселието с различните хора – съседи, красивите човешки отношения за всички в „Балканското кафене“ са поуките и промяната на финала на този навременен проект, подпомогнат от фондация АЦЕС.

Промяната в нагласите на младите хора, тяхната гражданска позиция и смелост, готовността им да общуват, разчупвайки бариери и предразсъдъци – това са резултатите от проекта на ГПЧЕ, който накара непознатите съседи да станат близки и разбираеми, желани гости и ПРИЯТЕЛИ!