Организиране на обучението за периода 22-31.03.2021г.

Уважаеми ученици, родители и учители,

Информираме Ви, че съгласно Заповед на Министъра на образованието и науката, учебните занятия ще се организират и осъществяват от разстяние в електронна среда за периода 22-31.03.2021 г.

Организацията на учебните часове и дневният режим е, както
следва:

Присъствени учебни занятия за учениците от 8. и 10. клас

Уважаеми ученици, родители и учители,

Информираме Ви, че съгласно  Заповед № РД-01-168/15.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, присъствените учебни занятия продължават да се осъществяват на ротационен принцип при следния график:
1. от 18.03.2021 г. до 31.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VIII и X клас;
2. от 1.04.2021 г. до 7.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от XII клас;
3. на 1.04.2021 г. и 2.04.2021 г. и от 12.04.2021 г. до 21.04.2021 г. – присъствено
се обучават учениците от 
IX и XI клас;
4. от 22.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от XII клас.

Присъствени учебни занятия за учениците от 9. и 12. клас

Уважаеми ученици, родители и учители, следващите две седмици от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. вкл. – присъствено ще се обучават учениците от 9. и 12. клас.
9. клас ще се обучават в стаи 201 – 9.А, 202 – 9.Б и 203 – 9.В.
12. клас ще се обучават в стаи 101 – 12.А, 102 – 12.Б, 103 – 12.В, 104 – 12.Г.

Присъствени учебни занятия за учениците от 10. и 11. клас

Уважаеми ученици, родители и учители,
Напомняме Ви, че съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, присъствените учебни занятия се осъществяват на ротационен принцип.
Следващите две седмици от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. вкл. – присъствено ще се обучават учениците от 10. и 11. клас.
10. клас ще се обучават в стаи 201 – 10.А, 202 – 10.Б и 203 – 10.В.
11. клас ще се обучават в стаи 101 – 11.А, 102 – 11.Б, 103 – 11.В, 104 – 11.Г.