Проекти

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

За учебната 2017-2018 година по национална програма „С грижа за всеки ученик“, модул Ученически състезания и олимпиади, се сформираха 8 групи по английски език, български език, френски език и история и цивилизация. След успешно обучение и постигнати отлични резултати на общински и областни кръгове, за национален кръг се класираха общо 8 ученици – 1 по Български език и литература, 2 по Английски език и 5 по Френски език. Класирани ученици: Кристина Владиславова Петрова от 12 клас, Цветина Михайлова Кирилова – 9 клас, Ясен Мариов Асенов – 9 клас, Преслава Цветомирова Иванова – 10 клас, Гергана Ненчова Борисова – 11 клас, Ванеса Пламенова Демчова – 11 клас, Даниела Ивайлова Конова – 11 клас, Катрин Мариова Луканова – 11 клас.


Зеленото училище в прегръдката на Природата в ГПЧЕ „Йордан Радичков“

Проект ТВОЯТ ЧАС

Проект „Зелено училище“

Проект „УСПЕХ“


МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Текущи проекти:

Дигитализация на училището

Стереотипите пречат на творчеството

Богатството в езика

Да се противопоставим на дискриминацията и насилието


Приключили проекти:

Иновативно обучение в чужбина

Използване на ИКТ в чуждоезиковото обучение – към дигитална революция в образованието

РАЗЧУПИ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ – СВОБОДАТА Е РАВЕНСТВО, 2013/2014

Green Europe depends on our ecological awareness, Life-Long Learning/Comenius, 2011/2013

“CONNECTING CLASSROOMS”, British Council, 2010/2013

„ПРОМЕНИ МИСЛЕНЕТО СИ – ИЗЖИВЕЙ ПРОМЯНАТА“, 2009/2010

„Интеркултурно образование чрез работа с музеи“ – проект по програма „Коменски“, /България, Турция, Белгия и Румъния/, 2008/2010

„Този век ни принадлежи“ – проект на ACES, 2008/2009

Проект „Ксенофобия“, 2008/2010 

 “MobilID – мобилна идентичност и междукултурен диалог”, 2007/2009

“1989 – места на памет в Северозапада” – център за Нова култура – София

Euroscola day, 18/01/2008

TED – Polatly College, Анкара