МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Михаела и Тея от 10.А клас, Цветина от 10.Б клас и Петьо от 11.Б клас ще презентират добри практики в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ по проект „Подкрепа за успех“.

Програма за междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“ 

Списък на учениците, одобрени за участие в обучителни дейности по проект „Срещу насилието и дискриминацията“ на програма Еразъм+

Важно уточнение: обучителните дейности по проектите ще се осъществят по променен график през 2022 година, поради ограничителните мерки, наложени от различните държави във връзка с пандемията от Ковид

Списък на учениците, одобрени за участие в обучителни дейности по проект „Срещу насилието и дискриминацията“ на програма Еразъм+

Обучителни дейности в Галац, Румъния

 1. Калина Красенова Златомирова – IXб
 2. Евелина Цветомирова Крумова – Xб
 3. Хелън Калоянова Генова – IXв
 4. Елизабет Мари Уотле – IXв
 5. Антония Антонова Цветкова – IXв
 6. Ванина Сиянова Стефанова – Xб

Обучителни дейности в Таранто, Италия

 1. Ивелина Борисова Андреева – Xа
 2. Христина Петрова Георгиева – Xа
 3. Христомир Светославов Йорданов – Xв
 4. Александър Ангелов Петров – Xв
 5. Мартин Мариусов Стефанов – XIа
 6. Мерилин Махмут Карадавут – XIа

Обучителни дейности в Пумпену, Литва

 1. Александра Росенова Венелинова – XIа
 2. Цветина Цветанова Илиева – Xб
 3. Вивиан Любенова Иванова – Xв
 4. Радостина Радославова Маринова – XIа
 5. Цветомир Мариянов Димитров – XIа
 6. Теодор Викторов Тонков – XI a

Списък на учениците, одобрени за участие в обучителни дейности по проект „Трудовият пазар в училище“ на програма Еразъм+

Обучителни дейности в Кахраманмараш, Турция

 1. Георги Владимиров Георгиев – IXв
 2. Христомир Светославов Йорданов – Xв
 3. Никол Николаева Тодорова – Xв
 4. Александра Валентинова Любенова – Xб
 5. Александра Николаева Вилиянова – Xб

Обучителни дейности във Виесте, Италия

 1. Ивана Антония Пламенова Крумова – Xб
 2. Далия Петрова Николова – IXб
 3. Светлозара Галинова Златанова – Xб
 4. Силвия Ивайлова Йончева – XIа
 5. Теодора Тошкова Тодорова – IXб

Обучителни дейности в Неа Зични, Гърция

 1. Зорница Захариева Асенова – XIв
 2. Светлозара Колева Колева – XIв
 3. Мила Светославова Георгиева – IXб
 4. Десислава Красимирова Крумова – IXб
 5. Мария Светославова Славчева – IXа

Проект “Трудовият пазар в училище“ – покана за участие на ученици от 9., 10. и 11. клас

ПРОЦЕДУРА

за подбор на ученици от включване в целева група по проект 2019-1-BG01-KA229-062582 „Трудовият пазар в училище“  сектор „Партньорство за училищен обмен“, дейност „Стратегическо партнъорство само между училища“ на програма Еразъм + на Европейската комисия, през учебната 2021/2022г.

 Подборът на участниците в мобилностите ще се осъществи от комисия и ще се проведе на два етапа – подбор по документи и интервю.

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
 2. Мотивационно писмо за участие в група за работа по проекта ;
 3. Попълнен Europass CV /автобиография/ – изтегли бланка

ПРАВО НА УЧАСТИЕ ИМАТ:

 1. Ученици, които нямат наложени наказания от ПС
 2. Ученици, които не са допуснали над 5 неуважителни отсъствия.
 3. Ученици, които имат среден успех от предходната година най-малко 4,50.

Посочените документи да се  подадат до 14:30 ч на 18.10.2021 на Секретарката на ГПЧЕ. Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до интервю само кандидатите, отговарящи на критериите за подбор.

ИНТЕРВЮ – 20.10.2021 г. от 14:30 ч. Окончателният състав на целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто. Резултатите от подбора ще се обявят на сайта на училището.

КРИТЕРИИ за подбор и ПРИМЕРНИ въпроси за интервю

Описание на проект „Трудовият пазар в училище“

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ работи от 2019 г. по проект „Трудовият пазар в училище“ с номер 2019-1-BG01KA229-062582_1 по програма Еразъм +, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Кооперация за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА229 „Партньорства за училищен обмен“. Поради пандемията от Ковид-19, дейностите по проекта бяха временно намалени, като действието на проекта беше удължено с 12 месеца до 31.08.2022 г.

ГПЧЕ е координатор на проекта „Labour market at school“.  Партньори по проекта са училища от Гърция, Италия, Португалия и Турция. Проектът е насочен към ученици на възраст 15-17 години. Нашето училище е координатор на проекта, а Камелия Георгиева, учител по английски език, е лице за контакти.

Основните  цели на проекта са: учениците от училищата в партньорството по проекта да придобият умения за развитие на предприемачество, които могат да използват за бъдещото си образование. Проектът ще развие и обогати предприемаческото мислене на учениците, като им позволи да разработват съвместни бизнес идеи, които ще осигурят по-плавния им преход от училище към света на бизнеса. Учениците ще се запознаят с  икономиката в региона на всяко партньорско училище, ще се срещнат с различни предприемачи и представители на  бизнеса в областта. Целта на проекта е учениците да си сътрудничат и да създават иновативни бизнес идеи, които да са пригодени към икономиката в региона на съответната държава.

Досега беше проведена една обучителна дейност в гр. Фатима, Португалия от 02.02.2020 до 8.02.2020 г. Темата на дейностите беше: „Португалската икономика и стартиращи фирми в областта на информационните технологии“. Шест ученици от ГПЧЕ се включиха в работната група и обсъждаха бизнес планове за създаване на стартиращи фирми.

Предстоят още 4 обучителни дейности по проекта с участие на ученици  и учители по темите:

 • Българската икономика и стартиращи малки производствени предприятия – от 02.11.2021 до 6.11.2021 г., като домакин на срещата ще бъде ГПЧЕ;
 • Гръцката икономика и стартиращи предприятия в селското стопанство – от 16.01.2022 до 22.01.2022 г. в гр. Сяр, Гърция;
 • Турската икономика и стартиращи фирми в индустрията за красота от 20.03.2022 до 26.03.2022 г. в гр. Кахраманмараш. Турция;
 • Италианската икономика и стартиращи фирми в областта на дейностите на открито и в спорта от 15.05.2022 до 21.05.2022 г. в гр. Виесте, Италия.

Проектът ще запознае учениците с местната икономика  на петте страни партньори,  какво означава  предприемачество и как се прави бизнес план.

Учениците ще се запознаят с различни култури  и ще развият по-добро разбиране на междукултурните отношения.

Покана за участие:

Каним всички ученици от 9., 10. и 11. клас, които желаят да работят по проект „Трудовият пазар в училище“, да подадат заявление при Секретарката на ГПЧЕ за участие в група за работа по проекта.

Условия за участие:

 1. Да са ученици от 9., 10. и 11. клас.
 2. Да нямат наложени наказания.
 3. Да нямат повече от 5 неуважителни отсъствия.

Процедура:

Заявления ще се приемат до 14:30  ч. на 14.10.2021 г./четвъртък/.

От 14:30 ч. на 18.10.2021 г. /понеделник/ ще се проведе интервю на български и английски език с всички ученици, заявили желание да работят по проекта.

Резултатът от интервюто ще бъде обявен на 19.10.2021 г. /вторник/ на сайта на училището.

ПОКАНА за участие на ученици от 9., 10. и 11. клас в проект “Да се противопоставим на насилието и дискриминацията“

ПРОЦЕДУРА

за подбор на ученици за включване в група за работа по проект 2019-1-LT01-KA229-060496_4 „Срещу насилието и дискриминацията“ по програма Еразъм + сектор „Партньорство за училищен обмен“, дейност „Стратегическо партньорство само между училища“ на програма Еразъм + на Европейската комисия, през учебната 2021/2022г.

Важно: Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на два етапа – подбор по документи и интервю.

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
 2. Мотивационно писмо за участие в група за работа по проекта ;
 3. Попълнен Europass CV /автобиография/ – изтегли бланка

 ПРАВО НА УЧАСТИЕ ИМАТ:

 1. Ученици от 9., 10. и 11. клас, които нямат наложени наказания от ПС
 2. Ученици, които не са допуснали над 5 неуважителни отсъствия.
 3. Ученици, които имат среден успех от предходната година най-малко 4,50.
 4. Ученици, които имат годишен успех по английски език от предходната година най-малко 5,00.

Посочените документи да се представят до 14:30 ч. на 18.10.2021г. на Секретарката на ГПЧЕ. Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до интервю само кандидатите, отговарящи на критериите за подбор.

ИНТЕРВЮ – 19.10.2021 г от 14:30 ч. Избраните кандидати ще бъдат допуснати до интервю в 211 кабинет на ГПЧЕ. Окончателният състав   на целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто. Резултатите от подбора ще се обявят на сайта на училището.

КРИТЕРИИ за подбор и ПРИМЕРНИ въпроси за интервю

Описание на проекта

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ още през 2019 г. започна работа  по  проект  на тема “Да се противопоставим на насилието и дискриминацията“ /”Standing against violence and discrimination”, с акроним STAVAD/ с номер 2019-1-LT01-KA229-060496_4 със срок на действие 2019-2021 г. по програма Еразъм +, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Кооперация за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА229 „Партньорства за училищен обмен“.

Поради пандемията от Ковид-19, дейностите по проекта бяха временно намалени, като действието на проекта беше удължено с 12 месеца до 31.08.2022 г.

По този проект гимназията работи с партньорски училища от Литва, Италия, Румъния и Турция, като  водещ координатор е училището от Литва. Той  е своеобразно продължение на нашия  проект по гражданско образование „Срещу стереотипите в училище“, който приключи през 2019 г.

Насилието над деца е феномен, който съществува във всяка държава, общество, етническа или религиозна група, независимо от социалния статус на детето или семейството. Основна заблуда по темата насилие над деца е битуващата представа, че насилието е акт, който задължително включва използването на физическа сила.

Психическото и емоционално насилие, тормоз/малтретиране се квалифицира като системно при критикуване, засрамване, унижаване, порицаване, заплахи, подигравки, предизвикване на страх и безпокойство у детето. Тормозът е една от най-прикритите форми на насилие. Тормоз в училище от връстниците означава, когато едно дете или група деца нарочно се отнасят лошо към друго дете, което е по-слабо и не може да се защити, да им отговори. Тормоз означава, когато към дадено дете се отнасят по този начин не само веднъж, а много пъти в продължение на много време. Дискриминацията към или спрямо даден човек или група е третирането или възприемането му на базата на класа, категория, раса, етнос, религиозна принадлежност или нещо друго вместо спрямо неговите лични качества. Насилието, тормозът и дискриминацията са болезнени преживявания, които неизбежно влияят на цялостното развитие на младите хора.

Училището играе изключително важна роля във всекидневието на децата. Създадохме проекта, защото като учители и родители сме загрижени за бъдещето на децата и смятаме, че стереотипите и дискриминацията може да бъдат премахнати, ако учениците на възраст 14 – 16 години получат по-добро разбиране на проблемите.

Главната ни цел е да включим учениците в противодействието на стереотипите и създаването на спокойна среда в училище. По време на работа по проекта ние ще откриваме формите на дискриминация в училищата в различните страни. Чрез разнообразни дейности – конкурси, творчески дни и тематични работилници, ще повишим осведомеността относно стереотипите, за да можем да променим взаимоотношенията между учениците в положителна насока. Смятаме, че насилието и дискриминацията в училище може да бъдат премахнати, за да растат учениците здрави и уверени в себе си.

Работата по проекта започна през есента на 2019 г. с проучване, проведено от педагогическия съветник Любов Цолова за наличието на тормоз в училището чрез анонимни анкети и обсъждания във фокус-групи на обобщените резултати от анкетите.

След това беше изготвен доклад за положението в училище относно случаите на тормоз и нетолерантност и кои правителствени и неправителствени организации можем да привлечем в помощ за повишаване на осведомеността на учениците за възможностите за противодействие на насилието и дискриминацията.

Ние проведохме първата международна среща по проекта през януари 2020 г. в град Адана, Турция. Там се събраха десет учители от партньорските училища и участваха в семинар на тема: „Насилие,  дискриминация и тормоз в училище – как да ги преодолеем“. Беше направен анализ на ситуацията в партньорските училища в България, Италия, Литва, Румъния и Турция. Професор Салма Заури от Университета в град Чаг, Турция представи проучване за ролята на учителя за утвърждаване на ненасилие в училище. Партньорите обсъдиха инициативи за  привличане на неправителствени и държавни институции в помощ на училището за превенция на дискриминацията и тормоза.

От 27.09.2021 до 01.10.2021г. ГПЧЕ “Й. Радичков“ беше домакин на втората работна среща по проекта. Основна тема на обучителните дейности беше: „НЕ“ на стереотипите и дискриминацията в училище“. В дейностите участваха по 6 ученици и по 2 учители от Литва, Италия, Румъния и Турция. Поради пандемията 15 ученици от Турция присъстваха онлайн по време на дейностите посредством платформата Zoom. От нашето училище 7 ученици работиха в сътрудничество с чуждестранните гости. Общо 40 ученици и 10 учители участваха във втората обучителна дейност по проекта.

Учениците  представиха различни мнения за последствията от стереотипите в училище. Те  проведоха дискусия как да преодолеят езика на омразата и  изразиха становищата си в рисунки и плакати. Учениците се запознаха с различните религии на партньорите  и  направиха кратки скечове на тема “Аз не съм Ти, но можем да бъдем заедно“. След това правиха комикси в електронна платформа, с които да повишат вниманието на другите ученици относно случаите на дискриминация в училище. След обсъждания какво е толерантност и как да бъдем толерантни към различията, учениците представиха мненията си в електронна фото-книга със заглавие “Обединени под Европейското небе“.

Предстоят три обучителни дейности по проекта с участие на ученици и учители по темите:

 • „НЕ“ на насилието“ – в гр. Галац, Румъния от 7 до 13.11.2021г;
 • „ДА“ на равенството“ – в гр. Таранто, Италия от 6 до 12.03.2022г;
 • „НЕ“ на тормоза“ – в гр. Пумпенай, Литва от 29.05.2022 до 04.06.2022г.

Крайната цел на проекта ни е  да подобри разбирането на учениците за европейските ценности, да повиши желанието им да участват активно в местни кампании срещу дискриминацията, да промени техните нагласи и предразсъдъци, да увеличи толерантността им, да им даде по-добро самочувствие за владеенето на английски език и да ги научи да работят в екип.

Фейсбук страница на проекта:

https://www.facebook.com/Standing-against-Violence-ans-Discrimination-2019-2021-113728160357442

Среща на партньорските училища по Национална програма „Иновации в действие“

Приключи една натоварена, но изпълнена с много емоции и удовлетвореност, седмица. ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин бе домакин на срещата с партньорските училища от СУ „Стоян Заимов“, гр. Плевен и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Димово по НП „Иновации в действие“.
Училищата представиха иновативните си проекти и обмениха опит чрез наблюдение на уроци в VIII и IX клас. Като част от програмата на мобилността бе и запознаването с историческите забележителности на гр. Видин и региона – Белоградчишките скали и пещерата Магура. Снимките казват всичко!
Очакваме с нетърпение следващата мобилност и срещата с колегите от СУ „Стоян Заимов“, гр. Плевен!

Завърши проект 2019-1-BG01-KA101-062071 по програма Еразъм+ „Дигитализация на училището“

С края на учебната 2019/2020 г. в ГПЧЕ “Йордан Радичков“ завърши проект 2019-1-BG01-KA101-062071 по програма Еразъм+ „Дигитализация на училището“, КД 1 – „Мобилност“, сектор „Училищно образование“. Програма Еразъм+ се финансира от Европейския съюз и дава възможност на учители от различни европейски страни да повишат квалификацията си и да осъществят контакти с колеги от други европейски училища. Този проект имаше за цел да подобри преподаването на чужди езици в гимназията и  да  повиши капацитета на учителите за модерно дигитално преподаване в класната стая. Ние постигнахме интегриране на новите методологии и  дигиталните технологии в чуждоезиковото обучение. Ние подобрихме преподаването на учебните предмети биология, химия, физика и философия с използването на нови дигитални образователни методики. Тези предмети се преподават билингвално в нашето училище на български и английски език.

Шестима учители повишиха квалификацията си в реномирани обучителни институции в Англия, Франция, Ирландия и Малта. Камелия Георгиева и Вержиния Василева подобриха  методологията си в курсове  „Интегриране на дигитални технологии в преподаването на английски език“ в  Alpha college и Europass teacher academy в Дъблин, Ирландия. Сашка Петкова осъвремени методиката си на преподаване на английски език в Alpha school в Малта.Таня Миланова усвои нови методи за преподаване на френски език в курса „Дигитални платформи в преподаването на френски език“  в Руан, Франция. Емилия Атанасова и Атанас Ничев се научиха как да използват дигитални платформи в курса „Преподаване на учебен предмет билингвално – интегриране на дигитални технологии“ в Кембридж, Англия.

Всички учители, повишили квалификацията си в европейски образователни институции, направиха семинари в ГПЧЕ “Й. Радичков“ и предадоха опита на колегите си. При възникналата ситуация в света с обявяване на пандемия от коронавирус Ковид-19 и преминаване на дистанционно обучение от март 2020 г., нашите учители бяха подготвени за използване на дигитални платформи в учебния процес. Те се справиха отлично с прилагане на дигиталните технологии на практика.

В края на учебната година ние можем да направим равносметка на постигнатите резултати с приложените нови дигитални методики в преподаването в класната стая. Двама наши ученици се класираха за националния кръг на олимпиадата по английски език – Ивелина Андреева от 8.А клас и Цветина Кирилова от 11.Б клас. Трима наши ученици се класираха за националния кръг на олимпиадата по френски език – Радина Кирилова от 10.В клас, Преслава Иванова от 12.А клас и Розалия Златкова от 12.В клас.

Смятаме, че в резултат от повишението на квалификацията на нашите учители по проект „Дигитализация на училището“ по програма Еразъм+ и прилагането на нови дигитални платформи в обучението, ние с гордост можем да обобщим, че проектът ни е успешен. Ние постигаме  по-добри резултати в усвояването на чуждите езици, което и е основна цел на ГПЧЕ “Йордан Радичков“. Ние сме отлично подготвени за провеждане на учебни занятия дори и провеждани дистанционно.

Повече информация за проекта:

http://www.daskalo.com/ict2gpche/

Завърши проект 2019-1-BG01-KA101-062071 по програма Еразъм+ „Дигитализация на училището“

С края на учебната 2019/2020 г. в ГПЧЕ “Йордан Радичков“ завърши проект 2019-1-BG01-KA101-062071 по програма Еразъм+ „Дигитализация на училището“, КД 1 – „Мобилност“, сектор „Училищно образование“. Програма Еразъм+ се финансира от Европейския съюз и дава възможност на учители от различни европейски страни да повишат квалификацията си и да осъществят контакти с колеги от други европейски училища. Този проект имаше за цел да подобри преподаването на чужди езици в гимназията и  да  повиши капацитета на учителите за модерно дигитално преподаване в класната стая. Ние постигнахме интегриране на новите методологии и  дигиталните технологии в чуждоезиковото обучение. Ние подобрихме преподаването на учебните предмети биология, химия, физика и философия с използването на нови дигитални образователни методики. Тези предмети се преподават билингвално в нашето училище на български и английски език.

Шестима учители повишиха квалификацията си в реномирани обучителни институции в Англия, Франция, Ирландия и Малта. Камелия Георгиева и Вержиния Василева подобриха  методологията си в курсове  „Интегриране на дигитални технологии в преподаването на английски език“ в  Alpha college и Europass teacher academy в Дъблин, Ирландия. Сашка Петкова осъвремени методиката си на преподаване на английски език в Alpha school в Малта.Таня Миланова усвои нови методи за преподаване на френски език в курса „Дигитални платформи в преподаването на френски език“  в Руан, Франция. Емилия Атанасова и Атанас Ничев се научиха как да използват дигитални платформи в курса „Преподаване на учебен предмет билингвално – интегриране на дигитални технологии“ в Кембридж, Англия.

Всички учители, повишили квалификацията си в европейски образователни институции, направиха семинари в ГПЧЕ “Й. Радичков“ и предадоха опита на колегите си. При възникналата ситуация в света с обявяване на пандемия от коронавирус Ковид-19 и преминаване на дистанционно обучение от март 2020 г., нашите учители бяха подготвени за използване на дигитални платформи в учебния процес. Те се справиха отлично с прилагане на дигиталните технологии на практика.

В края на учебната година ние можем да направим равносметка на постигнатите резултати с приложените нови дигитални методики в преподаването в класната стая. Двама наши ученици се класираха за националния кръг на олимпиадата по английски език – Ивелина Андреева от 8.А клас и Цветина Кирилова от 11.Б клас. Трима наши ученици се класираха за националния кръг на олимпиадата по френски език – Радина Кирилова от 10.В клас, Преслава Иванова от 12.А клас и Розалия Златкова от 12.В клас.

Смятаме, че в резултат от повишението на квалификацията на нашите учители по проект „Дигитализация на училището“ по програма Еразъм+ и прилагането на нови дигитални платформи в обучението, ние с гордост можем да обобщим, че проектът ни е успешен. Ние постигаме  по-добри резултати в усвояването на чуждите езици, което и е основна цел на ГПЧЕ “Йордан Радичков“. Ние сме отлично подготвени за провеждане на учебни занятия дори и провеждани дистанционно.

Повече информация за проекта:

http://www.daskalo.com/ict2gpche/

Списък на учениците от ГПЧЕ “Йордан Радичков“, одобрени за участие в Първата мобилност по проект „Трудовият пазар в училище“ 2019-1-BG01-KA229-062582 на програма Еразъм+ от 02 до 08.02.2020 г в гр. Оурем, Португалия

 1. София Кехайова – 10 г
 2. Самуил Недков – 11 б
 3. Десислава Антова – 11 г
 4. Никола Илиев – 10 г
 5. Никол Дечева – 11 б
 6. Беатрис Миланова – 11 б

 Резерви:

 1. Теодора Иванова – 11 а
 2. Елизабет Угринова – 10 г
 3. Симона Йорданова – 11 б
 4. Калина Паскова – 11 г
 5. Мария Павлова – 11 а
 6. Петя Екимова – 11 а

Покана за участие в проект „Трудовият пазар в училище“

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ работи по проект „Трудовият пазар в училище“ с номер 2019-1-BG01KA229-062582_1,  ключова дейност „Партньорства за училищен обмен“, по  програма Еразъм + на Европейската комисия.

ГПЧЕ е координатор на проекта „Labour market at school“. Период на изпълнение на проекта 2019-2021. Партньори по проекта са училища от Гърция, Италия, Португалия и Турция.  Проектът е насочен към ученици на възраст 16-18 години oт 10 и 11 клас. Нашето училище е координатор на проекта, а Камелия Георгиева, учител по английски език, е лице за контакти.

Основните  цели на проекта са: учениците от училищата в партньорството по проекта да придобият умения за развитие на предприемачество, които могат да използват за избор на бъдещото си образование. Проектът ще развие и обогати предприемаческото мислене на учениците, като им позволи да разработват съвместни бизнес идеи, които ще осигурят по-плавния им преход от училище към света на бизнеса. Учениците ще се запознаят с  икономиката в региона на всяко партньорско училище, ще се срещнат с различни предприемачи и представители на  бизнеса. Целта на проекта е учениците да си сътрудничат и да създават иновативни бизнес идеи, които да са пригодени към икономиката в региона на съответната държава.

Всеки обмен на ученици ще включва различна тема:

 1. C1 – февруари 2020 г. – Португалската икономика и стартиращи фирми в областта на информационните технологии;
 2. C2 – май 2020 г. – Гръцката икономика и стартиращи предприятия в селското стопанство;
 3. C3 – октомври 2020 г. – Българската икономика и стартиращи малки производствени предприятия;
 4. C4 – февруари 2021 г. – Турската икономика и стартиращи фирми в индустрията за красота;
 5. C5 – май 2021 г. – Италианската икономика и стартиращи фирми в областта на дейностите на открито и в спорта.

Проектът  ще запознае учениците с местната икономика  на петте страни партньори,  какво означава  предприемачество и как се прави бизнес план.

Учениците ще се запознаят с различни култури  и ще развият по-добро разбиране на междукултурните отношения.

Покана за участие:

Каним всички ученици от десети и единадесети клас, които желаят да работят по проект „Трудовият пазар в училище“, да подадат заявление при Секретарката на ГПЧЕ за участие в първата обучителна дейност в периода 2-8.02.2020 г. в гр. Оурем, Португалия.

Условия за участие:

 1. Да са ученици от 10 и 11 клас.
 2. Да нямат наложени наказания.
 3. Да нямат повече от 5 неуважителни отсъствия.
 4. Да имат декларация от двамата родители, че могат да пътуват в чужбина, придружавани от учител.
 5. Да подпишат декларация, че ще бъдат домакин – приемно семейство на ученик от партньорските училища през м. октомври 2020 г.

Процедура:

Заявления могат да се получат при секретарката на ГПЧЕ.

Заявления ще се приемат до 12:00  ч. на 05.12.2019 г./четвъртък/.

От 14:30 ч. на 05.12.201 г./четвъртък/ ще се проведе интервю на български и английски език с всички ученици, заявили желание да работят по проекта.

Ще бъдат избрани  ученици за участие в мобилност от 2-8.02.2020 г. в гр. Оурем, Португалия.

Резултатът от интервюто ще бъде обявен на 06.12.2019 г./петък/

Избраните ученици трябва да направят копие на личната си карта при секретарката на гимназията до 12:00 ч. на 09.12.2019 г., а също и да представят декларация от двамата родители, че могат да пътуват в чужбина, придружавани от учител.

Още информация може да намерите на страницата на проекта.

Да бъдеш учител през 21-ви век – проект “Дигитализация на училището“ по програма Еразъм+

От 01.06.2019 г. в ГПЧЕ “Йордан Радичков“ стартира проект 2019-1-BG01-KA101-062071 по програма Еразъм+ „Дигитализация на училището“, КД 1 – сектор „Училищно образование“. Този проект цели повишаване на капацитета на учителите за разчупване на традиционната класна стая. Шестима учители ще имат възможност да се включат в квалификационни курсове във водещи учебни организации в Европа. Избраните теми засягат две тематични области: интегриране на дигиталните технологии в чуждоезиковото обучение и нови и иновативни образователни методи в билингвалното обучение по учебен предмет. Курсовете са:

 • “Creative use of technology in the classroom“;
 • “Using technology in the classroom“;
 • “How to use tablets, applications and social media in your classroom“;
 • “French & ICT tools for Learning and Teaching in schools“;
 • “CLIL-Content and language integrated learning – Science and Maths“;
 • “CLIL-Content and language integrated learning- Humanities“.

Вярваме, че можем да променим класната стая и можем да работим за промяна на отношението, нагласите и мотивите на учителите, учениците и родителите в посока осъществяване на образование, фокусирано върху личността на ученика.

Учителите, участващи в обученията ще запознават с дейностите си на:

https://www.facebook.com/Digital-turn-of-school-Erasmus-project