Секция „Млад репортер”

Отразяване на актуални събития от училищния и обществения живот, обогатяващи личната култура и гражданската позиция.


Учениците от секция "Млад репортер" взеха участие в мероприятията за отбелязване на Деня на народните будители.


Посещение в РАДИО ВИДИН.


Създаване на поредния материал.


На 28.01.2013 г. учениците от Секция "Млад репортер" по проект "УСПЕХ" при ГПЧЕ "Йордан Радичков" посетиха печатница "Евро Принт" и се запознаха с възможностите й за работа. С любезното съдействие на собственика г-н Красимир Начев, те разгледаха наличната техника и станаха свидетели на отпечатването на втория брой на училищния вестник "Mirror", чийто материали бяха изготвили по време на своите занятия.


На открит урок в Майкрософт България, за да сме в крак с бъдещето

Брошура за театралната постановка "Ричард III", изработена от ателие "Реклама и цифрова фотография" с предоставена информация от секция "Млад репортер" и клуб "Ценности"


Материал за 3-ти март


И ние бяхме на Алеята на туризма