История

Началото на ГПЧЕ е поставено през 1970 – 1971 учебна година като ІІ гимназия с преподаване на английски език. Неин първи директор е Стоян Живков, а общият брой ученици е 385, разпределени в 12 паралелки. Назначени са и 5 учители по английски език. През тази първа учебна година успехът е много добър 4.80. Гимназията разполага и с общежитие, което се помещава в бившето ІV основно училище.

 В духа на социалистическото време в училището кипи активен живот: трудови бригади в помощ на селското стопанство, срещи със съветски специалисти и с партизани от отряд „Г. Бенковски”, чествания на бележити дати. Още през 1971 г. гимназията има свой представител в националния отбор по математика.

През следващата 1971 – 1972 г. в гимназията има 324 ученици, разпределени отново в 12 паралелки и показали успех много добър 5.11. Назначени са и първите учители от Англия, господата Макрори, Гард Стобз и Кевин Едмонд, преподаващи химия, биология, литература.

В съответствие с тогавашните разбирания, общежитието е разделено на мъжко – в сградата на бившето Винарско училище и девическо – в бившето ІV основно училище, като задължително са включени всички ученици от подготвителен и осми клас, които не са от град Видин.

С голям ентусиазъм на английски език е поставена пиесата „Оливър Туист”. Създадени са отбори по баскетбол, волейбол, хандбал.

През учебната 1972 – 1973 г. гимназията се помещава в сградата на І ПГ, редом с Математическата и Вечерната гимназии. Учители и ученици полагат упорит труд в строежа на новата сграда, за прокопаване на канали за телефонни кабели. Преместването става на 2 декември 1972 г., а сградата е днешното СОУ “Христо Ботев”. Годината започва с 305 ученици в подготвителен, осми и девети клас, а директор е Г. Топалов. За интересите на учениците говорят създадените: девически хор, духов оркестър, струнен естраден оркестър, танцов състав, които участват в Четвъртия републикански фестивал по художествена самодейност. Спечелен е и златен медал по лека атлетика и хвърляне на диск. Установени са и връзки с немската езикова гимназия в Михайловград (Монтана) и с френската гимназия в гр. Враца.

През 1973 – 1974 г. в гимназията има 402 ученици, назначени са много млади учители, както и двама преподаватели от Англия. Оборудвани са две звукови зали, ученическа радиоуредба и др. Установени са контакти и с немската гимназия в Ловеч. Функционират 26 извънкласни форми. Спечелени са медали от хора на девойките, кръжокът „Художествено слово”, духовият оркестър. На английски език е поставена и пиесата „Моята прекрасна лейди” по Б. Шоу.

През 1974 – 1975 г. в гимназията учат 464 ученици, като за пръв път има 11 клас. Показаният успех е много добър 5.41. Интересни за нас са проведените срещи с чилийски емигранти, с „изменник на родината” – емигрирал на Запад. В гимназията се изучават специалностите: машинопис с стенография, силни и слаби токове, екскурзоводство и машинознание. Т 91 абитуриенти, 66 са приети във ВУЗ, като най-много в специалност английска филология.?

През 1975 – 1976 г. директор на гимназията е Цонка Маринова. Назначени са нови учители по физика – Лили Иванова и по физическо възпитание – Никола Николов. В училището учат 473 ученици, а успехът е много добър 5.40. Награди печелят в Национален политически конкурс, отборите по волейбол, лека атлетика, плуване. Поставена е пиесата „Колко е важно да си сериозен”. Провеждани са олимпиади и вечери по предмети.

През 1976 – 1977 г. гимназията се премества в настоящата сграда, а ученици се приемат от Видински, Михайловградски, Врачански, Плевенски и Ловешки окръг. Установени са контакти с Ленинградската езикова гимназия и езиково училище от гр. Шверин – ГДР. Интерес предизвиква пиесата „Много шум за нищо” по Уилям Шекспир. Открити са кабинети по химия, физика, биология, история, математика, пеене.

През 1977 – 1978 г. учениците са 467, а успехът – много добър 5.34. Тържествено е чествана 60-годишнината на патрона на гимназията Лиляна Димитрова.

Следващата 1978 – 1979 г. впечатлява с изразения от учениците протест срещу нахлуването на Китай в Северен Виетнам. Проведена е Шекспирова вечер, състезания, олимпиади. Поставен е мюзикълът „Моята прекрасна лейди”. Съгласно изискванията на Министерството, се изучават специалностите: производство и преработка на полиамидни влакна, ел. монтажно дело, хладилна техника.

Особено активна е дейността през 1979 – 1980 г., когато директор на гимназията е Крум Ангелов. Установени са контакти с езиковите гимназии в Пловдив, Пазарджик, Враца, с Шверин, гр. Ровно, гр. Ленинград. Тържествено е чествана „1300 години – България”. Показаният успех е много добър 5.38.

През 1980 – 1981 г. са проведени тридневни тържества по повод трансформирането на ІІ гимназия в езикова. Проведени са състезания по английски език с гимназиите в Пловдив и Бургас. Подготвената пиеса „Лелята на Чарли” е поставена в гр. Ровно и гр. Ленинград.

През 1981 – 1982 г. са привлечени нови учители – Емил Андреев / днес известен писател/, Юлия Черногорова, англичанинът Пол Джейкъбс.

През 1982 – 1983 г. директор на гимназията е П. Върбанов. Започва строителството на новото общежитие, което и досега функционира като такова. Впечатлява положеният труд от учители и ученици под ръководството на господин Никола Николов. В републиканския преглед на художествените състави танцовият състав печели златен медал, училищният хор – сребърен, а групата за политически песни – бронзов. Открит е барелефът на Лиляна Димитрова.

За периода 1984 – 1986 г. в Летописната книга на гимназията сведения липсват.

През 1986 г. за директор на гимназията е избрана Юлия Стефанова. Извършен е цялостен ремонт на сградата с участие на учителите. Открит е и УПК (Учебно промишлен комплекс) по търговско обслужване. Проведени са срещи с английската писателка Мерсия Макдермот, с преводача Кръстан Дянков, с преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски”. Обзаведен е и кабинет със 17 компютъра. Тържествено е честван тринадесетият юбилей на гимназията с концерт под надслов „Бъдещето се решава днес”. Проведени са срещи с просветни дейци от Япония. През 1988 г. гимназията – тогава ЕСПУ „Л. Димитрова” е асоциирано към ЮНЕСКО.

През учебната 1988 – 1989 г. в гимназията е проведена научна конференция, посветена на Джордж Байрон с участието на преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски”. В състезанието “Франсиада” ученици от паралелките с изучаване на френски език печелят шесто място в страната. Училището е посетено от посланика на Великобритания и представител на Британския съвет.

През следващата 1989 – 1990 учебна година за училищната библиотека са дарени ценни книги от културното аташе на Франция. За радост на учениците са отменени УПК, оценката за поведение на учениците, педагогическата характеристика. Възпитаниците на гимназията с желание с включват във вечерите на английски и френски език. Двама от тях се класират на Републикански кръг на олимпиадите по философия и по български език и литература. Гимназията е домакин на конференция на българските училища, асоциирани към ЮНЕСКО. Тържествено е честван двадесетият юбилей на училището, което получава дарения от Химкомбинат – Видин, от видинския художник Петър Бърчев, от японски учители. На тържествения концерт е изнесен мюзикъла „Приятели”.

През учебната 1990 – 1991 г. е извършена размяна на ученически групи между нашата гимназия и училище в Дания, а доброто представяне на възпитаниците ни е отразено широко в датската преса. На училищния празник е поставен мюзикъла „Брилянтин” с ръководители Франсис Малдуун и Любомир Георгиев.  С решение от 15 април 1991 г. ЕСПУ „Л. Димитрова” е преименувано в ГПЧЕ.

За периода 1991 – 1996 г. сведения за училищния живот липсват.

През 1996 – 1997 г. при директор Венета Велкова е осъществен съвместен проект с Математическа гимназия „Български пиеси на английски език”. Закупени са 3 компютъра със съдействието на Корпуса на мира. На викторина по повод 100 години от рождението на В. Левски отборът по история взема второ място в страната. Създаденият през 1997 г. клуб „Дебати” с ръководител Любов Цолова има успехи в републикански състезания.

През учебната 1997 – 1998 г. ученици на гимназията поставят пиесата „Дванадесета нощ” по У. Шекспир, която е играна и в Плевен. За пръв път излиза училищният вестник „Mirror” под ръководството на госпожа Вили Николова. През същата година в Австрийското посолство успешен изпит полагат 13 ученици от девети и десети клас, които получават дипломи.

През учебната 1998 – 1999 г. в гимназията учат 585 ученици, а успехът е много добър 5.48. Възпитаник на гимназията печели стипендия за едномесечно обучение в Германия. Успехи са постигнати и в конкурса за есе, проведен от Френския културен институт, в националното състезание по математика в Ловеч – едно първо място за подготвителен клас. Спектакълът „Приятели” е класиран за младежки фестивал в Дания.

През 1999 – 2000 г. в гимназията има 544 ученици в 24 паралелки. Директор на училището е Рангел Вълчев. На 15 септември 1999 г. директорът на Британския съвет открива в училището център за самоподготовка по английски език.

През 2002 – 2003 г. в ГПЧЕ се обучават 505 ученици, а успехът е много добър 5.47. Създаденият Ученически съвет организира благотворителни акции. 17 ученици от 12 клас на изпит в Британския съвет получават сертификати от Кеймбридж за ниво „напреднали”, 3 ученици са класирани за превод на художествена литература от френски език. Наши ученици участват в пиесата на Драматичен театър – Видин „Две момичета и едно момче”. Училищната библиотека получава дарение от г-жа Бевърли Белърд. От фондация SASHA са дарени 10 компютъра.

От учебната 2003 – 2004 г. директор на гимназията е Емилия Атанасова. Броят на учениците е 505, а успехът – много добър 5.47. След всеобщо допитване за патрон на гимназията е избран Йордан Радичков. Двама ученици под ръководството на г-жа Вили Николова спечелиха първо място в Националната олимпиада по информационни технологии, а една ученичка – на Националната олимпиада по литература. Двама възпитаници на гимназията достигнаха втори кръг на провежданата от Националнато радио олимпиада по история, а други двама заминаха на обучение в САЩ и Италия. Безспорен успех бяха обзаведените 3 компютърни кабинета и обновената материална база в ГПЧЕ.

През учебната 2004 – 2005 г. по повод патронния празник на гимназията са проведени Радичкови дни и вечер на езиците. Трима ученици се класираха за национална олимпиада по български език и литература, национално състезание по биология, състезание по география. Възпитаникът на гимназията Мартин Ставрев зае първо място на Националната олимпиада по информационни технологии. Отборът по информационни технологии спечели четвърто място в състезанието пo WEB дизайн в Ловеч. Възобновено бе и издаването на вестник “Mirror” и училищната радиоуредба. Проведен бе Ден на самоуправлението, благотворителна акция за Добридолския манастир. Активна дейност развиха клубовете: „Журналист”, „Младежко лидерство”, театрално студио „Тенец”, клуб „Дебати”.

ГПЧЕ „Йордан Радичков” е предложена от МОН за училище – модел за демократично образование. Учениците участваха с проектопредложения за изготвянето на Ученическа харта. Дарени бяха нови 13 компютъра, скенер, принтер за 3 компютърни зали.

През учебната 2005-2006 година в гимназията учат 502 учиници. Работи се по два проекта: по програма „Сократ” – „Английски език на сцената” с ръководител Л. Георгиев и с училищен партньор от Полша; Междуучилищен проект „Моето културно наследство – това съм аз” – с  партньори – училища от Белгия, Франция и Италия.

През тази учебна година бе честван юбилеят на ГПЧЕ – 35 години от създаването на училището. Подготвени бяха два спектакъла – на английски език – „Отмъщение” и на френски език  – „”. Организиран бе и хепънинг.

Създаден бе сайт на училището, дело на учениците от 10 клас – Йоанна Бояджиева и Иван Огнянов.

Също така бе осъществен 14-дневен обмен на ученически групи по езиков проект „Да се опознаем един друг посредством английския език на сцената” . Партньор на нашето училище бе Среден училищен център „Станислав Стажик”- град Тарновские гури, Полша. Представени бяха две пиеси на английски език: „Отмъщение” от Ал. Фредро, подготвена от нашите ученици и „Суматоха” на Йордан Радичков  – от полските ни партньори.

Безспорен успех бяха постиженията на шест ученици от 10 клас, взели І сертификат / First Certifikate / – Кеймбридж. Под ръководството на г-жа Вили Николова двама ученика се класираха на националния кръг на олимпиадата по ИТ.

На 13 международен фестивал на франкофонските театри учениците от ГПЧЕ под ръководството на г-жа В. Симеонова спечелиха бронзова маска и специалната награда за декор. От участвалите в конкурса „Да отидем във Франция” екипът на 9 клас се класира за финалния кръг и защити проекта си на дипляна за историческия музей.

Четирима ученици от 11 клас се явиха на предварителен изпит по немски език в Гьоте институт и бяха одобрени за явяване на изпит за средно ниво по европейската езикова рамка.

Традиционно силно бе участието в спортните състезания като във волейбола бе спечелен бронзов медал за девойки на национален кръг, а в баскетбола бе постигнато второ място на областен кръг за 11-12 клас и второ място за зона  – 8-10 клас.