Клуб „Ценности”

Създаване и популяризиране на брошури за манастирите във Видинска епархия на български и английски език.


На открит урок в Майкрософт България, за да сме в крак с бъдещето

Брошура за театралната постановка "Ричард III", изработена от ателие "Реклама и цифрова фотография" с предоставена информация от секция "Млад репортер" и клуб "Ценности"


И ние бяхме на Алеята на туризма


Манастирите от Видинска епархия