Покана за участие в проект „Стереотипите спират творчеството“- 6-12.05.2018 г. в гр. Галац, Румъния, на втора среща на партньорските училища

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ работи по проект „Стереотипите пречат на творчеството“ с номер 2017-1-BG01-KA219-036268   в секция „Стратегически партнъорства само между училища“ на програма Еразъм + на Европейската комисия. Проектът е двугодишен и  е финансиран от Европейския съюз.  Създадохме проекта в сътрудничество с учители и ученици от Турция, Италия, Испания и Румъния, като нашето училище е координатор на проекта, а Камелия Георгиева, учител по английски език, е лице за контакти.

Стереотипите са представи и мнения, които са широко споделяни от дадено население. Стереотипите се формират от обобщаване, често твърде опростено, на един или повече отличителни белези на дадена група. Те могат да бъдат положителни или отрицателни. Те произтичат от нашето възпитание и преживявания, но също и от информацията и посланията, които ни отправят медиите. Стереотипите улесняват комуникацията, тъй като са разпознаваеми от много хора по целия свят. Те действително ни помагат да разбираме другите, света и самите себе си. Но в същото време могат да бъдат опасни, ако се основават на погрешна преценка и/или подценяват даден индивид, група или проблем. Те много трудно се променят, тъй като са „удобни“ и спестяват редица въпроси. Дискриминацията възниква във всяка ситуация, в която дадено лице или общност третира друг човек или група от хора несправедливо заради тяхна специфична характеристика. Най-често срещаните форми на дискриминация включват поведение, ръководено от предразсъдъци, произтичащи от цвят на кожата, пол, увреждане, религия или сексуална ориентация. Дискриминацията към или спрямо даден човек или група е третирането или възприемането му на базата на класа, категория, раса, етнос, религиозна принадлежност или нещо друго вместо спрямо неговите лични качества.

Училището играе изключително важна роля във всекидневието на децата. Създадохме проекта, защото като учители и родители сме загрижени за бъдещето на децата и смятаме, че стереотипите и дискриминацията може да бъдат премахнати, ако учениците на възраст 14 – 16 години получат по-добро разбиране на проблемите.

Главната ни цел е да включим учениците в противодействието на стереотипите и създаването на спокойна среда в училище. Ще открием формите на дискриминация в училищата в различните страни. Ще използваме различни дейности, за да се противопоставим на стереотипите, като включим учениците си в тях.

На предстоящата през м. февруари 2018 год. среща на партньорските училища в Неапол, Италия ние обменихме опит  и дефинирахме видовете стереотипи, свързани с  националностите: що е пряка и  непряка  дискриминация и разгледахме формите на дискриминация  и техните последици – ксенофобия, хомофобия и трансфобия.

През май 2018 год. в гр. Галац, Румъния,  на втората среща на партньорските училища ще разгледаме стереотипите по  полов и расов признак и техния ефект.

На третата среща в гр. Гранада, Испания през ноември 2018 г. ще разгледаме и дискутираме различни стереотипи, свързани с религията. Ще анализираме случаи, в които стереотипите и дискриминацията са имали ужасни последици.

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ ще бъде  домакин на четвъртата среща с ученици от партньорските училища от Турция, Испания, Италия и Румъния  през март 2019 г.

Учениците ще се запознаят с различни култури  и ще развият по-добро разбиране на междукултурните отношения.

Покана за участие:

Каним всички ученици от осми и девети клас, които желаят да работят по проект „Стереотипите спират творчеството“, да подадат заявление за участие във втората мобилност с ученици в периода 6-12.05.2018 гр. Галац, Румъния, при секретарката на гимназията.

Условия за участие:

 1. Да са ученици от 8 и 9 клас.
 2. Да нямат наложени наказания.
 3. Да нямат повече от 5 неуважителни отсъствия.
 4. Да имат декларация от двамата родители, че могат да пътуват в чужбина, придружавани от учител.
 5. Да подпишат декларация, че ще бъдат домакин – приемно семейство на ученик от партньорските училища през м. март 2019 г.
 6. Владеенето на румънски език е бонус.

Процедура:

Заявления могат да се получат от секретарката на гимназията.

Заявления ще се приемат до 12:00  ч. на 14.03.2018 г.

От 14:30 ч. на 14.03.2018 г. ще се проведе интервю на български и английски език с всички ученици, заявили желание да работят по проекта.

Ще бъдат избрани 5 ученици за участие в мобилност от 6 до 12 май 2018 г. в гр. Галац, Румъния.

Резултатът от интервюто ще бъде обявен на 15.03.2018 г. до 14:30 ч.

Избраните ученици трябва да направят копие на личната си карта при секретарката на гимназията до 14:30 ч. на 16.03.2018 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

КРИТЕРИИ

МОТИВАЦИОННО ПИСМО

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ ЗА ИНТЕРВЮТО НА КАНДИДАТИТЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРОЦЕДУРА

Списък на учениците, които са класирани за участие в обучителна дейност в Неапол, Италия, от 14 до 20.02.2018г. по проект „Стереотипите пречат на творчеството“

Всички одобрени ученици да преснимат личните си карти при секретарката и да представят копието на К. Георгиева.

Одобрена група за ЕВРОСКОЛА

СПИСЪК

на учениците от ГПЧЕ „Йордан Радичков“, одобрени за участие в Европейско Младежко Събитие 2018 и ЕВРОСКОЛА

Всички ученици от 1. до 20. включително да се явят на 13.12.2017 г. в 09:40 часа с лични карти в Евроклуб.

N имена клас
1. Росен Калинов Петков 11. г
2. Ивана Виткова Тодорова 11. г
3. Ванина Венелинова Владова 12. а
4. Стилиян Цветомиров Стефанов 12. б
5. Михаела Стоянова Войденова 11. г
6. Даниела Ивайлова Конова 11. в
7. Кристин Руменова Валентинова 11. г
8. Преслава Анатолиева Петрова 12. г
9. Магдалина Бисерова Цветанова 10. б
10. Ева Христова Обесникова 11. г
11. Мартин Кирчев Николов 12. в
12. Мария Марианова Николова 11. г
13. Марио Емилов Илиев 11. г
14. Лорина Тихомирова Пенчева 12. г
15. София Цветанова Ценкова 10. г
16. Габриела Атанасова Ничева 10. а
17. Мария Мартинова Бойчева 10. б
18. Никол Божидарова Николова 10. г
19. Алекс Светославов Славчев 10. б
20. Майя Иванова Милчева 10. б
21. I-ва резерва Белослава Валериева Илиева 10. в
22. II-ра резарва Дария Димчева Миткова 10. г

 

Награда за ГПЧЕ „Йордан Радичков“

ГПЧЕ „Йордан Радичков“ получи награда за цялостно качествено изпълнение на проекта „Да се противопоставим на дискриминацията и тормоза“ по програма Еразъм+.
На 5.12.2017 г. на Националната валоризационна конференция на Центъра за развитие на човешките ресурси, координаторът на проекта Камелия Георгиева получи плакет и сертификат за качество.

Покана за участие в проект „Стереотипите спират творчеството“

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ работи по проект „Стереотипите пречат на творчеството“ с номер 2017-1-BG01-KA219-036268 в секция „Стратегически партнъорства само между училища“ на програма Еразъм + на Европейската комисия. Проектът е двугодишен и  е финансиран от Европейския съюз. Създадохме проекта в сътрудничество с учители и ученици от Турция, Италия, Испания и Румъния, като нашето училище е координатор на проекта, а Камелия Георгиева, учител по английски език, е лице за контакти.

Стереотипите са представи и мнения, които са широко споделяни от дадено население. Стереотипите се формират от обобщаване, често твърде опростено, на един или повече отличителни белези на дадена група. Те могат да бъдат положителни или отрицателни. Те произтичат от нашето възпитание и преживявания, но също и от информацията и посланията, които ни отправят медиите. Стереотипите улесняват комуникацията, тъй като са разпознаваеми от много хора по целия свят. Те действително ни помагат да разбираме другите, света и самите себе си. Но в същото време могат да бъдат опасни, ако се основават на погрешна преценка и/или подценяват даден индивид, група или проблем. Те много трудно се променят, тъй като са „удобни“ и спестяват редица въпроси. Дискриминацията възниква във всяка ситуация, в която дадено лице или общност третира друг човек или група от хора несправедливо заради тяхна специфична характеристика. Най-често срещаните форми на дискриминация включват поведение, ръководено от предразсъдъци, произтичащи от цвят на кожата, пол, увреждане, религия или сексуална ориентация. Дискриминацията към или спрямо даден човек или група е третирането или възприемането му на базата на класа, категория, раса, етнос, религиозна принадлежност или нещо друго вместо спрямо неговите лични качества.

Училището играе изключително важна роля във всекидневието на децата. Създадохме проекта, защото като учители и родители сме загрижени за бъдещето на децата и смятаме, че стереотипите и дискриминацията може да бъдат премахнати, ако учениците на възраст 14 – 16 години получат по-добро разбиране на проблемите.

Главната ни цел е да включим учениците в противодействието на стереотипите и създаването на спокойна среда в училище. Ще открием формите на дискриминация в училищата в различните страни. Ще използваме различни дейности, за да се противопоставим на стереотипите, като включим учениците си в тях.

На предстоящата през м. февруари 2018 год. среща на партньорските училища в Неапол, Италия ще обменим опит  и ще дефинираме видовете стереотипи, свързани с  националностите: що е пряка и  непряка  дискриминация и ще разгледаме формите на дискриминация  и техните последици – ксенофобия,хомофобия и трансфобия.

През май 2018 год. в гр. Галати, Румъния ще разгледаме стереотипите по  полов и расов признак и техния ефект.  На третата среща в гр. Гранада, Испания през ноември 2018 г. ще разгледаме и дискутираме различни стереотипи, свързани с религията. Ще анализираме случаи, в които стереотипите и дискриминацията са имали ужасни последици.

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ ще бъде  домакин на четвъртата среща с ученици от партнъорските училища от Турция, Испания, Италия и Румъния  през март 2019 г.

Учениците ще се запознаят с различни култури  и ще развият по-добро разбиране на междукултурните отношения.

Покана за участие:

Каним всички ученици от осми и девети клас, които желаят да работят по проект „Стереотипите спират творчеството“, да подадат заявление за участие в първата мобилност с ученици в периода 14-20 февруари 2018 г.в гр. Неапол, Италия, при секретарката на гимназията.

Условия за участие:

 1. Да са ученици от 8 и 9 клас.
 2. Да нямат наложени наказания.
 3. Да нямат повече от 5 неуважителни отсъствия.
 4. Да имат декларация от двамата родители, че могат да пътуват в чужбина, придружавани от учител.
 5. Да подпишат декларация, че ще бъдат домакин – приемно семейство на ученик от партньорските училища през м. март 2019 г.

Процедура:

Заявления могат да се получат от секретарката на гимназията.

Заявления ще се приемат до 10:00  ч. на 11.12.2017 г.

От 14:30 ч. на 11.12.2017 г. ще се проведе интервю на български и английски език с всички ученици, заявили желание да работят по проекта.

Ще бъдат избрани 5 ученици за участие в мобилност от 14 до 20 февруари 2018 г. в гр. Неапол, Италия.

Резултатът от интервюто ще бъде обявен на 12.12.2017 г.

Избраните ученици трябва да направят копие на личната си карта при секретарката на гимназията до 15:30 ч. на 12.12.2017 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

КРИТЕРИИ

МОТИВАЦИОННО ПИСМО

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ ЗА ИНТЕРВЮТО НА КАНДИДАТИТЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРОЦЕДУРА

Мобилност по проект „Богатството в езика“

Росен Калинов Петков от 10.Г клас и Майкъл Анатолиев Кирилов от 10.Б клас участваха в мобилност по проект „Богатството в езика“ по програма Еразъм+.
От 22 до 28 май 2017 година се проведе обучителна дейност в град Санок, Полша, където нашите ученици работиха по проекта в сътрудничество с техните връстници от училищата на нашите партньори от Италия, Румъния, Турция и Полша.

Резултатите от обучителните дейности в Португалия и Словения

Среща за разпространение на резултатите от обучителните дейности в Португалия и Словения по проект „Да се противопоставим на дискриминацията и тормоза“ с номер 2016-1-BG01-KA219-023713_1 на програма Еразъм+ В актовата зала на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ се проведе среща с всички осмокласници и участниците в обучителните дейности по проекта. Стилиян Стефанов от 11.Б клас представи наситената програма по проекта по дни и направи изводи от името на цялата група от участието им в международното сътрудничество с връстници от Турция, Словения, Португалия и Полша – проблемът за дискриминацията и тормоза съществуват във всички държави, но по-доброто му разбиране дава възможност за адекватно противодействие дори и чрез спорт. Даниела Конова от 10.B клас и Ева Обесникова от 10.Г клас представиха осъществената програма по проекта по дни и направиха обобщение от името на цялата група от участието им в международното сътрудничество – интегрирането на различни творчески програми и занаяти в училище обединява учениците в приятелска среда и намалява случаите на дискриминация и тормоз. Дейността за разпространение на резултатите от осъществените смесени мобилности беше представена пред осмокласниците, за да получат те по-добро разбиране на възможностите за намаляване на негативните случаи на дискриминация и тормоз. По проекта предстои още много работа и обучителни дейности в Турция и България през втората му година.

Незабравима международна среща в ГПЧЕ

Днес, 22 март 2017 г., ГПЧЕ „Йордан Радичков“ беше домакин на международна среща „Сподели и разпространи“, по проекти от секторна програма „Стратегически партньорства само между училища“ по програма Еразъм+ на Европейския съюз.
С празнично настроение, по стар български обичай – с питка и мед, учениците от ГПЧЕ „Йордан Радичков“ посрещнаха своите гости от Турция, Латвия, Румъния, Германия и от Чуждоезиковата гимназия „Йоан Екзарх“ – гр. Враца.


Тържествената церемония започна с изпълнението на химна на Гимназията от деветокласничките Михаела Дончева и Калина Ангелова. „Имам мечта – да се противопоставим на дискриминацията и тормоза“ – заяви в своето топло приветствие към всички участници директора г-н Любомир Георгиев. 53 ученици и учители от Турция, Латвия, Румъния, Германия и от Чуждоезикова гимназия „Йоан Екзарх“ – Враца представиха дейностите си по проект „Имам мечта“ /озаглавен с цитат от известната реч на Мартин Лутър Кинг срещу дискриминацията/.


Видинската езикова гимназията работи по проект „Да се противопоставим на дискриминацията и тормоза“ в партньорство с училища от Турция, Словения и Португалия. Ученици от различни групи по интереси, участващи в проект „Твоят час“, подредиха изложба от свои творби и плакати срещу дискриминацията в новооткритата актова зала в училището, а групата за народни танци привлече домакини и гости за изпълнение на кръшно българско хоро.

снимки

Destination Portugal

България ни изпрати със слънце и пожелания за много усмивки и хубави моменти. Полетите, прекарани в мисли за предстоящите дни, минаваха неусетно. Малко недоспали, но много ентусиазирани, стъпихме на португалска земя. Първо впечатление – студено! Очакванията за топли слънчеви дни бяха напълно разбити. За щастие, бяхме посрещнати подобаващо от местните. Във Вила до Конде опитахме традиционно ястие (francesinha – вид сандвич) и си направихме разходка по брега на океана, след което посетихме катедралата Санта Клара.

Пристигането в Барселуш беше изпълнено с положителни емоции и нетърпение да се запознаем отблизо с бита и културата на хората.

Неделя беше ден за почивка и моята домакиня, на име Инеш, ме разведе из града и главните му забележителности, а след това със семейството й отидохме във Виана до Кастело, съседен град, където гледахме карнавала, пихме хубаво кафе и се разхождахме до океана. Вечерта успяхме да се срещнем както с някои от нашата група, така и с други участници – едно момче от Турция и едно от Полша, две словенки и техните домакини.

В понеделник официално започнаха дейностите по проекта, като програмата за деня включваше някои забавни игри за разчупване на леда, презентации за държавите и училищата и разходка из гимназията на домакините.

На сутринта във вторник трябваше да се разделим на групи, като всяка една от групите трябваше да изпълни различна задача – първата трябваше да изготви сайт и анкета, свързани с тормоза и дискриминацията в училище, втората трябваше да направи флаери и плакати свързани с темата, а третата – да изготви песен, танц или кратка пиеса, отново по темата на проекта. Следобедът ни беше свободен и с Инеш обиколихме останалата част от града. Вечерта всички участници в проекта бяхме заедно да вечеряме в приятен ресторант.

В сряда изнесохме презентация за Баба Марта и вързахме по мартеничка на всеки участник. След това имахме спортни дейности и бяхме разделени на отбори, като във всеки отбор имаше хора от всички държави, участващи в проекта. Игрите бяха пригодени за деца с увреждания, за да можем да усетим по какъв начин се чувстват тези деца. Много се забавлявахме и след приключването на дейностите се усети, че всички бяхме малко по-сплотени.

В четвъртък сутринта трябваше да посетим техните учебни часове. Аз бях в час по английски и се оказа, че госпожата им е била в България преди около 10 години. Беше изключително мила с мен и не спираше да ме разпитва. Другите ученици също проявиха голям интерес. След часовете всички отидохме на разходка по една крайречна алея, която водеше до океана. Вечерта имахме концерт, като всяка държава представи традиционна песен или танц. Разбира се, нашата програма беше най-дълга и накрая искахме да ги научим как се играе право хоро, при което повече от половината зала изяви желание.

В петък имахме обиколка на град Порто. Построен по поречието на река Доуро, вторият по големина град в Португалия ни впечатли и с красивата си архитектура. Посетихме винарната Calem, където научихме как се произвежда световноизвестното вино Porto, а след това и по-големите забележителности на града, сред които и книжарницата, където Дж. К. Роулинг е получила вдъхновение да напише Хари Потър. Вечерта имахме прощално събиране с повечето участници, а това как щяхме да ставаме на следващия ден въобще не го мислехме.

4 март, 6:00 – часът, в който си казахме довиждане с португалците и си обещахме да се видим отново, като се разделяме с много хубави спомени. Спомени, които ще останат за цял живот!

Лорина Пенчева

още снимки

Започна вторият ни международен проект по програма Еразъм+ на Европейския съюз

Нашата първа международна среща по проект „Богатството в езика“ с номер 2016-1-TR01-KA219-034359_5 по Ключова дейност 219 „Стратегическо партньорство за иновации и обмен на добри практики“ в секция „Стратегически партньорства само между училища“, сектор „Училищно образование“ на програма Еразъм+ на Европейската комисия се проведе от 6 до 10 февруари 2017 г. в град Лауро, Италия. В срещата участваха Любомир Георгиев – директор на ГПЧЕ “Й. Радичков“, Камелия Георгиева –  координатор на проекта и Сашка Петкова – старши учител по английски език. Наши партньори  по проекта  са училища от Турция, Румъния, Полша, Латвия и Италия. В първата международна среща взеха участие колеги от всички партньорски училища.

Проектът „Богатството в езика“ насочва вниманието на учениците към пословиците и поговорките като основно богатство на всеки език, което пази и съхранява народопсихологията на всяка нация.

Народната мъдрост, която се предава на поколенията чрез пословиците и поговорките, дава чувство на принадлежност към даден етнос, район или страна. Тя формира облика на културата и традициите в тази страна. Новото дигитализирано ежедневие  неизбежно влияе на цялостното развитие на младите хора. Създадохме проекта, защото като учители и родители сме загрижени за запазване на корените си. Бъдещето на децата ни ще бъде по-осмислено, ако успеем да им създадем чувство за идентичност като нация  и чувство на принадлежност към традициите ни. Смятаме, че като обърнем целенасочено вниманието на учениците ни към богатството в езика, те ще  растат по-уверени в себе си. Предстоящите срещи в Италия и Полша на нашите ученици с техни връстници ще им даде възможност да сравнят различни наши пословици и поговорки с техни еквиваленти от партньорските страни, а също и да  практикуват английски език /работният език на проекта/.

20 учители – координаторите и колеги от всички партньорски училища от България, Италия, Полша, Латвия, Румъния и Турция,  се срещнаха  в гр. Лауро, Италия и обсъдиха различни етапи на проекта  и  използването на различни методики – за комуникация между партньорите, за изготвяне на доклади, за отчитане на дейностите. Проведена бе дискусия как да измерваме напредъка, постигнат по проекта и как да се оценяват дейностите и резултатите, как да се осъществи разпространение на резултатите от проекта и как да се осигури устойчивост на проекта. Разгледани бяха и дейности по управление на риска и контрол на времевия график. Набелязани бяха дейности за подготовка на предстоящите обучителни посещения на ученици и учители в Италия и Полша. Подписани бяха договори и бяха връчени сертификати на участниците в първата международна среща.

Одобрено бе логото на проекта.