Проекти

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Училището работи по национални програми на МОН:
1. „С грижа за всеки ученик“, модул „Осигуряване на обучението на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“. Групи: български език и литература – 1, английски език – 2, френски език – 1.
2.  „Оптимизация на училищната мрежа“, „Без свободен час“ – мярка.
3. „ИКТ в образованието“

Национална конференция „Училището желана територия на ученика“

  • 2007 година (второ място на националния кръг) – презентация
  • 2009 година (четвърто място на националния кръг) – презентация
  • 2011 година – участие в областен кръг със следните доклади:
    – „Зелена икономика – нов свят за предприемчивия ум”, Василиса Димитрова-Мицева;
     – „Гимнастиката – здраве и красота”, Олег Панчев – презентация

Проект „Зелено училище“

Проект „УСПЕХ“


 

Използване на ИКТ в чуждоезиковото обучение – към дигитална революция в образованието

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ работи по проект 2015-1-BG01-KA101-014010 „Използване на ИКТ в чуждоезиковото обучение – към дигитална революция в образованието“ за провеждане на квалификационни мобилности, финансирани от Европейския съюз по програма Еразъм+. След успешно осъществяване на обучението на нашите учители в Англия и Франция през лятото на 2015 г. и прилагане на новопридобитите знания за вграждане на нови дигитални технологии в чуждоезиковото обучение в нашето училище, ние отчитаме повишена мотивация на нашите ученици за участие в обучението чрез правене на собствени дигитални продукти и споделянето им със съучениците им.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: юли 2015 – юни 2016 година


МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

aces_Banner_schools_websites_BLUE new

РАЗЧУПИ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ – СВОБОДАТА Е РАВЕНСТВО, 2013/2014Green Europe depends on our ecological awareness, Life-Long Learning/Comenius, 2011/2013


“CONNECTING CLASSROOMS”, British Council, 2010/2013„ПРОМЕНИ МИСЛЕНЕТО СИ – ИЗЖИВЕЙ ПРОМЯНАТА“, 2009/2010„Интеркултурно образование чрез работа с музеи“ – проект по програма „Коменски“, /България, Турция, Белгия и Румъния/, 2008/2010„Този век ни принадлежи“ – проект на ACES, 2008/2009Проект „Ксенофобия“, 2008/2010  “MobilID – мобилна идентичност и междукултурен диалог”, 2007/2009“1989 – места на памет в Северозапада” – център за Нова култура – СофияEuroscola day, 18/01/2008TED – Polatly College, Анкара