В търсене на професионални и житейски ориентири

Като ехо от световната седмица на парите, гост на учениците от клуба по „Финансова грамотност и бизнес култура“ бе г-н Цветан Цветков – финансов анализатор, занимаващ се с цени и ценообразуване за Източна Европа на германската фирма „Кнауф“ България.

Обсъдени бяха теми в периметъра на дейността на „Кнауф“ България – производство, специализации, пазар, пазарни позиции, конкуренция, квалификация на работната сила, тенденции, визия за бъдещето на северозападния регион и идеи за младите хора, живеещи в него.

Житейски избори, споделени идеи, професионален и личен опит на един местен експерт. Цената на житейския успех!

Непринуден, емоционален, полезен  диалог, с активното участие на учениците от клуба, остави усещане и привкус за смисъл в активностите, планираните дейности и срещи.