Проекти

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

 

Образование за утрешния ден

Зеленото училище в прегръдката на Природата в ГПЧЕ „Йордан Радичков“

Проект ТВОЯТ ЧАС

Проект „Зелено училище“

Проект „УСПЕХ“


МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Текущи проекти:

Умения в 21 век

Дигитализация на училището

Стереотипите пречат на творчеството

Богатството в езика

Да се противопоставим на дискриминацията и насилието


Приключили проекти:

Иновативно обучение в чужбина

Използване на ИКТ в чуждоезиковото обучение – към дигитална революция в образованието

РАЗЧУПИ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ – СВОБОДАТА Е РАВЕНСТВО, 2013/2014

Green Europe depends on our ecological awareness, Life-Long Learning/Comenius, 2011/2013

“CONNECTING CLASSROOMS”, British Council, 2010/2013

„ПРОМЕНИ МИСЛЕНЕТО СИ – ИЗЖИВЕЙ ПРОМЯНАТА“, 2009/2010

„Интеркултурно образование чрез работа с музеи“ – проект по програма „Коменски“, /България, Турция, Белгия и Румъния/, 2008/2010

„Този век ни принадлежи“ – проект на ACES, 2008/2009

Проект „Ксенофобия“, 2008/2010 

 “MobilID – мобилна идентичност и междукултурен диалог”, 2007/2009

“1989 – места на памет в Северозапада” – център за Нова култура – София

Euroscola day, 18/01/2008

TED – Polatly College, Анкара