За нас

Гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков” е приемник на Английската езикова гимназия „Лиляна Димитрова”, открита през 1970 година. През 2004 година Гимназията прие за свой патрон Йордан Радичков – писател, драматург, ерудит, строител на съвременна България.
Всеки, който е бил в нашето училище, остава емоционално свързан с него. В една неотразима атмосфера младият човек преоткрива себе си и своя творчески потенциал с чувството, че е част от една човешка общност, искаща да опознае света с неговото езиково и културно многообразие. Помагат му учителите, които стимулират творческите му способности и съхраняват неговата оригиналност.
Поемайки по своя път,възпитаниците на гимназията пазят в сърцето си незабравими спомени за „Английската”. 45 години качествено образование, множество успехи и постижения в изграждането на личности с активна гражданска позиция, лидерски умения, позитивна нагласа и богата обща култура.
45 години Гимназията с преподаване на чужди езици дава отлична подготовка по всички общообразователни предмети за постигане на високо ниво на владеене на два чужди езика и успешно представяне на изпити за международно признати езикови сертификати, за отлично представяне на ДЗИ и конкурсни изпити в престижни български и чуждестранни ВУЗ, за оптимална реализация навсякъде по света.
За изграждането на добрия модел в образованието и културата 45 години училището си партнира с Британския съвет, Френския културен институт, Гьоте институт, Асоциацията на Кеймбридж училищата в България и Националната мрежа на Европейските клубове в България