Бюджет

Бюджет 2016

Отчет на бюджет 2015

Община Видин – формули за разпределение на средствата