Бюджет

Отчет на изпълнението на бюджет 2023 към 31.12.2023

Отчет на изпълнението на бюджет 2023 към 30.09.2023

Отчет на изпълнението на бюджет 2023 към 30.06.2023

Отчет на изпълнението на бюджет 2023 към 31.03.2023

Отчет на изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022 – 31.12.2022

Отчет на изпълнението на бюджет 2022 към 30.09.2022

Отчет на изпълнението на бюджет 2022 към 30.06.2022

Отчет на изпълнението на бюджет 2022 към 31.03.2022

Отчет на изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 31.12.2021

Отчет на изпълнението на бюджет 2021 към 30.09.2021

Отчет на изпълнението на бюджет 2021 към 30.06.2021

Отчет на изпълнението на бюджет 2021 към 31.03.2021

Отчет на изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.12.2020

Отчет на изпълнението на бюджет 2020 към 30.09.2020

Отчет на изпълнението на бюджет 2020 към 30.06.2020

Отчет на изпълнението на бюджет 2020 към 31.03.2020

Бюджет 2020

Отчет на изпълнението на бюджета към 31.12.2019

Отчет на изпълнението на бюджет 2019 към 30.09.2019

Бюджет 2019

Отчет на изпълнението на бюджета към 31.12.2018

Бюджет 2018

Отчет на изпълнението на бюджет 2018 към 31.03.2018

Бюджет 2017

Отчет на изпълнението на бюджет 2017 към 31.03.2017

Отчет на изпълнението на бюджет 2017 към 30.06.2017

Отчет на изпълнението на бюджет 2017 към 30.09.2017

Отчет на изпълнението на бюджета за периода 01.01.2017 – 31.12.2017