Фотоизложба – клуб „Млад фотограф“

Учениците от фотоклуб „Млад фотограф“ по проект „Твоят час“ отбелязаха със заключителна изложба активната си дейност през изминалата учебна година. Те избраха и подредиха на видно място най-добрите снимки, направени по темите „Различните лица на природата“, „Градска култура“, „Измеренията на човешкото съществуване“ и „Архитектурата – пространствена култура“. Двама от участниците – Никол Младенова от 9.А клас и Радостина Йорданова от 10.Б клас, бяха отличени с грамоти за своята ангажираност, отговорност и фотографски усет. Дейността на клуба допринесе за създаването на богат снимков фонд запечатал множество училищни и общински инициативи с участието на наши възпитаници.