Контакти

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“

 гр. Видин
 3700 Видин, ул. „П. Р. Славейков“ 28
 тел./факс: +359 94 600442, тел.: 600443
 E-mail: elms_vidin@abv.bg; gpche@radichkovls-vidin.org