Подбор на ученици за включване в целева група по проект „Да се противопоставим на дискриминацията и тормоза“

ПРОЦЕДУРА

за подбор на ученици за включване в целева група по проект 2016-1-BG01-KA219-023713 „Да се противопоставим на дискриминацията и тормоза“  сектор „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“,  „Стратегическо партньорство само между училища“ на
програма Еразъм + на Европейската комисия, през учебната 2016/2017 г.

Период на мобилността:
27.02.2017 г. – 03.03.2017 г.  в Португалия

Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на два етапа – подбор по документи и интервю.

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление за участие /по образец – от канцеларията на гимназията/;
  2. CV със снимка;
  3. Мотивационно писмо за участие /по образец – от канцеларията на гимназията/;

ПРАВО НА УЧАСТИЕ ИМАТ:

1. Ученици, които нямат наложени наказания от ПС
2. Ученици, които имат среден успех от предходната година над 4,50.
3. Ученици, които имат годишен успех по английски език от предходната година над 5,00.

Документите за участие да се представят в канцеларията на гимназията до 21.12.2016.
Комисията ще направи предварителен подбор и ще допусне до интервю само кандидатите, отговарящи на критериите.

ИНТЕРВЮ – 22.12.2016 г. /четвъртък/

Избраните кандидати ще бъдат уведомени допълнително за часа и мястото на провеждане на интервюто /примерни въпроси/. За участие в провеждане на интервюто е необходимо явяване в ученическа униформа.

Окончателният състав /10 ученици/  на целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто.

Резултатите от подбора ще се обявят на сайта на училището до два дни след провеждане на интервюто.

Впечатляващ Коледен концерт представиха талантите на Английската

Стотици ученици, родители и гости бяха очаровани от празничното издание на „Коледна приказка“, представена от талантите на ГПЧЕ „Й. Радичков“ на 14.12.2016 г. в Драматичен театър – Видин. Инициативата бе замислена като приказка, в която със съдействието на Дядо Коледа и Снежанка, Пепеляшка и нейната мащеха, с артистичното присъствие на няколко водещи и безспорния талант на участниците всички почувстваха магията на Рождество Христово. За създаването на празничното настроение активно се включиха музикалните таланти от клуб „Музика и здраве“ с ръководител г-жа Елка Владимирова, танцовата формация на Борислава Панчева от 11А клас и клуб „Театралното ателие“ с ръководител г-жа Ирина Флорова-Капелова – директор на Драматичния театър. Специален поздрав към присъстващите отправиха ученици от ОУ „Иван Вазов“ с ръководител Елена Ницова. Публиката бе изненадана и от прекрасните изпълнения на група учители от ГПЧЕ. За доброто настроение допринесоха великолепните песни от ученици от Езиковата гимназия, сред които тези на Габриела Ничева – участник в „Гласът на България“. Впечатляващи бяха музикалните таланти, сред които Владимир Савов и Борислав Павлов със запомнящо присъствие в „Рок междучасие“… В два астрономически часа не можеха да се поберат емоционалните изпълнения на младите талантите на Езиковата гимназия. Но г-жа Владимирова – организатор на събитието, обеща, че изявите им ще продължат и през следващата година. Запомнящият се концерт бе посетен от кмета на община Видин г-н Огнян Ценов, зам.- кметът г-н Венци Пасков, директори на училища, много родители и гости. Техните покани, както и рекламните афиши за концерта, бяха изработени от ателие „Реклама“ с ръководител г-жа Янка Виткова.

още снимки

ГПЧЕ „Йордан Радичков” спечели два европейски проекта!

През следващите две учебни години ГПЧЕ „Йордан Радичков” ще работи по два проекта, финансирани от Европейската комисия по
Европейската програма „Еразъм+”, по К2 – Стратегически партньорства между училища за обмен на добри практики.

European-CitizenshipПървият проект, на който сме координатор, се нарича „Да се противопоставим на дискриминацията и насилието”. Това е стратегическо партньорство между училища от пет държави – България, Португалия, Словения, Италия и Турция.

Вторият проект, в който сме партньор, се нарича „Съкровищницата на езика”. Участват училища от България, Турция, Латвия, Италия, Румъния, Полша, Португалия.

Предвиждат се различни интересни мероприятия, както и учебни пътувания на ученици и учители в страните-участнички.

Сайт на проекта „Използване на ИКТ в обучението по чужди езици – към дигитална революция в образованието“

ГПЧЕ „Йордан Радичков”- Видин получи одобрение за  финансиране на 6 учители от Европейската комисия  за участие в квалификационни дейности в Англия и Франция. Нашият проект „Използване на ИКТ в обучението по чужди езици – към дигитална революция в образованието“ по КА1 на програма  Еразъм +, е начин да синхронизираме обучението в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин, със „Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Европа 2020“, в която основна  европейска и национална цел е създаване на цифрово общество, разпространяване на знания по Интернет и фокусиране на училищните програми върху иновациите.

Сайт на проекта

Учитeлите от ГПЧЕ споделят добри практики

Учителите от ГПЧЕ „Йордан Радичков“ участваха в работна среща със свои колеги от СОУ „Васил Левски“- гр. Троян. Семинарът, проведен от 3 до 6 март, бе на тема: „Обмен на иновативни педагогически практики“, придобити от обучения в структурирани квалификационни курсове в Англия и Франция по програма Еразъм +.
Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ работи по проект 2015-1-BG01-KA101-014010 „Използване на ИКТ в чуждоезиковото обучение – към дигитална революция в образованието“ за провеждане на квалификационни мобилности, финансирани от Европейския съюз по програма Еразъм+. След успешно осъществяване на обучението на нашите учители в Англия и Франция през лятото на 2015 г. и прилагане на новопридобитите знания за вграждане на нови дигитални технологии в чуждоезиковото обучение в нашето училище, ние отчитаме повишена мотивация на нашите ученици за участие в обучението чрез правене на собствени дигитални продукти и споделянето им със съучениците им.
Вграждането на новите мобилни приложения в учебния процес в чуждоезиковото обучение привлече учениците ни към по-дълготрайни занимания с английски и френски език, които започваха с дейности в часовете и продължаваха и след училище, което доведе до по-голямо желание за подготвяне и представяне на домашните  работи в часовете.
Този повишен интерес и стремеж към усвояване на все по-нови приложения рефлектира в по-успешно представяне на нашите ученици на различни състезания – олимпиади по чужди езици, състезание по творческо писане, лингвистично кенгуру и състезание по риторика на английски език, където те се класираха на призови места за участие в следващите етапи на състезанията на национално ниво.
Позитивното въздействие върху нашите ученици и колеги  от използването на иновативните технологии в чуждоезиковото обучение  породи идеята да споделим нашите резултати с други колеги, а също и да сравним дали повишения интерес към учене на езици в нашето училище вследствие на прилагане на нови дигитални технологии е съизмерим с въздействието от други подобни квалификационни курсове.
Така се стигна до провеждане на работна среща от 3 до 6 март 2016 г. в СОУ „Васил Левски“ – Троян, където ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин подготви и осъществи семинар на тема „Обмен на иновативни педагогически практики в чуждоезиковото обучение“, придобити от обучение по проект 2015-1-BG01-KA101-014010 на Програма Еразъм+.
Ние осъществихме контакт със СОУ “Васил Левски“ – Троян, тъй като те също са получили финансиране за осъществяване на квалификации в чужбина  по проект на Еразъм +.
Четиридневният семинар се проведе в кабинетите по ИКТ в СОУ „Васил Левски“ – Троян. Учителите споделиха придобития си опит от осъществени обучения в Англия и Франция. Бяха представени новите дигитални приложения, които нашите колеги използват успешно в работата си по чуждоезиково обучение. След това учителите бяха разделени в смесени групи и приложиха новите технологии в съвместно разработени уроци, които после презентираха пред всички участници в семинара. Споделянето на придобития опит беше от взaимен интерес, като ние успяхме да разпространим резултатите от проведените обучения в чужбина извън Видинска област.
Следващите ни инициативи са свързани с разработване на открити уроци по английски и френски език, на които ще поканим колеги от Видинска област. Там ще покажем иновативните дигитални технологии приложени практически в учебен час. Резултатите по проекта ще бъдат презентирани на специална пресконференция в края на месец април.

Учитeлите от ГПЧЕ споделят добри практики

Учителите от ГПЧЕ „Йордан Радичков“ участваха в работна среща със свои колеги от СОУ „Васил Левски“ – гр. Троян. Семинарът, проведен от 3 до 6 март, бе на тема: „Обмен на иновативни педагогически практики“, придобити от обучения в структурирани квалификационни курсове в Англия и Франция по програма Еразъм +.
Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ работи по проект 2015-1-BG01-KA101-014010 „Използване на ИКТ в чуждоезиковото обучение – към дигитална революция в образованието“ за провеждане на квалификационни мобилности, финансирани от Европейския съюз по програма Еразъм+. След успешно осъществяване на обучението на нашите учители в Англия и Франция през лятото на 2015 г. и прилагане на новопридобитите знания за вграждане на нови дигитални технологии в чуждоезиковото обучение в нашето училище, ние отчитаме повишена мотивация на нашите ученици за участие в обучението през правене на собствени дигитални продукти и споделянето им със съучениците им.
Учителите споделиха придобития си опит от осъществени обучения в Англия и Франция. Бяха представени новите дигитални приложения, които нашите колеги използват успешно в работата си по чуждоезиково обучение. След това учителите бяха разделени в смесени групи и приложиха новите технологии в съвместно разработени уроци, които после презентираха пред всички участници в семинара. Споделянето на придобития опит беше от взимен интерес, като ние успяхме да разпространим резултатите от проведените обучения в чужбина извън Видинска област.
Следващите ни инициативи са свързани с разработване на открити уроци по английски и френски език, на които ще поканим колеги от Видинска област. Там ще покажем иновативните дигитални технологии приложени практически в учебен час. Резултатите по проекта ще бъдат презентирани на специална пресконференция в края на месец април.

Успехи в Общинското първенство по тенис на маса

На 24.02 се проведе Общинското първенство по тенис на маса за юноши и девойки 11-12 клас.

При момчетата участваха 6 отбора.
I място – отборът на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ в състав: Наско Димитров, Даниел Ангелов, Александър Драганов, Антъни Стефанов.

При момичетата участваха 3 отбора.
I място – отборът на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ в състав: Никол Драганова, Натали Димитрова, Ивета Атанасова.

Ученици от Езиковата гимназия изследват местните митове и обичаи

Ученици от ГПЧЕ „Йордан Радичков“ участват в съвместен проект на Държавен куклен театър – Видин и общинската организация за туризъм и спорт – град Алексинац /Сърбия/ на тема: „Подкрепа за развитието на трансграничния туризъм чрез куклено театрално изкуство“. Основната им дейност бе изследване и проучване на митове и легенди, етнографски и фолклорни особености от региона. Членовете на клуб „Литературен калейдоскоп“ и ученици от 9 клас в училището с ентусиазъм се включиха в проучването. Събраният материал бе систематизиран от преподавателя по БЕЛ и ръководител на клуба, г-жа Пенка Милушева, и предаден за подготовка на сценарий за театрално представление. Така талантливите гимназисти със своите оригинални текстове участваха в новата театрална постановка „Съседски закачки“.
Препълнена бе залата на Кукления театър – Видин на премиерното представление на 17.04.2015 г. във Видин, а присъстващите си тръгнаха очаровани. Бурни аплодисменти съпътстваха “Съседски закачки“ при представянето и в Дома на културата в Алексинац. Следващата стъпка е подготовката на творбата като туристически продукт.
Своят принос за откриването на интересни легенди, обичаи и ритуали дадоха деветокласниците Александра Петрова, Виктория Михайлова, Ева Станиславова, Даяна Кирилова и Силвия Емилова.  За представлението в Алексинац  пътуваха Ванеса Миткова, Санела Борисоваи Стилиян Стефанов от 9Б кл. и Вероника Динова и Теодор Димитров от 9В клас, от чиито изследвания на колорита на националните традиции са използвани мотиви в куклената постановка. „Някои от изследванията ще бъдат използвани и при следващи постановки, защото са много оригинални и интересни“ заяви директорът на Кукления театър Поли Трифонова.

Клуб „Журналист“ в ГПЧЕ