Матури 2019

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2019, МАЙСКА СЕСИЯ

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

  • Български език и литература  – 21 май 2019 г., начало 08.00 часа
  • Втори ДЗИ по избор – 23 май 2019 г., начало 08.00 часа.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 05.03 – 18.03.2019 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
  • до 17.05.2019 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
  • до 13.06.2019 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

http://www.zamaturite.bg/
http://www.mon.bg/ – министерство на образованието и науката
http://rsvu.mon.bg/ – рейтингова система за висшите училища в България
www.regalia6.com/maturi
www.helpos.com/links/university.php – сайтове на висшите учебни заведения