Съобщение

По проект „Активни за укрепване на Европейските ценности“ на програма Еразъм+ предстоят две мобилности на тема:

 • Европейските ценности, дискусии и представяне чрез средствата на Форум театър от 25.11.2023г. до 02.12.2023г. в гр. Истанбул, Турция;
 • Човешките права, дискусии и работни ателиета от 14 до 20.01.2024г в гр. Ръмницу Вълча, Румъния.

Отправяме покана към учениците от 11-тите класове, които имат активна гражданска позиция по проблемите и могат да изразят и отстояват позиция на английски език. Участниците в мобилностите ще работят в международни групи в дискусии и семинари.

Всички желаещи ученици от 11-тите класове, които желаят да участват в мобилностите, да се явят в петък, 20.10.2023г. от 13.40 ч. в кабинет 201 за интервю на английски език с Комисия по подбора, определена от директора на ГПЧЕ “Йордан Радичков“. Моля всички да се подготвят да предствят тяхното разбиране на европейските ценности и човешките права.

Право на участие имат всички ученици от 11. клас, КОИТО НЕ СА УЧАСТВАЛИ  досега в мобилности по проекти на програма Еразъм+.

ПРОЕКТ „АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО ЗА ЧИСТ ВЪЗДУХ“

Посока зелени идеи, мисия енергиен преход, глобални тенденции – реалности и предизвикателства „Състоянието на въздуха в гр. Видин – споделена отговорност“

Урок на открито до автоматичната измервателна станция в града – тема в развитие, с продължение и надграждане. За няколко часа учениците от 11. клас с профилирана подготовка “География и икономика“ и „Химия и опазване на околната среда“ работиха по темата. Знаете ли, че в продължение на години Видин е сред градовете с най  лошо качество на въздуха в България през отоплителния сезон? Причини, факти, тенденции, процеси, проекти, какво мислят и правят експертите и градската управа бяха сред акцентите на дейностите по темата:

 • Презентиране на темата с информационни акценти;
 • Среща с гост г-жа Янина Тодорова – координатор по проекта „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“;
 • Проучвания по темата в публикации и медии;
 • Послания, слогани, идеи;
 • Как работи АИС сподели г-н Калоян Живков – оператор на станцията.

Силата на информацията, търсенето на работещи модели, системата за мониторинг на природната среда е пътят, който да следваме.

ОБУЧИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ИСТАНБУЛ по ПРОЕКТ „Акредитация в училищното образование“

През седмицата от 12 до 16 юни 2023г. 20 ученици от ГПЧЕ „Йордан Радичков“ взеха участие в обучителни дейности по програма на Еразъм + в Истанбул, Турция по проект „Акредитация в училищното образование“ с номер 2022-1-BG01-KA121-SCH-000068369. Учениците ни водеха дебати на тема „Европейски институции и тяхната работа“, а също така изказаха мнението си в дискусии на тема „Европейски ценности“,  което след това приложиха и в творчески работилници.

Представени бяха и уроци по активно гражданско образование, свързано с човешките права в Европейския съюз. Уроците се проведоха  училището за надарени деца ARGEM в Истанбул, Турция, а също и в Гръцкото училище по религия в квартал Хейбелияда. Посетихме и аквариума Морски свят в Истанбул, където имахме възможност да се запознаем с различни морски обитатели.

Освен с традициите в областта на човешките права и гражданската позиция, се потопихме и в характерната турска култура и фолклор чрез представления на самодейците от училище ARGEM. Те представиха традиционен ритуал преди сватба с танци и татуиране с къна, а също и фолклорни изпълнения от централната част на Турция. В творческата работилница учениците изработиха  предмети от турската култура по традиционна технология.

Благодарение на дейностите по проекта, нашите ученици усвоиха ценни знания и умения в сферата на правата на гражданите в ЕС. Те създадоха незаменими приятелства с ученици от училището за надарени деца ARGEM в Истанбул, Турция.

Творчески изяви в сферата на изкуствата по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Видин

????Талантливите момичета и момчета от ГПЧЕ „Йордан Радичков“ впечатлиха публиката с артистичните изпълнения на откъс от „Ние врабчетата“ по Йордан Радичков, ????????‍♀️както и с невероятното представяне на танцьорите от групите по народни и съвременни танци.

????Много слънчево настроение, ????емоции, вдъхновение, незабравими преживявания и …… заслужени аплодисменти!????????????

Удължава се срокът за кандидатстване по проект „Акредитация в училищното обучение“

Удължава се срокът за кандидатстване по проект „Акредитация в училищното обучение“ до 12:00 часа на 31 май 2023г. Ще се разглеждат само пълни комплекти с документи за кандидатстване (моля приложете копия на всички сертификати и грамоти, получени през учебната година). Резултатът от подбора на ученици ще бъде обявен на 2 юни 2023г.

ПОКАНА за участие в проект „Акредитация в училищното обучение“

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ е акредитирана организация в сектор „Училищно образование“ по Програма „Еразъм+“. Номерът на проекта е 2022-1-BG01-KA121-SCH-000068369.

Основната цел на ГПЧЕ “Йордан Радичков“ е да се постигнат високи и трайни постижения в чуждоезиковото обучение на учениците, което ще гарантира бъдещото им кариерно развитие на международния пазар. След задълбочен анализ на текущото състояние на международните обменни практики и приоритетите на ЕК за следващия програмен период, бяха набелязани стратегическите цели на училището и беше изготвена програма, която ще засили запознаването на учениците с работата на Европейските институции и процесите на глобализация на образователния процес.

Като акредитирана организация, ГПЧЕ “Йордан Радичков“ ще следва стриктно набора от стандарти за качество на програма „Еразъм“, които са готова рецепта за успех.

С осъществяване на ученическа мобилност ще се приведе в действие нашата „Стратегия за интернационализация на училището“.

Тема на обучителните дейности „Европейските институции и тяхното значение“,

място на обучителните дейности – Истанбул, Турция,

време на провеждане на дейностите – 11.06.2023 – 17.06.2023 г.

Каним всички ученици от 8., 9.  и 11. клас, които желаят да работят по проект „Акредитация“, да подадат заявление при Секретарката на ГПЧЕ или до Класен ръководител за участие в група за работа по проекта.

Условия за участие:

 1. Да са ученици от 8., 9. и 11. клас.
 2. Да нямат наложени наказания.
 3. Да нямат повече от 5 неуважителни отсъствия.
 4. Да нямат повече от 3 забележки.
 5. Да имат задграничен паспорт със срок на валидност шест месеца след м. юли 2023 г.
 6. Да представят декларация за пътуване в чужбина с придружител.

Процедура:

Заявления ще се приемат до 14:30  ч. на 29.05.2023 г. /понеделник/ до Секретарката на ГПЧЕ или до Класен ръководител, който трябва да ги предаде в указания срок.

Класирането на одобрените ученици за участие ще бъде обявено от Комисията на 30.05.2023 г./вторник/ на сайта на училището.

Мотивационно писмо за участие

ДЕКЛАРАЦИЯ

Europass CV /автобиография/ – изтегли бланка

КРИТЕРИИ за подбор

ПРОЦЕДУРА

„Как се води дебат“ – Споделяне на впечатления от обучителните дейности по проект “Активни за укрепване на европейските ценности“ по програма Еразъм+

Участниците във втората обучителна дейност –  Марина Цветкова от 10.В, Адриана Ангелова от 11.А, Христина Георгиева от 11.А и Александра Николаева от 11.В клас представиха пред осмите класове от ГПЧЕ проект „Активни за укрепване на европейските ценности“ и дейностите в гр. Теджано, Италия, в които взеха участие. Темата на международната среща беше „Интеграция – един или няколко модела е по-добре да се използват за постигане на успех“.

Учениците работиха в смесени групи и участваха в различни дебати, като нашите момичета бяха избирани да представят основните работни тези на техните групи.
Участниците в проекта изложиха основните правила за водене на дебат и стратегиите за успешна защита на гражданска позиция.
Предстои използване на знанията за водене на дебат да се интегрират в учебните часове по английски език!

НОВО ПРИЗНАНИЕ ЗА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТА В ГПЧЕ “ЙОРДАН РАДИЧКОВ”

30 училища и неправителствени организации получиха от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) сертификат и плакет за качествено изпълнение на проекти по програмата „Еразъм+“ и Европейски корпус за солидарност. От Видинска област единственият награден проект бе на ГПЧЕ “Йордан Радичков” – “Умения в XXI век”. Голяма заслуга за наградата има г-жа Камелия Георгиева – координатор на проекта.

„Програмата „Еразъм“ се утвърди през годините като една от най-успешните и разпознаваеми в Европейския съюз. Образованието и желанието за взаимно опознаване е това, което свързва най-силно страните от ЕС. Докато някои политици продължават да слагат бариери в Съюза, студентите, учениците и преподавателите показватe как могат всички прегради да бъдат преодолявани“, каза заместник-министърът на образованието и науката Надя Младенова в приветствието си към участниците в конференцията.

Изпълнителният директор на ЦРЧР Михаил Балабанов изтъкна, че: „Наистина рядко се случва европейска програма да има такова дълголетие и да бъде толкова успешна през целия този толкова дълъг период. Това се дължи на много неща, но едно от тях със сигурност е това, че тя е изцяло насочена към хората и към това да запознае младите хора с Европа и да доведе Европа до тях“, заяви Михаил Балабанов.

Получавайки наградата г-н Любомир Георгиев – зам. директор на гимназията заяви, че Програма Еразъм+ отвори широко вратите на европейските училища за нашите ученици. Там те намират нови приятелства, запознават се с нови култури, усъвършенстват своите знания и умения работейки в екип със своите връстници. Нашите учители обменят добри практики със своите колеги. Изобщо програмата допринася изключително много за опознаването на народите от различните страни, с тяхната история и култура.

Резултати от поканата за създаване на лого по проект „Активни за укрепване на европейските ценности“

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ започна работа по  проект на тема “Активни за укрепване на европейските ценности“ /”Active to strengthen European values”/, с акроним ACEV с номер 2021-1-LT01-KA220-SCH-000030299 със срок на действие 2022-2024г. по програма Еразъм+, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА220 „Партньорства за училищен обмен“. По този прoект гимназията работи с партньорски училища от Литва, Италия, Румъния, Турция и Нидерландия като  водещ координатор е училището от Литва.

Всички ученици от  ГПЧЕ “Йордан Радичков“ бяха поканени да участват в състезанието за създаване на лого по проекта. Комисията по оценка на предложенията  се събра и разгледа внимателно всички изпратени на електронната поща лога и публикува решението си.

Резултати от състезанието за създаване на лого по проект „Активни за укрепване на европейските ценности“:

На първо място беше класирано предложеното лого от  Адриана Михайлова Ангелова – 11.А клас. Наградата й за спечелено първо място е  участие в обучителните дейности по проекта в гр. Таджиано, Италия през февруари 2023 г.

На второ място се класира предложението за лого на Ева Тодорова Алексиева от 12.А клас.