Започна вторият ни международен проект по програма Еразъм+ на Европейския съюз

Нашата първа международна среща по проект „Богатството в езика“ с номер 2016-1-TR01-KA219-034359_5 по Ключова дейност 219 „Стратегическо партньорство за иновации и обмен на добри практики“ в секция „Стратегически партньорства само между училища“, сектор „Училищно образование“ на програма Еразъм+ на Европейската комисия се проведе от 6 до 10 февруари 2017 г. в град Лауро, Италия. В срещата участваха Любомир Георгиев – директор на ГПЧЕ “Й. Радичков“, Камелия Георгиева –  координатор на проекта и Сашка Петкова – старши учител по английски език. Наши партньори  по проекта  са училища от Турция, Румъния, Полша, Латвия и Италия. В първата международна среща взеха участие колеги от всички партньорски училища.

Проектът „Богатството в езика“ насочва вниманието на учениците към пословиците и поговорките като основно богатство на всеки език, което пази и съхранява народопсихологията на всяка нация.

Народната мъдрост, която се предава на поколенията чрез пословиците и поговорките, дава чувство на принадлежност към даден етнос, район или страна. Тя формира облика на културата и традициите в тази страна. Новото дигитализирано ежедневие  неизбежно влияе на цялостното развитие на младите хора. Създадохме проекта, защото като учители и родители сме загрижени за запазване на корените си. Бъдещето на децата ни ще бъде по-осмислено, ако успеем да им създадем чувство за идентичност като нация  и чувство на принадлежност към традициите ни. Смятаме, че като обърнем целенасочено вниманието на учениците ни към богатството в езика, те ще  растат по-уверени в себе си. Предстоящите срещи в Италия и Полша на нашите ученици с техни връстници ще им даде възможност да сравнят различни наши пословици и поговорки с техни еквиваленти от партньорските страни, а също и да  практикуват английски език /работният език на проекта/.

20 учители – координаторите и колеги от всички партньорски училища от България, Италия, Полша, Латвия, Румъния и Турция,  се срещнаха  в гр. Лауро, Италия и обсъдиха различни етапи на проекта  и  използването на различни методики – за комуникация между партньорите, за изготвяне на доклади, за отчитане на дейностите. Проведена бе дискусия как да измерваме напредъка, постигнат по проекта и как да се оценяват дейностите и резултатите, как да се осъществи разпространение на резултатите от проекта и как да се осигури устойчивост на проекта. Разгледани бяха и дейности по управление на риска и контрол на времевия график. Набелязани бяха дейности за подготовка на предстоящите обучителни посещения на ученици и учители в Италия и Полша. Подписани бяха договори и бяха връчени сертификати на участниците в първата международна среща.

Одобрено бе логото на проекта.

ЗАПОЧНАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПЪРВИЯТ МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ НА ГПЧЕ „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Нашата първата международна среща по проект „Да се противопоставим на дискриминацията и тормоза“ с номер 2016-1-BG01-KA219-023713 по Ключова дейност 219 „Стратегическо партньорство за иновации и обмен на добри практики“ в секция „Стратегически партньорства само между училища“, сектор „Училищно образование“ на програма Еразъм + на Европейската комисия. Наши партньори  по проекта  бяха учители и ученици от Турция, Словения и Португалия, като нашето училище Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“, Видин, България, като координатор на проекта беше домакин. В първата международна среща взеха участие колеги от партньорските ни училища:

– Олинда Мартинс и Хосе Кампос от град Барселос, Португалия,

–  Мая Пресерен и Матея Гърмек от град Сежана, Словения,

– Хатидже Айдин и Муса Ялчинтепе от град Анталия, Турция.

Създадохме проекта, защото като учители и родители сме загрижени за бъдещето на децата и смятаме, че насилието и дискриминацията в училище може да бъдат премахнати, за да растат те здрави и уверени в себе си.

За по-добро разбиране на понятията дискриминация и тормоз нашата първа международна среща започна със семинар на тема:Дискриминация и тормоз. Ролята на учителя за утвърждаване на ненасилие в училище. Ролята на неправителствените и държавни институции в помощ на училището за превенция на дискриминацията и тормоза“. За целта  бяхме поканили:

  • доц. Райна Захариева от Софийския университет “Св. Кл. Охридски“
  • г-жа Донка Панайотова, председател на НПО Организация ДРОМ,
  • г-н Димитър Тодоров, председател на Комисията за защита от Дискриминация – Видин
  • г-жа Жанет Борисова, представител на отдел „Закрила на детето“ – Видин.

Те задълбочено разгледаха понятията дискриминация и тормоз и предложиха различни модели за противодействие на тези проблеми. Освен научните изследвания по темата за ролята на учителя за утвърждаване на ненасилие в училище, предложени от доц. Захариева, нашите лектори от неправителствения и държавен сектор  споделиха опит за възможностите на институциите да помагат при различни проблеми, свързани с дискриминацията и тормоза – как НПО Организация ДРОМ е изградила механизми за десегрегация и как Отдел Закрила на детето и Комисията за защита от дискриминация противодействат със законови средства на тези проблеми и подпомагат училището в борбата срещу тях.

Поради усложнената метеорологична обстановка – минусови температури,снегонавявания, затворени пътища и  затворени училища поради грипна вълна, координаторът по проекта ни Камелия Георгиева и Сашка Петкова продължиха международната среща в София. На 10 и 11 януари 20117 г. в Центъра за развитие на човешките ресурси – София, 8 учители – координаторите и колеги от всички партньорски се срещнаха и обсъдиха различни аспекти на проекта  по изпълнението му, като прилагане на различни методики – за избор на участници, за комуникация между партньорите, за изготвяне на доклади.

Проведена бе дискусия как да измерване напредъка, постигнат по проекта и как да се оценяват дейностите и резултатите, как да се осъществи разпространение на резултатите от проекта и как да се осигури устойчивост на проекта.

Беше започната дискусия за разработване на програма за включване на жертвите на тормоз. Разгледани бяха и дейности по управление на риска и контрол на времевия график. Участниците от срещата подготвиха презентация по време на срещата за ролята на учителя за предотвратяване на дискриминацията и тормоза. Набелязани бяха дейности за подготовка на предстоящите обучителни посещения в Португалия, Словения и Турция. Подписани бяха договори и бяха връчени сертификати на участниците в първата международна среща.

Одобрено бе логото на проекта.

УЧЕБНА ЕКСКУРЗИЯ ЗА КЛУБОВЕ ОТ ГПЧЕ – ВИДИН ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

Всички желаещи да се включат ученици да се обърнат към ръководителите си на групи за програма и документи за пътуването!

УЧЕБНА ЕКСКУРЗИЯ ЗА КЛУБОВЕ ОТ ГПЧЕ – ВИДИН  ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

21.03. – 23.03.2017г.

 ВИДИН – ПЛЕВЕНСКА ПАНОРАМА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ЛОВЕЧ – ВИДИН

21.03.2017г.

06.00 часа – потегляне от автогара „Алексиев“ с организиран превоз за групата към град Плевен
10.30 часа – посещение на Панорама „Плевенска епопея 1877г.“ www.panorama-pleven.com
Потегляне към Велико Търново. Настаняване в хотел „Търново“*** в центъра на града www.hoteltarnovo.com  Разходка до Самоводската чаршия, свободно време за вечеря. Нощувка.

 22.03.2017г.

Закуска. Участие в празничната програма на града. Туристическа програма и време за обяд. След обяд посещение на архитектурно-музеен резерват Царевец, църквата „Св. 40 мъченици“, музей Възраждане и Учредително събрание. 20.30 часа – аудиовизуален спектакъл Звук и светлина: www.zvukisvetlina.veliko.info и 3D-мапинг шоу на паметника Асеневци. Нощувка.

23.03.2017г.

Закуска. Отпътуване към Ловеч. Кратка програма в града: закритият мост на Кольо Фичето, бароковите къщи на Ловеч, архитектурно-исторически резерват Вроша, средновековната крепост  Хисаря:  www.lovech.bg и музеят на Васил Левски. Свободно време за обяд. Отпътуване към Видин, 290 км. Около 20.00 часа – пристигане във Видин

Транспортните разходи по целия маршрут и входни такси на музеите се заплащат по проект „Твоят час“! Останалите разходи се заплащат от учениците/родителите!

Срокове за записване:

  1. Учениците от групите по проекта, чийто родители са съгласни да пътуват, трябва да вземат от ръководителите си Инструктаж и Декларация и с капаро от 40 лева да ги предадат на ръководителя на клуба си НАЙ – КЪСНО до 10.02.2017г.
  2. Местата ще се запълват подред на капариране на учениците и до запълване на местата в автобуса, заедно с ръководителите!

ГПЧЕ „Йордан Радичков“ продължава участието си в проекта „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“

През тази учебна година ученици от ГПЧЕ „Йордан Радичков“ в град Видин се обучават по програмите Microsoft Imagine Academy под ръководството на учителите Янка Виткова и Лилия Тодорова. Най-добре представилите се в това обучение ученици ще имат възможност да се явят напълно безплатно на изпит за получаване на международно признатите сертификати Microsoft Office Specialist и Microsoft Technology Associate (MTA), като по този начин ще валидират знанията и уменията си за програмиране и за работа с бизнес софтуер.

Тези обучения и сертификации са част от проекта „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“. Глобалната инициатива Microsoft YouthSpark стартира в световен мащаб, като си поставя за цел да се създадат възможности за 300 милиона младежи в над 100 страни за образование, заетост и предприемачество. Програмата на компанията е повече от филантропия и включва редица инициативи, както нови, така и разширени – Imagine Cup, Innovate for Good, Skype в класната стая, BizSpark, Office365 for EDU, DreamSpark, DigiGirlz, Партньори в познанието и други.

Партньор по тази програма в България е Алумни клуб на завършилите Стопански факултет на „СУ Св. Климент Охридски“, който инициира редица проекти с основна цел да помогне на младите хора да се справят с предизвикателствата на пазара на труда, като им осигури възможности за образование, заетост и предприемачество. В рамките на изминалата 2016 г. по проекта „Кариера в ИТ“ са организирани кариерни срещи с над 20000 ученици от повече от 60 училища в страната. В кампанията се включиха 15 преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски“ и двадесет активни членове от Алумни клуб, които са успешни и реализирани професионалисти, най-често предприемачи или управляващи директори на големи български фирми или офиси на мултинационални компании. Те са се ангажирали лично в програмата за кариерно консултиране и менторство.

Подбор на ученици за включване в целева група по проект „Да се противопоставим на дискриминацията и тормоза“

ПРОЦЕДУРА

за подбор на ученици за включване в целева група по проект 2016-1-BG01-KA219-023713 „Да се противопоставим на дискриминацията и тормоза“  сектор „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“,  „Стратегическо партньорство само между училища“ на
програма Еразъм + на Европейската комисия, през учебната 2016/2017 г.

Период на мобилността:
27.02.2017 г. – 03.03.2017 г.  в Португалия

Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на два етапа – подбор по документи и интервю.

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление за участие /по образец – от канцеларията на гимназията/;
  2. CV със снимка;
  3. Мотивационно писмо за участие /по образец – от канцеларията на гимназията/;

ПРАВО НА УЧАСТИЕ ИМАТ:

1. Ученици, които нямат наложени наказания от ПС
2. Ученици, които имат среден успех от предходната година над 4,50.
3. Ученици, които имат годишен успех по английски език от предходната година над 5,00.

Документите за участие да се представят в канцеларията на гимназията до 21.12.2016.
Комисията ще направи предварителен подбор и ще допусне до интервю само кандидатите, отговарящи на критериите.

ИНТЕРВЮ – 22.12.2016 г. /четвъртък/

Избраните кандидати ще бъдат уведомени допълнително за часа и мястото на провеждане на интервюто /примерни въпроси/. За участие в провеждане на интервюто е необходимо явяване в ученическа униформа.

Окончателният състав /10 ученици/  на целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто.

Резултатите от подбора ще се обявят на сайта на училището до два дни след провеждане на интервюто.

Впечатляващ Коледен концерт представиха талантите на Английската

Стотици ученици, родители и гости бяха очаровани от празничното издание на „Коледна приказка“, представена от талантите на ГПЧЕ „Й. Радичков“ на 14.12.2016 г. в Драматичен театър – Видин. Инициативата бе замислена като приказка, в която със съдействието на Дядо Коледа и Снежанка, Пепеляшка и нейната мащеха, с артистичното присъствие на няколко водещи и безспорния талант на участниците всички почувстваха магията на Рождество Христово. За създаването на празничното настроение активно се включиха музикалните таланти от клуб „Музика и здраве“ с ръководител г-жа Елка Владимирова, танцовата формация на Борислава Панчева от 11А клас и клуб „Театралното ателие“ с ръководител г-жа Ирина Флорова-Капелова – директор на Драматичния театър. Специален поздрав към присъстващите отправиха ученици от ОУ „Иван Вазов“ с ръководител Елена Ницова. Публиката бе изненадана и от прекрасните изпълнения на група учители от ГПЧЕ. За доброто настроение допринесоха великолепните песни от ученици от Езиковата гимназия, сред които тези на Габриела Ничева – участник в „Гласът на България“. Впечатляващи бяха музикалните таланти, сред които Владимир Савов и Борислав Павлов със запомнящо присъствие в „Рок междучасие“… В два астрономически часа не можеха да се поберат емоционалните изпълнения на младите талантите на Езиковата гимназия. Но г-жа Владимирова – организатор на събитието, обеща, че изявите им ще продължат и през следващата година. Запомнящият се концерт бе посетен от кмета на община Видин г-н Огнян Ценов, зам.- кметът г-н Венци Пасков, директори на училища, много родители и гости. Техните покани, както и рекламните афиши за концерта, бяха изработени от ателие „Реклама“ с ръководител г-жа Янка Виткова.

още снимки

ГПЧЕ „Йордан Радичков” спечели два европейски проекта!

През следващите две учебни години ГПЧЕ „Йордан Радичков” ще работи по два проекта, финансирани от Европейската комисия по
Европейската програма „Еразъм+”, по К2 – Стратегически партньорства между училища за обмен на добри практики.

European-CitizenshipПървият проект, на който сме координатор, се нарича „Да се противопоставим на дискриминацията и насилието”. Това е стратегическо партньорство между училища от пет държави – България, Португалия, Словения, Италия и Турция.

Вторият проект, в който сме партньор, се нарича „Съкровищницата на езика”. Участват училища от България, Турция, Латвия, Италия, Румъния, Полша, Португалия.

Предвиждат се различни интересни мероприятия, както и учебни пътувания на ученици и учители в страните-участнички.

Сайт на проекта „Използване на ИКТ в обучението по чужди езици – към дигитална революция в образованието“

ГПЧЕ „Йордан Радичков”- Видин получи одобрение за  финансиране на 6 учители от Европейската комисия  за участие в квалификационни дейности в Англия и Франция. Нашият проект „Използване на ИКТ в обучението по чужди езици – към дигитална революция в образованието“ по КА1 на програма  Еразъм +, е начин да синхронизираме обучението в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин, със „Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Европа 2020“, в която основна  европейска и национална цел е създаване на цифрово общество, разпространяване на знания по Интернет и фокусиране на училищните програми върху иновациите.

Сайт на проекта