Ехо от световната седмица на парите

Наш гост, на учениците от клуба по „Финансова грамотност и бизнес култура“, беше и г-жа Стела Попиванова – областен представител на ПОК „ Доверие“.

„Моето утре започва от днес“

Какво трябва да се знае като най-важно за трудовите взаимоотношения, за трудовите, гражданските договори, доходите и пенсионното осигуряване?

Акценти – реални казуси, хипотетични ситуации, провокираните дискусии, срещи с експерти, финансовите съвети от консултантите, приятните емоции от филмите и презентациите дават усещането за нов опит, нови хоризонти, предстоящи възможности.

Разумно подбрани и атрактивно поднесени срещи с представители на различни институции и експерти. Това премахва бариери, създава усещане у младите хора, че не е толкова трудно да постигаш цели, да получиш ценен съвет и подкрепа, а те са важни!