НОВО ПРИЗНАНИЕ ЗА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТА В ГПЧЕ “ЙОРДАН РАДИЧКОВ”

30 училища и неправителствени организации получиха от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) сертификат и плакет за качествено изпълнение на проекти по програмата „Еразъм+“ и Европейски корпус за солидарност. От Видинска област единственият награден проект бе на ГПЧЕ “Йордан Радичков” – “Умения в XXI век”. Голяма заслуга за наградата има г-жа Камелия Георгиева – координатор на проекта.

„Програмата „Еразъм“ се утвърди през годините като една от най-успешните и разпознаваеми в Европейския съюз. Образованието и желанието за взаимно опознаване е това, което свързва най-силно страните от ЕС. Докато някои политици продължават да слагат бариери в Съюза, студентите, учениците и преподавателите показватe как могат всички прегради да бъдат преодолявани“, каза заместник-министърът на образованието и науката Надя Младенова в приветствието си към участниците в конференцията.

Изпълнителният директор на ЦРЧР Михаил Балабанов изтъкна, че: „Наистина рядко се случва европейска програма да има такова дълголетие и да бъде толкова успешна през целия този толкова дълъг период. Това се дължи на много неща, но едно от тях със сигурност е това, че тя е изцяло насочена към хората и към това да запознае младите хора с Европа и да доведе Европа до тях“, заяви Михаил Балабанов.

Получавайки наградата г-н Любомир Георгиев – зам. директор на гимназията заяви, че Програма Еразъм+ отвори широко вратите на европейските училища за нашите ученици. Там те намират нови приятелства, запознават се с нови култури, усъвършенстват своите знания и умения работейки в екип със своите връстници. Нашите учители обменят добри практики със своите колеги. Изобщо програмата допринася изключително много за опознаването на народите от различните страни, с тяхната история и култура.

Резултати от поканата за създаване на лого по проект „Активни за укрепване на европейските ценности“

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ започна работа по  проект на тема “Активни за укрепване на европейските ценности“ /”Active to strengthen European values”/, с акроним ACEV с номер 2021-1-LT01-KA220-SCH-000030299 със срок на действие 2022-2024г. по програма Еразъм+, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА220 „Партньорства за училищен обмен“. По този прoект гимназията работи с партньорски училища от Литва, Италия, Румъния, Турция и Нидерландия като  водещ координатор е училището от Литва.

Всички ученици от  ГПЧЕ “Йордан Радичков“ бяха поканени да участват в състезанието за създаване на лого по проекта. Комисията по оценка на предложенията  се събра и разгледа внимателно всички изпратени на електронната поща лога и публикува решението си.

Резултати от състезанието за създаване на лого по проект „Активни за укрепване на европейските ценности“:

На първо място беше класирано предложеното лого от  Адриана Михайлова Ангелова – 11.А клас. Наградата й за спечелено първо място е  участие в обучителните дейности по проекта в гр. Таджиано, Италия през февруари 2023 г.

На второ място се класира предложението за лого на Ева Тодорова Алексиева от 12.А клас.

Завърши проект „Трудовият пазар в училище“

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ завърши успешно проект „Трудовият пазар в училище“ с номер 2019-1-BG01KA229-062582_1 по програма Еразъм+, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА229 „Партньорства за училищен обмен“. ЗПЧЕ започна работа по този проект през 2019 г. Поради пандемията от Ковид-19, дейностите по проекта бяха временно намалени, като действието на проекта беше удължено с 12 месеца до 31.08.2022г.

ГПЧЕ беше координатор на проекта „Labour market at school“. Партньори по проекта бяха училища от Гърция, Италия, Португалия и Турция. Проектът бе насочен към ученици на възраст 15-17 години.

Основните цели на проекта бяха осъществени успешно. Учениците от училищата в партньорството по проекта придобиха умения за развитие на предприемачество, които да използват за бъдещото си образование. Проектът разви и обогати предприемаческото мислене на учениците, като им позволи да разработват съвместни бизнес идеи, с които те получиха по-добро разбиране на света на бизнеса. Учениците се запознаха с икономиката в региона на всяко партньорско училище, срещнаха се с различни предприемачи и представители на бизнеса в областта на всяко партньорско училище. Целта на проекта бе учениците постигната: учениците си сътрудничиха и създадоха иновативни бизнес идеи, които са пригодени към икономиката в региона на съответната държава.

Беше проведена първата обучителна дейност в гр. Фатима, Португалия от 02.02.2020 до 8.02.2020 г. Темата на дейностите беше: „ Португалската икономика и стартиращи фирми в областта на информационните технологии“. Шест ученици от ГПЧЕ се включиха в работната група и обсъждаха бизнес планове за създаване на стартиращи фирми.

Поради пандемията от Ковид 19 дейностите по проекта бяха намалени, но след отмяната на извънредните мерки бяха успешно осъществени всички планирани дейности. От 31.01.2022 до 04.02.2022 се проведе онлайн втората обучителна дейност на тема „Гръцката икономика и стартиращи предприятия в селското стопанство“

Третата обучителна дейност по проекта с действително участие на ученици и учители се проведе в Кахраманмараш, Турция по тема „Турската икономика и стартиращи фирми в индустрията за красота“ от 20.03.2022 до 26.03.2022г.

По време на пролетната ваканция от 4 до 8.04.2022 г ГПЧЕ беше домакин на 4-та обучителна дейност на тема: „Българската икономика и стартиращи малки производствени предприятия“.

Последната обучителна дейност се проведе в гр. Виесте, Италия на тема „Италианската икономика и стартиращи фирми в областта на дейностите на открито и в спорта“ от 15.05.2022 до 21.05.2022г.

Общо 32 учители и ученици участваха пряко в дейностите по проекта, като още 120 ученици се включиха в различни дейности по проекта. Партньори по проекта ни бяха Център за кариерно ориентиране, с ръководител Силвия Ставрева, Българската стопанско-промишлена палата, с ръководител Красимир Йорданов, и Бизнес център с ръководител Евтим Стефанов, които се включиха като обучители в различни дейности по проекта.

Проектът запозна учениците с местната икономика на петте страни партньори, какво означава предприемачество и как се прави бизнес план.

Учениците се запознаха с различни култури и получиха по-добро разбиране на междукултурните отношения. По време на всички обучителни дейности те работиха в групи с ученици от различни националности и писаха бизнес планове за стартиращ бизнес. От всяка обучителна дейност в различна държава групите създаваха по 5 бизнес планове. Нашите ученици участваха във всички 5 обучителни дейности и участваха в създаването на 25 бизнес планове, които бяха събрани в електронна книга: https://bit.ly/3DFMkV8

Повече за проект “Трудовият пазар в училище“ може да намерите на сайта на проекта: https://erasmusproject229.wixsite.com/labourmarketatschool

Покана за създаване на лого по проект „Активни за укрепване на европейските ценности“

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ започна работа по  проект на тема “Активни за укрепване на европейските ценности“ /”Active to strengthen European values”/, с акроним ACEV с номер 2021-1-LT01-KA220-SCH-000030299 със срок на действие 2022-2024 г. по програма Еразъм+, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА220 „Партньорства за училищен обмен“.

По този прoект гимназията работи с партньорски училища от Литва, Италия, Румъния, Турция и Нидерландия като  водещ координатор е училището от Литва.

Поканват се всички ученици от ГПЧЕ “Йордан Радичков“ да участват в състезанието за създаване на лого по проекта. Описание на изискванията за елементите, които трябва да се включат в логото са изброени в отделен документ на английски език.

Всички предложения да бъдат изпратени на пощата на ГПЧЕ: elms_vidin@abv.bg

Срок: до 16.10.2022 г.

Победителят в състезанието ще получи като награда включване в групата за обучителни дейности в Таранто, Италия.

Проект „Активни за укрепване на европейските ценности“ 2022-2024, Еразъм+

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ започна работа по  проект  на тема “Активни за укрепване на европейските ценности“ /”Active to strengthen European values”/, с акроним ACEV с номер 2021-1-LT01-KA220-SCH-000030299 със срок на действие 2022-2024 г. по програма Еразъм+, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА220 „Партньорства за училищен обмен“.

По този проект гимназията работи с партньорски училища от Литва, Италия, Румъния, Турция и Нидерландия като водещ координатор е училището от Литва. Той е своеобразно продължение на нашия  проект по гражданско образование „Срещу насилието и дискриминацията“ , който приключи през 2022 г.

Младежката гражданска ангажираност или участие в граждански дейности в ЕС са доста ниски, въпреки че в момента бавно нарастват. Резултатите от анкети и изследвания, проведени от различни европейски организации показват, че участието на младежите в гражданския и политически живот е доста ниско. При работа с ученици се забелязва, че те са пасивни и избягват да изразяват мнението си по конкретна тема. Ние смятаме, че това се дължи не на липсата на знания, а на липсата на компетенции и умения за критично мислене и креативност, както и липсата на практика в публичното говорене и дебатиране. Безспорно е, че младите хора в ЕС трябва да осъзнаят важността си в активното гражданско и политическо участие, да разберат, че техните дейности и решения могат да направят промени за благото на човечеството. Участвайки в дейностите по проекта, учениците ще придобият и подобрят познанията си по актуални проблеми  на Европейския съюз, ще засилят критичното си мислене и творчески умения, ще развият умения за публично говорене и дебат. Те също така ще изградят ценности за важността на активното участие, за да обмислят, преодоляват и вземат решения за проблемите, пред които е изправен ЕС в момента. Езикът на проекта ще бъде английски, така че участниците ще развият езиковите си умения.

Цели: Какво искаме да постигнем с изпълнението на проекта?

– гражданска ангажираност на младежите и развитие на тяхната гражданска отговорност;

–  активно участие на младежите в местни, национални  и европейски инициативи;

– развиване на компетентностите: критично мислене, креативност, решаване на проблеми, толерантност, емпатия;

– развиване на умения за дебат и публично говорене в международен контекст;

– подобряване на сътрудничеството и комуникационните умения на международно ниво;

– установяване на онлайн сътрудничество (etwinnning);

– създаване на  програмата за „Активно гражданство“;

– създаване на стратегии за интегриране на европейски изследвания в училищните предмети с прилагане на практиката на партньорските училища;

– изготвяне на обучителни програми за обучения на ученици, които могат да се използват като неформални обучения в училищата след приключване на дейностите по проекта;

Предстоят различни обучителни дейности, като всяка дейност е посветена на различна тема, свързана с проблемите на ЕС (дискриминация, фалшиви новини, демокрация и гражданство на ЕС, замърсяване и потребление, човешки права). Обучителните дейности за учителите са насочени към развиване на методически компетенции за интегриране на ЕС в учебни предмети. Партньорите по проекта ще работят за  създаване на програма „Активно гражданство” с учителски инструментариум. Всяко партньорско училище ще стартира клуб по дебати в своите училища. Всеки партньор ще организира множество събития на национално ниво. Постоянно ще се организират състезания по дебати и публично говорене. Ще бъде организирана среща с народни представители.

Очаквани резултати от проекта  – учениците да придобият много знания относно ЕС и неговата работа. Учениците ще развият своето критично мислене, креативност, емпатия, толерантност, езикови умения. Те ще бъдат по-мотивирани и активни в своите граждански дейности. Те също така ще развият умения за дебат и публично говорене, ще придобият повече самочувствие за вземане на решения или решаване на проблеми. Учителите ще развият професионалната си квалификация, ще придобият знания и ще подобрят качеството на организацията на урока чрез прилагане на повече различни методи. Ще бъде създадена програмата „Активно гражданство“ с инструментариум за учители.

Предстоят шест обучителни дейности по проекта  с различни теми:

 • Октомври 2022 – „Дискриминация и стереотипи“ – Видин, България;
 • Февруари 2023 – „Интеграцията като основа на демокрацията и европейското гражданство“- Тагиано, Италия;
 • Май 2023 – „Отговорно използване на ресурси“ – Радвилискис, Литва;
 • Октомври 2023 – „Фалшиви новини“ – Ротердам, Нидерландия;
 • Декември 2023 – „Форум театър“ – Истанбул, Турция;
 • Февруари 2024 – „Човешки права“ – Рамницу Валцея, Румъния.

Крайната цел на проекта  “Активни за укрепване на европейските ценности“  е  да подобри разбирането на учениците за европейските ценности, да повиши желанието им да участват активно в местни кампании срещу дискриминацията, да промени техните нагласи и предразсъдъци, да увеличи толерантността им, да им даде по-добро самочувствие за владеенето на английски език и да ги научи да работят в екип.

МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Михаела и Тея от 10.А клас, Цветина от 10.Б клас и Петьо от 11.Б клас ще презентират добри практики в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ по проект „Подкрепа за успех“.

Програма за междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“ 

Списък на учениците, одобрени за участие в обучителни дейности по проект „Срещу насилието и дискриминацията“ на програма Еразъм+

Важно уточнение: обучителните дейности по проектите ще се осъществят по променен график през 2022 година, поради ограничителните мерки, наложени от различните държави във връзка с пандемията от Ковид

Списък на учениците, одобрени за участие в обучителни дейности по проект „Срещу насилието и дискриминацията“ на програма Еразъм+

Обучителни дейности в Галац, Румъния

 1. Калина Красенова Златомирова – IXб
 2. Евелина Цветомирова Крумова – Xб
 3. Хелън Калоянова Генова – IXв
 4. Елизабет Мари Уотле – IXв
 5. Антония Антонова Цветкова – IXв
 6. Ванина Сиянова Стефанова – Xб

Обучителни дейности в Таранто, Италия

 1. Ивелина Борисова Андреева – Xа
 2. Христина Петрова Георгиева – Xа
 3. Христомир Светославов Йорданов – Xв
 4. Александър Ангелов Петров – Xв
 5. Мартин Мариусов Стефанов – XIа
 6. Мерилин Махмут Карадавут – XIа

Обучителни дейности в Пумпену, Литва

 1. Александра Росенова Венелинова – XIа
 2. Цветина Цветанова Илиева – Xб
 3. Вивиан Любенова Иванова – Xв
 4. Радостина Радославова Маринова – XIа
 5. Цветомир Мариянов Димитров – XIа
 6. Теодор Викторов Тонков – XI a

Списък на учениците, одобрени за участие в обучителни дейности по проект „Трудовият пазар в училище“ на програма Еразъм+

Обучителни дейности в Кахраманмараш, Турция

 1. Георги Владимиров Георгиев – IXв
 2. Христомир Светославов Йорданов – Xв
 3. Никол Николаева Тодорова – Xв
 4. Александра Валентинова Любенова – Xб
 5. Александра Николаева Вилиянова – Xб

Обучителни дейности във Виесте, Италия

 1. Ивана Антония Пламенова Крумова – Xб
 2. Далия Петрова Николова – IXб
 3. Светлозара Галинова Златанова – Xб
 4. Силвия Ивайлова Йончева – XIа
 5. Теодора Тошкова Тодорова – IXб

Обучителни дейности в Неа Зични, Гърция

 1. Зорница Захариева Асенова – XIв
 2. Светлозара Колева Колева – XIв
 3. Мила Светославова Георгиева – IXб
 4. Десислава Красимирова Крумова – IXб
 5. Мария Светославова Славчева – IXа

Проект “Трудовият пазар в училище“ – покана за участие на ученици от 9., 10. и 11. клас

ПРОЦЕДУРА

за подбор на ученици от включване в целева група по проект 2019-1-BG01-KA229-062582 „Трудовият пазар в училище“  сектор „Партньорство за училищен обмен“, дейност „Стратегическо партнъорство само между училища“ на програма Еразъм + на Европейската комисия, през учебната 2021/2022г.

 Подборът на участниците в мобилностите ще се осъществи от комисия и ще се проведе на два етапа – подбор по документи и интервю.

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
 2. Мотивационно писмо за участие в група за работа по проекта ;
 3. Попълнен Europass CV /автобиография/ – изтегли бланка

ПРАВО НА УЧАСТИЕ ИМАТ:

 1. Ученици, които нямат наложени наказания от ПС
 2. Ученици, които не са допуснали над 5 неуважителни отсъствия.
 3. Ученици, които имат среден успех от предходната година най-малко 4,50.

Посочените документи да се  подадат до 14:30 ч на 18.10.2021 на Секретарката на ГПЧЕ. Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до интервю само кандидатите, отговарящи на критериите за подбор.

ИНТЕРВЮ – 20.10.2021 г. от 14:30 ч. Окончателният състав на целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто. Резултатите от подбора ще се обявят на сайта на училището.

КРИТЕРИИ за подбор и ПРИМЕРНИ въпроси за интервю

Описание на проект „Трудовият пазар в училище“

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ работи от 2019 г. по проект „Трудовият пазар в училище“ с номер 2019-1-BG01KA229-062582_1 по програма Еразъм +, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Кооперация за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА229 „Партньорства за училищен обмен“. Поради пандемията от Ковид-19, дейностите по проекта бяха временно намалени, като действието на проекта беше удължено с 12 месеца до 31.08.2022 г.

ГПЧЕ е координатор на проекта „Labour market at school“.  Партньори по проекта са училища от Гърция, Италия, Португалия и Турция. Проектът е насочен към ученици на възраст 15-17 години. Нашето училище е координатор на проекта, а Камелия Георгиева, учител по английски език, е лице за контакти.

Основните  цели на проекта са: учениците от училищата в партньорството по проекта да придобият умения за развитие на предприемачество, които могат да използват за бъдещото си образование. Проектът ще развие и обогати предприемаческото мислене на учениците, като им позволи да разработват съвместни бизнес идеи, които ще осигурят по-плавния им преход от училище към света на бизнеса. Учениците ще се запознаят с  икономиката в региона на всяко партньорско училище, ще се срещнат с различни предприемачи и представители на  бизнеса в областта. Целта на проекта е учениците да си сътрудничат и да създават иновативни бизнес идеи, които да са пригодени към икономиката в региона на съответната държава.

Досега беше проведена една обучителна дейност в гр. Фатима, Португалия от 02.02.2020 до 8.02.2020 г. Темата на дейностите беше: „Португалската икономика и стартиращи фирми в областта на информационните технологии“. Шест ученици от ГПЧЕ се включиха в работната група и обсъждаха бизнес планове за създаване на стартиращи фирми.

Предстоят още 4 обучителни дейности по проекта с участие на ученици  и учители по темите:

 • Българската икономика и стартиращи малки производствени предприятия – от 02.11.2021 до 6.11.2021 г., като домакин на срещата ще бъде ГПЧЕ;
 • Гръцката икономика и стартиращи предприятия в селското стопанство – от 16.01.2022 до 22.01.2022 г. в гр. Сяр, Гърция;
 • Турската икономика и стартиращи фирми в индустрията за красота от 20.03.2022 до 26.03.2022 г. в гр. Кахраманмараш. Турция;
 • Италианската икономика и стартиращи фирми в областта на дейностите на открито и в спорта от 15.05.2022 до 21.05.2022 г. в гр. Виесте, Италия.

Проектът ще запознае учениците с местната икономика  на петте страни партньори,  какво означава  предприемачество и как се прави бизнес план.

Учениците ще се запознаят с различни култури  и ще развият по-добро разбиране на междукултурните отношения.

Покана за участие:

Каним всички ученици от 9., 10. и 11. клас, които желаят да работят по проект „Трудовият пазар в училище“, да подадат заявление при Секретарката на ГПЧЕ за участие в група за работа по проекта.

Условия за участие:

 1. Да са ученици от 9., 10. и 11. клас.
 2. Да нямат наложени наказания.
 3. Да нямат повече от 5 неуважителни отсъствия.

Процедура:

Заявления ще се приемат до 14:30  ч. на 14.10.2021 г./четвъртък/.

От 14:30 ч. на 18.10.2021 г. /понеделник/ ще се проведе интервю на български и английски език с всички ученици, заявили желание да работят по проекта.

Резултатът от интервюто ще бъде обявен на 19.10.2021 г. /вторник/ на сайта на училището.

ПОКАНА за участие на ученици от 9., 10. и 11. клас в проект “Да се противопоставим на насилието и дискриминацията“

ПРОЦЕДУРА

за подбор на ученици за включване в група за работа по проект 2019-1-LT01-KA229-060496_4 „Срещу насилието и дискриминацията“ по програма Еразъм + сектор „Партньорство за училищен обмен“, дейност „Стратегическо партньорство само между училища“ на програма Еразъм + на Европейската комисия, през учебната 2021/2022г.

Важно: Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на два етапа – подбор по документи и интервю.

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
 2. Мотивационно писмо за участие в група за работа по проекта ;
 3. Попълнен Europass CV /автобиография/ – изтегли бланка

 ПРАВО НА УЧАСТИЕ ИМАТ:

 1. Ученици от 9., 10. и 11. клас, които нямат наложени наказания от ПС
 2. Ученици, които не са допуснали над 5 неуважителни отсъствия.
 3. Ученици, които имат среден успех от предходната година най-малко 4,50.
 4. Ученици, които имат годишен успех по английски език от предходната година най-малко 5,00.

Посочените документи да се представят до 14:30 ч. на 18.10.2021г. на Секретарката на ГПЧЕ. Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до интервю само кандидатите, отговарящи на критериите за подбор.

ИНТЕРВЮ – 19.10.2021 г от 14:30 ч. Избраните кандидати ще бъдат допуснати до интервю в 211 кабинет на ГПЧЕ. Окончателният състав   на целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто. Резултатите от подбора ще се обявят на сайта на училището.

КРИТЕРИИ за подбор и ПРИМЕРНИ въпроси за интервю

Описание на проекта

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ още през 2019 г. започна работа  по  проект  на тема “Да се противопоставим на насилието и дискриминацията“ /”Standing against violence and discrimination”, с акроним STAVAD/ с номер 2019-1-LT01-KA229-060496_4 със срок на действие 2019-2021 г. по програма Еразъм +, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Кооперация за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА229 „Партньорства за училищен обмен“.

Поради пандемията от Ковид-19, дейностите по проекта бяха временно намалени, като действието на проекта беше удължено с 12 месеца до 31.08.2022 г.

По този проект гимназията работи с партньорски училища от Литва, Италия, Румъния и Турция, като  водещ координатор е училището от Литва. Той  е своеобразно продължение на нашия  проект по гражданско образование „Срещу стереотипите в училище“, който приключи през 2019 г.

Насилието над деца е феномен, който съществува във всяка държава, общество, етническа или религиозна група, независимо от социалния статус на детето или семейството. Основна заблуда по темата насилие над деца е битуващата представа, че насилието е акт, който задължително включва използването на физическа сила.

Психическото и емоционално насилие, тормоз/малтретиране се квалифицира като системно при критикуване, засрамване, унижаване, порицаване, заплахи, подигравки, предизвикване на страх и безпокойство у детето. Тормозът е една от най-прикритите форми на насилие. Тормоз в училище от връстниците означава, когато едно дете или група деца нарочно се отнасят лошо към друго дете, което е по-слабо и не може да се защити, да им отговори. Тормоз означава, когато към дадено дете се отнасят по този начин не само веднъж, а много пъти в продължение на много време. Дискриминацията към или спрямо даден човек или група е третирането или възприемането му на базата на класа, категория, раса, етнос, религиозна принадлежност или нещо друго вместо спрямо неговите лични качества. Насилието, тормозът и дискриминацията са болезнени преживявания, които неизбежно влияят на цялостното развитие на младите хора.

Училището играе изключително важна роля във всекидневието на децата. Създадохме проекта, защото като учители и родители сме загрижени за бъдещето на децата и смятаме, че стереотипите и дискриминацията може да бъдат премахнати, ако учениците на възраст 14 – 16 години получат по-добро разбиране на проблемите.

Главната ни цел е да включим учениците в противодействието на стереотипите и създаването на спокойна среда в училище. По време на работа по проекта ние ще откриваме формите на дискриминация в училищата в различните страни. Чрез разнообразни дейности – конкурси, творчески дни и тематични работилници, ще повишим осведомеността относно стереотипите, за да можем да променим взаимоотношенията между учениците в положителна насока. Смятаме, че насилието и дискриминацията в училище може да бъдат премахнати, за да растат учениците здрави и уверени в себе си.

Работата по проекта започна през есента на 2019 г. с проучване, проведено от педагогическия съветник Любов Цолова за наличието на тормоз в училището чрез анонимни анкети и обсъждания във фокус-групи на обобщените резултати от анкетите.

След това беше изготвен доклад за положението в училище относно случаите на тормоз и нетолерантност и кои правителствени и неправителствени организации можем да привлечем в помощ за повишаване на осведомеността на учениците за възможностите за противодействие на насилието и дискриминацията.

Ние проведохме първата международна среща по проекта през януари 2020 г. в град Адана, Турция. Там се събраха десет учители от партньорските училища и участваха в семинар на тема: „Насилие,  дискриминация и тормоз в училище – как да ги преодолеем“. Беше направен анализ на ситуацията в партньорските училища в България, Италия, Литва, Румъния и Турция. Професор Салма Заури от Университета в град Чаг, Турция представи проучване за ролята на учителя за утвърждаване на ненасилие в училище. Партньорите обсъдиха инициативи за  привличане на неправителствени и държавни институции в помощ на училището за превенция на дискриминацията и тормоза.

От 27.09.2021 до 01.10.2021г. ГПЧЕ “Й. Радичков“ беше домакин на втората работна среща по проекта. Основна тема на обучителните дейности беше: „НЕ“ на стереотипите и дискриминацията в училище“. В дейностите участваха по 6 ученици и по 2 учители от Литва, Италия, Румъния и Турция. Поради пандемията 15 ученици от Турция присъстваха онлайн по време на дейностите посредством платформата Zoom. От нашето училище 7 ученици работиха в сътрудничество с чуждестранните гости. Общо 40 ученици и 10 учители участваха във втората обучителна дейност по проекта.

Учениците  представиха различни мнения за последствията от стереотипите в училище. Те  проведоха дискусия как да преодолеят езика на омразата и  изразиха становищата си в рисунки и плакати. Учениците се запознаха с различните религии на партньорите  и  направиха кратки скечове на тема “Аз не съм Ти, но можем да бъдем заедно“. След това правиха комикси в електронна платформа, с които да повишат вниманието на другите ученици относно случаите на дискриминация в училище. След обсъждания какво е толерантност и как да бъдем толерантни към различията, учениците представиха мненията си в електронна фото-книга със заглавие “Обединени под Европейското небе“.

Предстоят три обучителни дейности по проекта с участие на ученици и учители по темите:

 • „НЕ“ на насилието“ – в гр. Галац, Румъния от 7 до 13.11.2021г;
 • „ДА“ на равенството“ – в гр. Таранто, Италия от 6 до 12.03.2022г;
 • „НЕ“ на тормоза“ – в гр. Пумпенай, Литва от 29.05.2022 до 04.06.2022г.

Крайната цел на проекта ни е  да подобри разбирането на учениците за европейските ценности, да повиши желанието им да участват активно в местни кампании срещу дискриминацията, да промени техните нагласи и предразсъдъци, да увеличи толерантността им, да им даде по-добро самочувствие за владеенето на английски език и да ги научи да работят в екип.

Фейсбук страница на проекта:

https://www.facebook.com/Standing-against-Violence-ans-Discrimination-2019-2021-113728160357442

Среща на партньорските училища по Национална програма „Иновации в действие“

Приключи една натоварена, но изпълнена с много емоции и удовлетвореност, седмица. ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин бе домакин на срещата с партньорските училища от СУ „Стоян Заимов“, гр. Плевен и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Димово по НП „Иновации в действие“.
Училищата представиха иновативните си проекти и обмениха опит чрез наблюдение на уроци в VIII и IX клас. Като част от програмата на мобилността бе и запознаването с историческите забележителности на гр. Видин и региона – Белоградчишките скали и пещерата Магура. Снимките казват всичко!
Очакваме с нетърпение следващата мобилност и срещата с колегите от СУ „Стоян Заимов“, гр. Плевен!