CONNECTING CLASSROOMS

 

Цели на проекта

 • Запознаване и развитие на интерес през целия живот към други европейски и неевропейски държави и култури.
 • Възможност за общуване и изразяване на мнение независимо от географските, културните и езиковите препятствия.
 • Развитие на чувство у учениците за “собственост” върху проекта и право на глас в неговото осъществяване.
 • Придаване на международно измерение на училищната програма в подготовка на младите хора като “граждани на целия свят” – информирани, загрижени и разбиращи приликите и различията в живота на младите хора в други държави.

ТЕМИ 2010-2012

 • Кои сме ние?
 • Какво мога да ти подаря?
 • Какво искам да знам за теб?
 • Кои са моите национални спортове?
 • Как да направя песен?
 • Как да направя филм?
 • Как да съставим урок?

УЧЕБНА ПРОГРАМА: информационни технологии, английски език, изобразително изкуство, музика, география, история, обществени науки, природни науки, физическо възпитание.

КОМУНИКАЦИЯ: eTwinning/TwinSpace, Microsoft Live Edu

Дейности по проект “Connecting classrooms” 

Последни публикации

 1. Учебници за деветокласниците Вашият коментар
 2. Откриване на учебната 2018-2019 година Вашият коментар
 3. Свободно място Вашият коментар
 4. Списък на учебниците за учебната 2018-2019 година Вашият коментар
 5. Родителски срещи Вашият коментар
 6. Свободно работно място в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин Вашият коментар
 7. Свободни места за учебната 2018/2019 година Вашият коментар
 8. Записване на ученици в 8. клас за учебната 2018-2019 година Вашият коментар
 9. Списък на учениците, които са одобрени за участие в обучителна дейност в Гранада, Испания от 7 до 13.11.2018 по проект „Стереотипите спират творчеството“ Вашият коментар