Резултати от поканата за създаване на лого по проект „Активни за укрепване на европейските ценности“

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ започна работа по  проект на тема “Активни за укрепване на европейските ценности“ /”Active to strengthen European values”/, с акроним ACEV с номер 2021-1-LT01-KA220-SCH-000030299 със срок на действие 2022-2024г. по програма Еразъм+, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА220 „Партньорства за училищен обмен“. По този прoект гимназията работи с партньорски училища от Литва, Италия, Румъния, Турция и Нидерландия като  водещ координатор е училището от Литва.

Всички ученици от  ГПЧЕ “Йордан Радичков“ бяха поканени да участват в състезанието за създаване на лого по проекта. Комисията по оценка на предложенията  се събра и разгледа внимателно всички изпратени на електронната поща лога и публикува решението си.

Резултати от състезанието за създаване на лого по проект „Активни за укрепване на европейските ценности“:

На първо място беше класирано предложеното лого от  Адриана Михайлова Ангелова – 11.А клас. Наградата й за спечелено първо място е  участие в обучителните дейности по проекта в гр. Таджиано, Италия през февруари 2023 г.

На второ място се класира предложението за лого на Ева Тодорова Алексиева от 12.А клас.

Покана за създаване на лого по проект „Активни за укрепване на европейските ценности“

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ започна работа по  проект на тема “Активни за укрепване на европейските ценности“ /”Active to strengthen European values”/, с акроним ACEV с номер 2021-1-LT01-KA220-SCH-000030299 със срок на действие 2022-2024 г. по програма Еразъм+, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА220 „Партньорства за училищен обмен“.

По този прoект гимназията работи с партньорски училища от Литва, Италия, Румъния, Турция и Нидерландия като  водещ координатор е училището от Литва.

Поканват се всички ученици от ГПЧЕ “Йордан Радичков“ да участват в състезанието за създаване на лого по проекта. Описание на изискванията за елементите, които трябва да се включат в логото са изброени в отделен документ на английски език.

Всички предложения да бъдат изпратени на пощата на ГПЧЕ: elms_vidin@abv.bg

Срок: до 16.10.2022 г.

Победителят в състезанието ще получи като награда включване в групата за обучителни дейности в Таранто, Италия.

„ОТНОВО ЗАЕДНО“ В ГРАД БАНСКО, ОКТОМВРИ 2022г.

Във връзка с подготовка на група от 40 ученици (10 от 8. клас) от ГПЧЕ – Видин, почиващи безплатно в гр. Банско 21-26.10.2022г., от 28.09.2022г. до 9.10.2022г се подават при класните ръководители заявления от всеки желаещ ученик по образец. Бланката-образец се изтегля от сайта на ГПЧЕ, попълва се като самооценка от всеки ученик /ясно се посочват документи, участия в изяви, аргументи/ и се предава на хартиен носител на класния ръководител до 9.10.2022г.

На Педагогически съвет /10-12.10.2022г./ ще се гласува поименно окончателно сформираната група и ще бъде публикувана на сайта на ГПЧЕ.