Самостоятелна форма

ГРАФИЦИ
за провеждане на изпити на учениците на самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018г.

1. Ученик 1 – X клас за учебната 2017/2018г. – самостоятелна форма на обучение

 • Химия и опазване на околната среда (писмен изпит) – 05.01.2018г.,13:30 – 16:30ч.
 • Български език и литература (писмен изпит) – 08.01.2018г., от 13:30ч.
 • Физическо възпитание и спорт (практически изпит) – 09.01.2018г., 13:30 – 16:30ч.
 • Информатика (писмен и практически изпит) – 11.01.2018г., 13:30 – 17:30ч.
 • Информационни технологии (писмен и практически изпит) – 12.01.2018г., 13:30 – 17:30ч.
 • Етика и право (писмен изпит) – 15.01.2018г., 13:30 – 16:30ч.
 • Английски eзик (писмен и устен изпит) – 18.01.2018г., 13:30 – 17:30ч.
 • География и икономика (писмен изпит) – 22.01.2018г., 13:30 – 16:30ч.
 • Математика (писмен изпит) – 02.05.2018г., 13:30 – 16:30ч.
 • Френски eзик (писмен и устен изпит) – 04.05.2018г., 13:30 – 17:30ч.
 • История и цивилизация (писмен изпит) – 07.05.2018г., 13:30 – 16:30ч.
 • Биология и здравно образование (писмен изпит) – 09.05.2018г., 13:30 – 16:30ч.
 • Физика и астрономия (писмен изпит) – 11.05.2018г., 13:30 – 16:30ч.

2. Ученик 2 – X клас за учебната 2017/2018г. – самостоятелна форма на обучение

 • Немски eзик (писмен и устен изпит) – 23.10.2017г., 14:45 – 18:45ч.
 • Физическо възпитание и спорт (практически изпит) – 24.10.2017г., 14:45 – 17:45ч.
 • Информатика (писмен и практически изпит) – 25.10.2017г., 14:45-18:45ч.
 • Информационни технологии (писмен и практически изпит) – 26.10.2017г., 14:45 – 18.45ч.
 • Етика и право (писмен изпит) – 27.10.2017г., 14:45 – 17:45ч.
 • География и икономика (писмен изпит) – 02.11.2017г., 14:30 – 17:45ч.
 • Физика и астрономия (писмен изпит) – 03.11.2017г., 14:45 – 17:45ч.
 • Български език и литература (писмен изпит) – 26.03.2018г., 13:30 – 16:30ч.
 • Математика (писмен изпит) – 27.03.2018г., 13:30 – 16:30ч.
 • Химия и опазване на околната среда (писмен изпит) – 28.03.2018г., 13:30 – 16:30ч.
 • Биология и здравно образование (писмен изпит) – 29.03.2018г., 13:30 – 16:30ч.
 • Английски eзик (писмен и устен изпит) – 30.03.2018г., 13:30 – 17:30ч.
 • История и цивилизация (писмен изпит) – 09.04.2018г., 13:30 – 16:30ч.

3. Ученик 3 – XII клас за учебната 2017/2018г. – самостоятелна форма на обучение

 • Български език и литература (писмен изпит) – 10.01.2018г., 13:30 – 16:30ч.
 • История и цивилизация (писмен изпит) – 11.01.2018г., 13:30 – 16:30ч.
 • География и икономика (писмен изпит) – 12.01.2018г., 13:30 – 16:30ч.
 • Свят и личност (писмен изпит) – 15.01.2018г., 13:30 – 16:30ч.
 • Физика и астрономия (писмен изпит) – 16.01.2018г., 13:30 – 16:30ч.
 • Физическо възпитание и спорт (практически изпит) – 17.01.2018г., 13:30 – 16:30ч.
 • Философия /ЗИП/ (писмен изпит) – 18.01.2018г., 13:30 – 16:30ч.
 • Информационни технологии /ЗИП/ (писмен и практически изпит) – 26.01.2018г., 13:30 – 17:30ч.
 • Английски eзик (писмен и устен изпит) – 22.01.2018г., 13:30 – 17:30ч.
 • Математика (писмен изпит) – 24.01.2018г., 13:30 – 16:30ч.
 • Френски eзик (писмен и устен изпит) – 26.01.2018г., 13:30 – 17:30ч.