ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В VІІІ КЛАС НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Място на записване: етаж 1, зала „Евроклуб“

Работното време на комисията е от 8:00 часа до 17:00 часа без прекъсване в делничните дни.

При записването в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ се изисква представяне на оригинал на свидетелство за основно образование.

Записване след първо класиране:  14 – 16 юли 2021 г.

Записване след второ класиране: 21 – 22 юли 2021 г.

Записване след трето класиране: 30  юли 2021 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“ 2021г.

КРИТЕРИИ
0т. – не покрива критерия; 1т. – частично покрива критерия; 2т. – напълно покрива критерия
Срокове:
До 27.06.2021г. – заявяване желание на ученик и родители за участие в програмата при всеки класен ръководител
До 28.06.2021г. – ПС утвърждава и публикува критериите за подбор в ГПЧЕ
До 29.06.2021г. – след разгледани дати, място и критерии, всеки ученик/родител, заявил желание за участие, потвърждава заявлението си за включване в програмата
На 30.06.2021г. в 10.00 часа в Евроклуб на ГПЧЕ, учениците представят копия на документи, удостоверяващи преболедуван КОВИД-19 /положителен тест, тест за антитела/, хронични заболявания
На 1.07.2021г. – на Педагогически съвет /ПС/ се разглеждат и гласуват с поставяне на точки-критерии, поименно всички заявени ученици
На 2.07.2021г. – подаване на документите към МОН
I. Представяне в учебния процес:
1. Активност и отговорност при участието на ученика в дистанционното обучение през учебната година
2. Среден успех и постоянство в цялостния учебен процес
3. Липса на санкции за отсъствия по неоснователни причини
4. Поведение в училище според ПВРУ
5. Активности през учебната година по категории /спортни дейности, олимпиади, конкурси/
6. Наличие на награди / грамоти / медали
7. Преценка на класния ръководител за цялостно поведение, ангажираност и отговорност на ученика в училище и извън него в училищни мероприятия
II. Социален статус:
1. Семеен статус /с двама родители 0т., с един родител 1т., сирак 2т./
2. Получаване на социална стипендия/хронично болни/сираци
3. Ангажираност на родителите към училищния живот и учебен процес /сираците получават 2т./
III. Здравен статус:
1. Преболедували КОВИД-19
2. Хронични заболявания /документ при класен ръководител, здравно лице в ГПЧЕ/

График за компонента „Говорене“ за изпита по чужд език от националното външно оценяване в Х клас – 17.06.2021г.

Учениците по френски език – А1, са 1 група от 2 ученици

 • Зала за провеждане на изпита – 207
 • Зала за самостоятелна подготовка – 211

Квестор: Елка Владимирова

Комисия:

Таня Савинова Миланова – старши учител по френски език

Ваня Трендафилова Симеонова – старши учител по френски език

Начало: 11:30 часа

Наталия Ванкова – Калина Красимирова – 11:45 часа

Учениците по руски език – А1, са 1 група от 1 ученик

 • Зала за провеждане на изпита – 205
 • Зала за самостоятелна подготовка – 206
 • Квестор: Гергана Герасимова

Комисия: Албена Михайлова

Начало: 11:30 часа

Наталия Стоянова  – 11:45 часа

Учениците по английски език – В1

1 група – 24 ученици – 12 двойки; Начало: 11:30 край: 15:30

Почивка за комисията: от 13:15 до 13:30 часа

 • Зала за провеждане на изпита – 301
 • Зала за самостоятелна подготовка – 302
 • Зала за изчакване – 303

Квестор:  Маринела Станкова

Комисия за оценка на компонента „Говорене:

Камелия Георгиева – старши учител по английски език

Наталия Василева – старши учител по английски език

 1. Мартин Стефанов – Радостина Маринова
 2. Цветомир Димитров – Патрик Павлов
 3. Стивън Стаменов – Мартин Митков
 4. Александра Генчева – Ценислав Петров
 5. Мария Тодорова – Силвия Йончева
 6. Мерилин Карадавут – Божидар Тосев
 7. Никол Николаева – Венелин Венелинов
 8. Александра Венелинова – Александра Генкова
 9. Гертана Крушарска – Ванеса Георгиева
 10. Ева Алексиева – Рая Малинова
 11. Петър Ружев – Ивайло Владимиров
 12. Елена Петрова – Никола Тошков

2 група – 24 ученици – 12 двойки; Начало: 11:30 край: 15:30

Почивка за комисията: от 13:15 до 13:30 часа

 • Зала за провеждане на изпита – 304
 • Зала за самостоятелна подготовка – 305
 • Зала за изчакване – 306

Квестор:  Николай Вачев

Комисия за оценка на компонента „Говорене:

Вержиния Василева – старши учител по английски език

Сашка Петкова-Генова – старши учител по английски език

10 клас

 1. Ива Цветанова – Лили Милова
 2. Радостина Младенова – Боряна Йорданова
 3. Марина Миткова – Мария Целова
 4. Калоян Колев – Никола Бориславов
 5. Бетина Бисерова – Алексия Ангелова
 6. Марсело Гергов – Венеция Пенкова
 7. Александър Маринов – Петьо Зубарев
 8. Димитър Лъчезаров – Валентина Мутафчийска
 9. Кристияна Крумова – Анна Герасимова
 10. Яна Свиленова – Виктор Методиев
 11. Ема Николова – Ния Емилова
 12. Кристиян Величков – Лилия Цветанова

3 група – 24 ученици – 12 двойки; Начало: 11:30 край: 15:30

Почивка за комисията: от 13:15 до 13:30 часа

 • Зала за провеждане на изпита – кабинет „Химия“
 • Зала за самостоятелна подготовка – кабинет „Физика“
 • Зала за изчакване – кабинет „Биология“

Квестор:  Нели Ничева

Комисия за оценка на компонента „Говорене:

Анелия Димитрова – старши учител по английски език

Емил Живков – старши учител по английски език

10 клас

 1. Грейс Николова – Надежда Любенова
 2. Зорница Асенова – Светлозара Колева
 3. Гергана Първанова – Ива Ценова
 4. Мартина Димитрова – Теодора Толийска
 5. Цанимира Чапанова – Рая Желязкова
 6. Николай Боянов – Велислав Бенков
 7. Дара Дикова – Силвия Георгиева
 8. Лора Георгиева – Михаил Любомиров
 9. Ева Петрова – Ивет Янчева
 10. Венелин Мичев – Владислав Димитров
 11. Иоан Горчев – Виктор Вълчев
 12. Теодор Тонков – Боян Боянов

Организиране на обучението за периода 22-31.03.2021г.

Уважаеми ученици, родители и учители,

Информираме Ви, че съгласно Заповед на Министъра на образованието и науката, учебните занятия ще се организират и осъществяват от разстяние в електронна среда за периода 22-31.03.2021 г.

Организацията на учебните часове и дневният режим е, както
следва:

Присъствени учебни занятия за учениците от 8. и 10. клас

Уважаеми ученици, родители и учители,

Информираме Ви, че съгласно  Заповед № РД-01-168/15.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, присъствените учебни занятия продължават да се осъществяват на ротационен принцип при следния график:
1. от 18.03.2021 г. до 31.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VIII и X клас;
2. от 1.04.2021 г. до 7.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от XII клас;
3. на 1.04.2021 г. и 2.04.2021 г. и от 12.04.2021 г. до 21.04.2021 г. – присъствено
се обучават учениците от 
IX и XI клас;
4. от 22.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от XII клас.

Присъствени учебни занятия за учениците от 9. и 12. клас

Уважаеми ученици, родители и учители, следващите две седмици от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. вкл. – присъствено ще се обучават учениците от 9. и 12. клас.
9. клас ще се обучават в стаи 201 – 9.А, 202 – 9.Б и 203 – 9.В.
12. клас ще се обучават в стаи 101 – 12.А, 102 – 12.Б, 103 – 12.В, 104 – 12.Г.