Прием 2017

ГПЧЕ “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” – ВИДИН обявява
ПРИЕМ след VII клас за учебната 2017/2018 година
със срок на обучение 5 години и профил “Чужди езици” в 4 паралелки

с избираема подготовка
по испански език,
руски език,
бизнес английски език,
предприемачество на
английски език
и
екскурзоводство на английски, немски, френски и испански език

UKFlagWavingfranceBulgaria_flag_ani1 паралелка с профилиращи предмети:
английски език, френски език, български език и литература

 

UKFlagWavingNemeckoBulgaria_flag_ani1 паралелка с профилиращи предмети:
английски език, немски език, български език и литература

 

UKFlagWavingfranceBulgaria_flag_ani1 паралелка с профилиращи предмети:
английски език, френски език, български език и литература, информационни технологии

 

UKFlagWavingNemeckoBulgaria_flag_ani1 паралелка с профилиращи предмети:
английски език, немски език, български език и литература, информационни технологии

 


Стъпките от пътя ти след 7. клас до нас

1.  На 19.05.2017г. имаш тест по БЕЛ в твоето училище
2.  На 22.05.2017г. имаш тест по математика в твоето училище
3.  До 05.06.2017г.
– научаваш в твоето училище или на сайта http://7klas.mon.bg/ резултатите си
– изчисляваш своя бал  =  утроената оценка (в точки) от теста по БЕЛ + оценката (в точки) от теста по математика + оценките по БЕЛ и по математика от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки
4.  От 12.06.2017г.:
– искаш и получаваш в твоето училище служебна бележка с резултатите
5.  От 16 до 22 юни 2017г. подаваш заявление до началника на РУО в Центъра за кариерно ориентиране за I класиране и изписваш в желаната последователност профилиращите предмети на всяка една от нашите четири паралелки


ПРИМЕР:

1. ГПЧЕ „Йордан Радичков“, английски език, немски език, български език и литература
2. ГПЧЕ „Йордан Радичков“, английски език, френски език, български език и литература
3. ГПЧЕ „Йордан Радичков“, английски език, немски език, български език и литература, информационни технологии
4. ГПЧЕ „Йордан Радичков“, английски език, френски език, български език и литература, информационни технологии


6.  До 27 юни 2017г. научаваш дали си приет на I класиране:
– от сайта http://7klas.mon.bg; обявените списъци в сградата на ГПЧЕ или нашия сайт http://radichkovls-vidin.org
– от твоето училище вземаш своите характеристика и свидетелство за основно образование
7.  От 28 до 30 юни 2017г. при нас подаваш заявление за II класиране или се записваш на I класиране с наш образец на заявление до директора ни, оригинал на свидетелство за основно образование и характеристика

Така нашето училище ще стане и твое.
Бъди невероятен и успех!!!

 НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: 

 • Отлична подготовка по английски език
 • Втори чужд език немски или френски
 • Избираем чужд език – испански и руски
 • Участие в дейности и учебни пътувания по проекти в страните от Европа
 • Компютърни кабинети, интернет в цялото училище
 • Интерактивни учебници при обучението по чужди езици
 • Бизнес английски език
 • Предприемачество на английски език
 • Удостоверение за екскурзовод на чужд език
 • Богата библиотека с научна и художествена литература на всички изучавани езици, материали за подготовка за езикови сертификати
 • Дейности в клубове по интереси
 • Ученическо общежитие до гимназията

НАШАТА ЦЕЛ Е 100% РЕАЛИЗАЦИЯ В НАЙ-ПРЕСТИЖНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ЧРЕЗ:

 • Висококачествено обучение и възпитание на младите хора
 • Отлична подготовка за държавни зрелостни изпити и за кандидатстване във ВУЗ по всички изучавани предмети
 • Успешно представяне на изпити за международно признати езикови сертификати, олимпиади и конкурси