Тържествено връчване на дипломите на ВИПУСК 2018

Реч на Стилиян Стефанов за дипломирането на ВИПУСК 2018

Уважаеми учители, скъпи съученици, любящи родители!

По традиция всяка година на дипломирането един от випускниците е удостоен с честта да говори от тази сцена. Ще се възползвам от предоставената възможност, изказвайки най-напред сърдечна благодарност към учителската колегия, ръководството и помощния персонал на Гимназията с преподаване на чужди езици.

От гледището на един зрелостник трябва да отбележа, че петгодишният престой на всеки един от нас в любимата гимназия измина неусетно. Пет години от живота ни са безвъзвратно изтекли, оставяйки ни с надеждата, че сме ги изпълнили със смисъл и че сме ги използвали по възможно най-пълноценния начин.
Прекарахме 5 години в класните стаи, минахме през много предмети, усвоихме много уроци под компетентното ръководство на нашите преподаватели. Споделяхме радости и тревоги с класните ни ръководители, всеки един от които беше отговорен, отзивчив, старателен и посветен на класа си.
Учебните ни занятия нерядко се преплитаха с богатите училищни традиции и разнообразния училищен живот, с конкурси, олимпиади, обществени мероприятия и младежки обмени.

Вярвам, че учениците от Випуск 2018-та са едни от запомнящите се възпитаници в дългогодишната просветителска дейност на ГПЧЕ. Много от нас оставиха ярка диря в някое от неизброимите направления, по които нашата гимназия се изявява на регионално, национално, а с участията ни и по програмите „Еразъм+” и „Евроскола”, на международно ниво. Всички наши усилия и стремления срещаха безусловната помощ на отдадените ни учители. Неведнъж имаха повод да се гордеят с успехите ни, но нашите успехи бяха плод на отличната комуникация между ученици, родители, преподаватели и ръководство, плод на взаимност, уважение и качествен образователен процес. Радостта от всяко следващо постижение намираше отклик у околните, създавайки усещането за колективен дух и благоприятствайки развитието в една конкурентна среда, каквато винаги е съществувала в Английската гимназия.

За нас, зрелостниците, дойде време за равносметка. Считано от днес, един 12-годишен цикъл от живота ни, към който дълбоко привикнахме, е изцяло завършен. Изпитваме полюсни чувства – натъжени сме от раздялата с познатото, но и сме изпълнени с удовлетвореност от добре свършената работа, обладани сме от притеснение по това, което ни предстои, но и вярваме, че ще успеем.

Всеки от нас ще поеме по своя собствен път – ще се пръснем по големите градове в България, някои от нас ще продължат образованието си в чужбина, на по-късен етап ще специализират и ще работят там. Това, което искам да отправя като послание към всички, е, да не забравяме родината и родния край. Вярвам, че всеки камък си тежи на мястото, а ние принадлежим на тази земя, на която сме родени.

Пожелавам на всички вас, а и на себе си, живот, изпълнен с пътешествия и смисъл, живот, изпълнен с пъстра гама от цветове и преживявания. Нека пътуваме много, нека разширяваме своя кръгозор, но нека винаги знаем откъде сме тръгнали и къде трябва да се върнем. Вярвам, че България има нужда от нас и дано един ден всички ние създадем своите семейства тук, дано един ден всички ние се трудим за една по-справедлива и уредена страна, заела мястото, което и се полага, до другите европейски държави. А това ще постигнем с вярата в по-светло бъдеще.

Вяра, толкова силна, че „бронебойни патрони за нея да няма открити”, както пише Вапцаров.

Искам да отправя и послание към нашите приятели и съученици, които идват след нас. Желая ви да бъдете съзнателни и отговорни, да уважавате фигурата на учителя, разбирайки каква е трудността и отговорността на тази свята професия. Не пропилявайте и миг от времето, с което разполагате, защото едва когато облечете тогите ще осъзнаете колко важен е бил всеки един час, посветен на учене, на овладяване на чужд език и на себеусъвършенстване. Покажете ли прилежание, дисциплина, отговорност и активност в учебния процес, то в края на гимназиалния ви живот ви предстои да оберете плодовете на своя труд. От името на Випуск 2018-та казвам още веднъж едно огромно благодаря на всички учители и родители. Винаги ще ви бъдем признателни за насоките, подкрепата и грижите! Нека дерзаем, мечтаем и постигаме! Напред и нагоре към нови висоти, защото личностите от Випуск 2018-та са били, са и ще продължат да бъдат невероятни!

Покана за участие в проект „Стереотипите спират творчеството“

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ работи по проект „Стереотипите пречат на творчеството“ с номер 2017-1-BG01-KA219-036268 в секция „Стратегически партньорства само между училища“ на програма Еразъм+ на Европейската комисия. Проектът е двугодишен и е финансиран от Европейския съюз. Създадохме проекта в сътрудничество с учители и ученици от Турция, Италия, Испания и Румъния, като нашето училище е координатор на проекта, а Камелия Георгиева, учител по английски език, е лице за контакти.

Стереотипите са представи и мнения, които са широко споделяни от дадено население. Стереотипите се формират от обобщаване, често твърде опростено, на един или повече отличителни белези на дадена група. Те могат да бъдат положителни или отрицателни. Те произтичат от нашето възпитание и преживявания, но също и от информацията и посланията, които ни отправят медиите. Стереотипите улесняват комуникацията, тъй като са разпознаваеми от много хора по целия свят. Те действително ни помагат да разбираме другите, света и самите себе си. Но в същото време могат да бъдат опасни, ако се основават на погрешна преценка и/или подценяват даден индивид, група или проблем. Те много трудно се променят, тъй като са „удобни“ и спестяват редица въпроси. Дискриминацията възниква във всяка ситуация, в която дадено лице или общност третира друг човек или група от хора несправедливо заради тяхна специфична характеристика. Най-често срещаните форми на дискриминация включват поведение, ръководено от предразсъдъци, произтичащи от цвят на кожата, пол, увреждане, религия или сексуална ориентация. Дискриминацията към или спрямо даден човек или група е третирането или възприемането му на базата на класа, категория, раса, етнос, религиозна принадлежност или нещо друго вместо спрямо неговите лични качества.

Училището играе изключително важна роля във всекидневието на децата. Създадохме проекта, защото като учители и родители сме загрижени за бъдещето на децата и смятаме, че стереотипите и дискриминацията може да бъдат премахнати, ако учениците на възраст 14 – 16 години получат по-добро разбиране на проблемите.

Главната ни цел е да включим учениците в противодействието на стереотипите и създаването на спокойна среда в училище. Ще открием формите на дискриминация в училищата в различните страни. Ще използваме различни дейности, за да се противопоставим на стереотипите, като включим учениците си в тях.

На срещата през февруари 2018 г на партньорските училища в Неапол, Италия  дефинирахме видовете стереотипи, свързани с  националностите: що е пряка и  непряка  дискриминация; формите на дискриминация  и техните последици – ксенофобия, хомофобия и трансфобия.

През май 2018 год. в гр. Галати, Румъния разгледахме стереотипите по  полов и расов признак и техния ефект.  На третата среща в гр. Гранада, Испания през ноември 2018 г. ще разгледаме и дискутираме различни стереотипи, свързани с религията.Ще анализираме случаи, в които стереотипите и дискриминацията са имали лоши последици.

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ ще бъде  домакин на четвъртата среща с ученици от партньорските училища от Турция, Испания, Италия и Румъния  през март 2019 г. Тема на срещата ще бъде как да противодействаме на стереотипите и дискриминацията в училище.

Учениците ще се запознаят с различни култури  и ще развият по-добро разбиране на междукултурните отношения.

Покана за участие:

Каним всички ученици от осми и девети клас, които желаят да работят по проект „Стереотипите спират творчеството“, да подадат заявление в библиотеката за участие в третата мобилност с ученици в периода 7-13 ноември 2018 г. в гр. Гранада, Испания.

Условия за участие:

  1. Да са ученици от 8 и 9 клас.
  2. Да нямат наложени наказания.
  3. Да нямат повече от 5 неуважителни отсъствия.
  4. Да имат декларация от двамата родители, че могат да пътуват в чужбина, придружавани от учител.
  5. Да подпишат декларация, че ще бъдат домакин – приемно семейство на ученик от партньорските училища през м. март 2019 г.

Процедура:

Заявления могат да се получат в библиотеката.

Заявления ще се приемат до 14:00  ч. на 25.06.2018 г./понеделник/

От 12:00 ч. на 26.06.2018 г./ вторник/ ще се проведе интервю на български и английски език с всички ученици, заявили желание да работят по проекта.

Ще бъдат избрани  ученици за участие в мобилност от 7-13.11.2018г. в гр. Гранада, Испания.

Резултатът от интервюто ще бъде обявен на 27.06.2018г. /сряда/

Избраните ученици трябва да направят копие на личната си карта при секретарката на гимназията до 12:00 ч. на 29.06.2018 г./петък/ и също да представят декларация от двамата родители, че могат да пътуват в чужбина, придружавани от учител.

ЗАЯВЛЕНИЕ

КРИТЕРИИ

МОТИВАЦИОННО ПИСМО

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ ЗА ИНТЕРВЮТО НА КАНДИДАТИТЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРОЦЕДУРА

Ученически игри по лека атлетика

За поредна година ГПЧЕ “Йордан Радичков“ – Видин се представи достойно на ученическите игри по лека атлетика за девойки 8-10 клас, заемайки престижното седмо място в отборното класиране. Антония Изова от 10.А клас взе бронзов медал на 100м.

Състав на отбора: Антония Изова, Преслава Иванова и Виктория Живкова от 10.А клас, Изабел Иванова и Цветелина Славчева от 10.В клас, Ванеса Иванова от 10.Г клас, Галя Станчева от 9.А клас, Елена Ценова от 8.А клас.

Юбилей и отново триумф в Страсбург

10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО
ГПЧЕ отново център на внимание с изявите на Евроклубa в Страсбург

След блестящо спечелено призово място в конкуренция с гимназии от областите Видин, Плевен, Враца и Монтана, отборът на евроклуба на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ с ръководител г-жа Валя Александрова получи награда да представлява България в програмата ЕВРОСКОЛА на 2.06.2018г. и специалната награда на Информационното бюро на Европейския парламент в България – участие на наши ученици в най – мащабното Европейско Младежко Събития (EYE 2018) на 1.06.2018г. в Страсбург.

В първите дни на месеца 20 ученици на гимназията ни, след отговорна подготовка, прекрачиха вратите на футуристичната сграда на Европейския парламент в Страсбург – 10 години след предишно участие!

Групата имаше честта да се срещне с първият вицепрезидент на Европейския парламент, Марийд Макгуинс, която не скри своето отлично впечатление от техните знания и владеене на език, както и силата на младежката ни мисия – посланици на Северозападна България и Видин.

По време но официалното откриване речта на Стилиян Стефанов бе повече от впечатляваща, визията на групата ни – с духа на българската шевица и герба на Видин, чанти и авторска картина с лика на Белоградчишките скали – така учениците зададоха своите претенции за достойно представяне и класа в представянето ни за целия ден на Евроскола.

През първият ден на Младежкото събитие учениците дискутираха важни младежки теми и създадоха много познанства и приятелства под формата на игри и дебати.  Вторият ден бе вълнуващ и в същото време имаше съревнователен характер. Учениците премериха нивото си на знания за ЕС със свои връстници от 22 държави. Дискутираха в групи важни въпроси както за Европа, така и за света. Всяка група излезе със свой доклад по всяка от петте основни теми. Доклад от трибуната на Парламента представи Лорина Пенчева на отличен английски език и с бързи и компетентни отговори на зададените последващи въпроси. Представянето на Лорина беше чест и гордост за ГПЧЕ, излъчвано директно от ЕП. Пролича упоритата работа на г-жа Наталия Василева с всеки от групата като подготовка по темите и преводи.

В ранния следобед учениците бяха уморени, но обогатени не само с впечатления, но и знания и най-вече доказаха, че класата на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ е достойна и на  европейско ниво. Много труд, всеотдайност, безсъние и напрежение за ръководителите – Л. Георгиев, Н. Василева и В. Александрова, които се възнаградиха от учениците в този урок-пътешествие, преобърнал амбициите на всеки участвал ученик и дал му вдъхновение и увереност, че са НЕВЕРОЯТНИ личности без граници!

Благодарности за учителите и децата!!!

Наши ученици с изключителен успех на турнир по шахмат

Наши ученици постигнаха изключителен успех на Турнира по Шахмат, организиран на 1. юни от община Видин и Лайънс Клуб. Първото място завоюва Йоан Петров Георгиев от 8.г клас. На второ място се класира отново наш ученик – Иван Славомиров Иванов от 8.б клас.

Ученици от ГПЧЕ „Й. Радичков“ представиха България на най-голямото младежко събитие в Европа

В деня на Евроскола, учениците ни достойно представиха не само Английската гимназия, но и България с изключителни познания и активна европейска позиция по време на дискусиите по групи. От 22 държави участници и 5 теми за дискусия, за представител на своята група бе избрана Лорина Пенчева от 12. клас, която пред целият Европейски парламент представи своя доклад касаещ проблемите на миграцията в Европа. Изложението и бе повод за гордост и посрещнато с бурни аплодисменти!
Гордеем се с нашите ученици!

Тържество по повод 24 май

Днес 22 май, в навечерието на събитието отбелязахме Деня на славянската писменост и култура с тържество, на което прозвучаха тържествени слова и песни, а директорът на училището награди 80 изявени в областите на науката и спорта ученици.