Прием

ГПЧЕ “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” – ВИДИН обявява
ПРИЕМ след VII клас за учебната 2024/2025 година
със срок на обучение 5 години и профил “Чужди езици” в 3 паралелки

1 паралелка с интензивно изучаване на Английски език и
втори чужд език
Немски / Френски / Руски / Испански език

1 паралелка с интензивно изучаване на Английски език и
втори чужд език
Френски / Испански / Руски / Немски език

1 паралелка с интензивно изучаване на Английски език и
втори чужд език
Испански / Руски / Френски / Немски език

Вторият чужд език, който е профилиращ предмет, се избира в VIII клас и започва да се изучава от IX клас.


БАЛООБРАЗУВАНЕ:
утроената оценка (в точки) от теста по БЕЛ
+
оценката (в точки) от теста по математика
+
оценките по БЕЛ и по първи чужд език
от свидетелството за основно образование,
превърнати по скала в точки


ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
ДАВА ОТЛИЧНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА:

 • кариерно развитие;
 • получаване на сертификат за владеене на език;
 • активно участие в международни проекти;
 • изяви в национални, международни състезания и конкурси;
 • стопроцентов прием в най-предпочитаните български и чуждестранни университети.

ВАЖНИ СРОКОВЕ

08 – 10 юли 2024 г. – подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.

При онлайн подаване на заявление входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намери в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити.

Въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“.
Подредете в желаната последователност и трите паралелки на нашето училище.

До 12 юли 2024 г. – обявяване на първи етап на класиране.

До 15 – 17 юли 2024 г. – записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

Класираните на І етап ученици се записват в ГПЧЕ „Йордан Радичков“, като подават следните документи:

 • заявление до директора
 • оригинал на свидетелство за основно образование

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично.

До 19 юли 2024 г. – обявяване на резултатите от втори етап на класиране.

До 22 – 24 юли 2024 г. – записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

25 юли 2024 г. – обявяване на свободни места за трети етап на класиране.

26 – 29 юли 2024 г. – подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

до 30 юли 2024 г. – обявяване на резултатите от трети етап на класиране.

31 юли и 01 август 2024 г. – записване на приетите ученици на трети етап на класиране.


 НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: 

 • Отлична подготовка по английски език;
 • Участие в дейности и учебни пътувания по проекти на Еразъм+;
 • Безплатна подготовка за сертификати на Кеймбридж;
 • Подготовка за участие в състезания по реч и дебати към фондация БЕСТ;
 • Разнообразни извънкласни дейности и клубове – театър, танци, спорт.