Прием

ГПЧЕ “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” – ВИДИН обявява
ПРИЕМ след VII клас за учебната 2019/2020 година
със срок на обучение 5 години и профил “Чужди езици” в 3 паралелки

1 паралелка с профилиращи предмети:

 1. английски език
 2. немски език/френски език/руски език

1 паралелка с профилиращи предмети:

 1. английски език
 2. немски език/испански език/руски език

1 паралелка с профилиращи предмети:

 1. английски език
 2. немски език/испански език/френски език

Вторият чужд език, който е профилиращ предмет, се избира в VIII клас и започва да се изучава от IX клас.


Стъпките от пътя ти след 7. клас до нас

1.  На 17 юни 2019г. имаш тест по БЕЛ в твоето училище
2.  На 19 юни 2019г. имаш тест по математика в твоето училище
3.  До 27 юни 2019г.
– научаваш в твоето училище или на сайта http://7klas.mon.bg/ резултатите си
– изчисляваш своя бал  =  утроената оценка (в точки) от теста по БЕЛ + оценката (в точки) от теста по математика + оценките по БЕЛ и по I чужд език от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки
4.  До 3 юли 2019г.:
– от твоето училище получаваш своето свидетелство за завършено основно образование
5.  От 3 до 5 юли 2019г. подаваш заявление до началника на РУО за I класиране
6.  До 11 юли 2019г. научаваш дали си приет на I класиране:
– от сайта http://7klas.mon.bg;
7.  До 16 юли 2019г. при нас се записваш на I класиране с наш образец на заявление до директора и оригинал на свидетелство за основно образование или подаваш заявление за участие във II класиране.

Така нашето училище ще стане и твое.
Бъди невероятен и успех!!!

 НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: 

 • Отлична подготовка по английски език
 • Втори чужд език немски, френски, испански, руски
 • Участие в дейности и учебни пътувания по проекти в страните от Европа
 • Компютърни кабинети, интернет в цялото училище
 • Интерактивни учебници при обучението по чужди езици
 • Бизнес английски език
 • Предприемачество на английски език
 • Удостоверение за екскурзовод на чужд език
 • Богата библиотека с научна и художествена литература на всички изучавани езици, материали за подготовка за езикови сертификати
 • Дейности в клубове по интереси
 • Ученическо общежитие до гимназията

НАШАТА ЦЕЛ Е 100% РЕАЛИЗАЦИЯ В НАЙ-ПРЕСТИЖНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ЧРЕЗ:

 • Висококачествено обучение и възпитание на младите хора
 • Отлична подготовка за държавни зрелостни изпити и за кандидатстване във ВУЗ по всички изучавани предмети
 • Успешно представяне на изпити за международно признати езикови сертификати, олимпиади и конкурси