Богатството в езика

Проект „Богатството в езика“ е с номер 2016-1-TR01-KA219-034359_5 по Ключова дейност 219 „Стратегическо партньорство за иновации и обмен на добри практики“ в секция „Стратегически партньорства само между училища“, сектор „Училищно образование“ на програма Еразъм+ на Европейската комисия.

Наши партньори  по проекта  са училища от Турция, Румъния, Полша, Латвия и Италия.

Лого на проекта

Проектът „Богатството в езика“ насочва вниманието на учениците към пословиците и поговорките като основно богатство на всеки език, което пази и съхранява народопсихологията на всяка нация.

Народната мъдрост, която се предава на поколенията чрез пословиците и поговорките, дава чувство на принадлежност към даден етнос, район или страна. Тя формира облика на културата и традициите в тази страна. Новото дигитализирано ежедневие  неизбежно влияе на цялостното развитие на младите хора. Създадохме проекта, защото като учители и родители сме загрижени за запазване на корените си. Бъдещето на децата ни ще бъде по-осмислено, ако успеем да им създадем чувство за идентичност като нация  и чувство на принадлежност към традициите ни. Смятаме, че като обърнем целенасочено вниманието на учениците ни към богатството в езика, те ще  растат по-уверени в себе си.


ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА В ЛАУРО – ИТАЛИЯ


Мобилност по проект „Богатството в езика“


Народна мъдрост и традиции от шест държави


 27 септември 2017г. – репортаж на Телевизия Видин


Кметът на Видин се срещна с партньори на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ по проект „Богатството в езика“


Латвия – далечна, непозната и изненадваща


Дейностите по проект „Богатството в езика“ по програма Еразъм+