Клуб „Диоген”

Клуб „Диоген” по проект УСПЕХ откри изложба на тема „Будителите от видинския край”. Изложбата бе открита на 1 ноември 2013 г. и закрита на 10 ноември 2013 г.

Учениците от клуб „Диоген” участваха в общоградското тържество на Деня на народните будители пред паметника на Софроний Врачански.

Участващите в клуб „Диоген” изработват анкетни карти и обработват резултатите след проведеното проучване на тема „Обичам град Видин”.

Участниците в клуб „Диоген” се снимаха на любимите места в град Видин.

Учениците от клуб „Диоген“ посетиха видински храмове

Участниците в клуб „Диоген“ посветиха радиопредаване на 14 февруари 2014 г. на Константин Кирил Философ