ПОКАНА за организирана безплатна почивка на море в гр. Несебър от 8 до 13.09.2021г.

Уважаеми ученици и родители,

Стартира кампания за кандидатстване и сформиране на втора група ученици по програма „Отново заедно“ на МОН. Училището е одобрено и за втори етап. Всички ученици от 8. до 11. клас през изтеклата учебна година, както и новоприетите ученици в 8. клас за новата учебна година, могат да кандидатстват до 15.08.2021г., като изпратят мейл на адрес otnovozaedno_gpche_vidin@abv.bg със следното съдържание:

1. три имена на ученика, клас през изтеклата година / новоприет през тази година , мейл, моб.тел., класен ръководител

2. три имена на родителя/настойника, съгласен детето да пътува, мейл, моб.тел.

3. преболедувал ли е ученикът Ковид-19 и има ли доказващ направен положителен тест

4. има ли ученикът хронични заболявания с медицински документи през настоящата година

5. в какви състезания, мероприятия, инициативи на ГПЧЕ е участвал ученикът през изтеклата учебна година /за новоприетите ученици – бал за прием в ГПЧЕ/

Критериите при подбор са непроменени по програмата и гласуването на педагогически съвет на групата на 19.08.2021г. ще бъде решаващо!

Всички ученици, без наложени наказания и проблемно поведение в училище, могат да кандидатстват и участват за безплатна почивка на море в Несебър от 8 до 13.09.2021г.

Спазването на сроковете и заявеното желание на посочения мейл са задължителни!