Записване на приетите ученици в 8. клас за учебната 2017-2018 година

От 28 до 30 юни приетите ученици на първи етап на класиране могат да се запишат в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ или да подадат заявление за участие във втори етап на класиране.

Работно време на комисията по записване: 08:00 – 17:00 ч.

Втори етап: 5-7.07.2017г.
Работно време на комисията по записване: 08:00 – 17:00 ч.

Трети етап: 18-19.07.2017г.
Работно време на комисията по записване: 08:00 – 17:00 ч.

След трети етап:
– 24.07.2017 – 30.08.2017 – подаване на документи
– 31.08.2017 – 01.09.2017г. – записване

Отново имаме победител в Националното онлайн състезание по превод и творческо мислене „Слова с пера“ – за пета поредна година

За пета поредна година ученик от нашата гимназия е на първо място в своята възрастова група в Националното онлайн състезание по превод от и на английски език „Слова с пера“. Задълбоченото разбиране на идеите и творческото им предаване на друг език са двата компонента, които отличиха преводите на Павел Николаев Витков от ХІ Б клас, така че той съвсем заслужено зае първото място.
Пожелаваме на Павел още много успехи в безкрайния свят на чуждите езици!

Мобилност по проект „Богатството в езика“

Росен Калинов Петков от 10.Г клас и Майкъл Анатолиев Кирилов от 10.Б клас участваха в мобилност по проект „Богатството в езика“ по програма Еразъм+.
От 22 до 28 май 2017 година се проведе обучителна дейност в град Санок, Полша, където нашите ученици работиха по проекта в сътрудничество с техните връстници от училищата на нашите партньори от Италия, Румъния, Турция и Полша.

Резултатите от обучителните дейности в Португалия и Словения

Среща за разпространение на резултатите от обучителните дейности в Португалия и Словения по проект „Да се противопоставим на дискриминацията и тормоза“ с номер 2016-1-BG01-KA219-023713_1 на програма Еразъм+ В актовата зала на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ се проведе среща с всички осмокласници и участниците в обучителните дейности по проекта. Стилиян Стефанов от 11.Б клас представи наситената програма по проекта по дни и направи изводи от името на цялата група от участието им в международното сътрудничество с връстници от Турция, Словения, Португалия и Полша – проблемът за дискриминацията и тормоза съществуват във всички държави, но по-доброто му разбиране дава възможност за адекватно противодействие дори и чрез спорт. Даниела Конова от 10.B клас и Ева Обесникова от 10.Г клас представиха осъществената програма по проекта по дни и направиха обобщение от името на цялата група от участието им в международното сътрудничество – интегрирането на различни творчески програми и занаяти в училище обединява учениците в приятелска среда и намалява случаите на дискриминация и тормоз. Дейността за разпространение на резултатите от осъществените смесени мобилности беше представена пред осмокласниците, за да получат те по-добро разбиране на възможностите за намаляване на негативните случаи на дискриминация и тормоз. По проекта предстои още много работа и обучителни дейности в Турция и България през втората му година.

Представителни изяви на клуб по интереси „Творческо писане на английски език“ по проект „Твоят час“

Участниците в клуба имаха две представителни изяви – едната беше на 30.11.2016 г. от 13,30 часа. Участниците представиха и обсъдиха свои авторски произведения във връзка с Хелоуин и Коледа.

Втората представителна изява се проведе на 17.05.2017 г. от 14,30 часа. Тя беше и заключителното занимание на клуба. Бяха написани, представени и обсъдени авторски текстове на участниците по повод празника на българската книжовност. Основните акценти бяха значението на писмеността и културата във всичките й проявления в живота на хората и нациите.

Заключително занятие на клуба “Финансова грамотност и бизнес култура”

Ученици  от 10. A клас финализираха дейностите си по проект “Твоят час”, в клуб по интереси “Финансова грамотност и бизнес култура” с г-жа Елена Матеева

Родители и ученици търсят добри решения

  • Умения за живот, които трябва да изграждат младите хора, за да водят успешен и удовлетворяващ ги живот – „12 ключа на успеха“;
  • Предизвикателствата на днешното време – да си информиран и подготвен за своите житейски избори;
  • Тест по финансова грамотност за родители и ученици. Какъв финансов тип си?
  • В търсене на добри решения – генериране на идеи върху реални житейски ситуации и споделени  финансови истории;
  • Ретроспекция на дейности, гости, представители на институции и успешни формули за семеен бизнес ни върнаха от началото до финала на клуба  – презентация на  ученичката  Ваня Антонова.

Заключителното занятие на клуб „Испански език“

На 14.06.2017г. по проект „Твоят час“ в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ се проведе заключителното занятие на клуб „Испански език“, свързано с обучителните затруднения по испански език. Учениците от осмите класове се представиха блестящо в различните дейности като писане на думи, граматически упражнения и водене на диалог, които доказаха доброто овладяване на чуждия език и повишените езикови компетенции на участниците.

Освен демонстрираните познания, по време на заниманията учениците се забавляваха и общуваха искрено и емоционално помежду си. Групата се раздели на два отбора, по пет души във  всяка, и се проведоха забавни състезателни игри, свързани с поправка на грешно изписани думи, граматически грешки и спрягане на неправилни глаголи. Беше направено обобщение на постигнатото, като най-добрите ученици бяха наградени с грамоти.