ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ДЗИ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2022 ГОДИНА
Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:
Български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08:00 ч.
• Втори държавен зрелостен изпит – 20 май 2022 г., начало 08:00 ч.