Започна вторият ни международен проект по програма Еразъм+ на Европейския съюз

Нашата първа международна среща по проект „Богатството в езика“ с номер 2016-1-TR01-KA219-034359_5 по Ключова дейност 219 „Стратегическо партньорство за иновации и обмен на добри практики“ в секция „Стратегически партньорства само между училища“, сектор „Училищно образование“ на програма Еразъм+ на Европейската комисия се проведе от 6 до 10 февруари 2017 г. в град Лауро, Италия. В срещата участваха Любомир Георгиев – директор на ГПЧЕ “Й. Радичков“, Камелия Георгиева –  координатор на проекта и Сашка Петкова – старши учител по английски език. Наши партньори  по проекта  са училища от Турция, Румъния, Полша, Латвия и Италия. В първата международна среща взеха участие колеги от всички партньорски училища.

Проектът „Богатството в езика“ насочва вниманието на учениците към пословиците и поговорките като основно богатство на всеки език, което пази и съхранява народопсихологията на всяка нация.

Народната мъдрост, която се предава на поколенията чрез пословиците и поговорките, дава чувство на принадлежност към даден етнос, район или страна. Тя формира облика на културата и традициите в тази страна. Новото дигитализирано ежедневие  неизбежно влияе на цялостното развитие на младите хора. Създадохме проекта, защото като учители и родители сме загрижени за запазване на корените си. Бъдещето на децата ни ще бъде по-осмислено, ако успеем да им създадем чувство за идентичност като нация  и чувство на принадлежност към традициите ни. Смятаме, че като обърнем целенасочено вниманието на учениците ни към богатството в езика, те ще  растат по-уверени в себе си. Предстоящите срещи в Италия и Полша на нашите ученици с техни връстници ще им даде възможност да сравнят различни наши пословици и поговорки с техни еквиваленти от партньорските страни, а също и да  практикуват английски език /работният език на проекта/.

20 учители – координаторите и колеги от всички партньорски училища от България, Италия, Полша, Латвия, Румъния и Турция,  се срещнаха  в гр. Лауро, Италия и обсъдиха различни етапи на проекта  и  използването на различни методики – за комуникация между партньорите, за изготвяне на доклади, за отчитане на дейностите. Проведена бе дискусия как да измерваме напредъка, постигнат по проекта и как да се оценяват дейностите и резултатите, как да се осъществи разпространение на резултатите от проекта и как да се осигури устойчивост на проекта. Разгледани бяха и дейности по управление на риска и контрол на времевия график. Набелязани бяха дейности за подготовка на предстоящите обучителни посещения на ученици и учители в Италия и Полша. Подписани бяха договори и бяха връчени сертификати на участниците в първата международна среща.

Одобрено бе логото на проекта.