ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Днес, 23.10.2019г., отбелязваме Патронния празник на нашата Гимназия с преподаване на чужди езици, носеща името на големия български творец от Северозапада Йордан Радичков.  В двора на училището  се състоя и традиционното тържество, на което наши гости бяха г-жа Лидия Каменова, председател на Училищното настоятелство, г-н Велислав Велков, председател на Обществения съвет и г-жа Надежда Ванчева, член на Училищното настоятелство. Г-н Петър Петров, учител по български език и литература, произнесе  вълнуващо слово по повода, а след това бяха наградени участниците в обявения от Методическото обединение на учителите по български език и литература конкурс по цитата от Радичковото творчество “Всеки човек е поука за другите – добра или лоша”. Наградите за победителите бяха закупени със средства от Училищното настоятелство и връчени с пожелание за нови творчески успехи от г-жа Каменова и изпълняващата в момента длъжността “директор” г-жа Боянка Никова. Ученичката от XII A клас Габриела Ничева представи стихотворението, с което се класира на 1. място в съответната категория, и очаквано получи заслужени аплодисменти. За поредна година за учениците бяха организирани пътувания по стъпките на Радичков – до Берковица и  Клисурския манастир, Чипровци и Лопушанския манастир. Дванадесетите класове посетиха намиращия се до крепостта „Баба Вида“ Епиграфски център във Видин. Изказваме своите специални благодарности на г-жа Фионера Филипова, директор на Регионалния исторически музей във Видин, за оказаното съдействие и изнесената пред учениците  беседа.

Класиране на Радичков конкурс 2019 

Стихотворение

 1. Габриела Атанасова Ничева – 12А клас
 2. Рая Желязкова – 9В клас
 3. Светлозара Златанова – 8Б клас

Разказ

 1. Адриана Михайлова Ангелова – 8А клас
 2. Радина Кирилова – 10В клас
 3. Александра Венелинова – 9А клас

Есе, категория 8. клас – 10. клас

 1. Томас Бисеров Борисов – 10Б клас
 2. Елена Антонова Петрова – 9А клас
 3. Ивайла Иванова – 8Б клас и Зорница Асенова – 9В клас

Есе, категория 11.клас – 12. клас

 1. Мари-София Сергеева Стефанова – 12В клас
 2. Стела Генадиева Любомирова – 11Б клас
 3. Радослав Пламенов Кънчев – 11А клас

Рисунка                                                       

 1. Димитър Лъчезаров – 9В клас
 2. Александра Валентинова – 8Б клас
 3. Александра Николаева – 8Б клас и Тея Ивайлова Тошева – 8А клас

Грамоти за участи

8. клас

Анелия Кирилова – 8Б клас,есе

Евелина Цветомирова Кирилова – 8Б клас,есе

Александра Алионова – 8А клас, стихотворение

9. клас

Ванеса Георгиева – 9А клас, есе

Мартин Стефанов – 9А клас, есе

Дара Дикова – 9В клас, есе

Светлозара Колева – 9В клас, есе

10. клас

Ивана Филипова – 10Б клас, есе

Габриела Петрова – 10Г клас, есе

Цветомир Бенов – 10Г клас, есе

Александра Петкович – 10Г клас, есе

12. клас

Виктория Венциславова Бордияшева – 12А клас, есе

Адриана Сузанова Кръстева – 12А клас, есе

Бояна Димитрова Груева – 12Б клас, есе

Екатерина Станиславова Живкова – 12В клас, есе

Паола Ивайлова Михайлова – 12В клас, есе

Камелия Огнянова Каменова – 12В клас, есе

Да опознаеш Балкана

Есенни багри, географско предизвикателство, полезни умения, спортен дух и нови запознанства съпътстваха учениците Михаил Николов, Томас Борисов и Иван Иванов от 10.Б клас на ГПЧЕ „Йордан Радичков“, взели участие в състезанието по ориентиране проведено на „Горска пътека на приказките“ – Врачанска планина.

Състезанието бе инициирано и организирано от Регионален координатор на АГПР Враца д-р Цветелина Ценова и подпомогнато от проф. д-р Марин Русев СУ „Св. Климент Охридски“.

Състезанието включваше два етапа:

I етап: Определяне на посока на движение по азимут

II етап:  Бягане по маркировка и решаване на електронен тест

Браво момчета, достойно представяне! 

Конкурс за авторски творби, посветен на Радичковите дни 2019 и Националната седмица на четенето

МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

 НА УЧИТЕЛИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В УЧИЛИЩЕТО

о б я в я в а

във връзка с Националната седмица на четенето

и предстоящите Радичкови дни – 2019 година

 

КОНКУРС ЗА АВТОРСКИ ТВОРБИ

– стихотворение, разказ, есе или рисунка –

 

ПО ЦИТАТ ОТ РАДИЧКОВОТО ТВОРЧЕСТВО:

„Всеки човек е поука за другите – добра или лоша“

Срок за представяне на творбите

при учителите по български език и литература – в електронен вариант, с имена и клас:

 до 18.10.2019г.

Европейски ден на езиците в ГПЧЕ

Европейският ден на езиците се отбелязва всяка година на 26 септември по инициатива на Европейската комисия и Съвета на Европа. На самия ден или в седмиците преди и след него на различни места в Европа се провеждат езикови уроци, игри, дискусии, конференции, радио предавания, конкурси с участието на езикови и културни институти, асоциации, университети и училища.

ГПЧЕ “Йордан  Радичков“ отбеляза също Международния ден на езиците. По време на часовете по френски език учениците от 11. и 12. клас участваха в интерактивни игри на сайта на Европейския център за модерни езици https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/bg-BG/Default.aspx. Те се запознаха и с любопитна и интересна информация за езиците, които се говорят в Европа, като след това участваха в отборна игра – отговаряне на въпроси, свързани с езикови факти. Някои от тях направиха и тест за проверка на езиковите си умения по изучаваните от тях езици, като най-високи резултати естествено бяха по английски език.

Представлявани от 47-те държави членки на Съвета на Европа, 800 милиона европейци се насърчават да изучават повече езици както в училище, така и извън него. Съветът на Европа окуражава многоезичността на континента с убеждението, че езиковото многообразие е средство за постигане на по-добро междукултурно разбирателство и ключов елемент от богатото културно наследство на Европа.

Да бъдеш учител през 21-ви век – проект “Дигитализация на училището“ по програма Еразъм+

От 01.06.2019 г. в ГПЧЕ “Йордан Радичков“ стартира проект 2019-1-BG01-KA101-062071 по програма Еразъм+ „Дигитализация на училището“, КД 1 – сектор „Училищно образование“. Този проект цели повишаване на капацитета на учителите за разчупване на традиционната класна стая. Шестима учители ще имат възможност да се включат в квалификационни курсове във водещи учебни организации в Европа. Избраните теми засягат две тематични области: интегриране на дигиталните технологии в чуждоезиковото обучение и нови и иновативни образователни методи в билингвалното обучение по учебен предмет. Курсовете са:

 • “Creative use of technology in the classroom“;
 • “Using technology in the classroom“;
 • “How to use tablets, applications and social media in your classroom“;
 • “French & ICT tools for Learning and Teaching in schools“;
 • “CLIL-Content and language integrated learning – Science and Maths“;
 • “CLIL-Content and language integrated learning- Humanities“.

Вярваме, че можем да променим класната стая и можем да работим за промяна на отношението, нагласите и мотивите на учителите, учениците и родителите в посока осъществяване на образование, фокусирано върху личността на ученика.

Учителите, участващи в обученията ще запознават с дейностите си на:

https://www.facebook.com/Digital-turn-of-school-Erasmus-project

Иновативно преподаване в ГПЧЕ “Йордан Радичков“ – проект “Иновативно обучение в чужбина“ по програма Еразъм+

В края на май 2019 г. в ГПЧЕ “Йордан Радичков“ завърши проект 2018-1-BG01-KA101-047478 по програма Еразъм+ „Иновативно обучение в чужбина“, КД 1 – „Мобилност“, сектор „Училищно образование“. Този проект имаше за цел да подобри преподаването на чужди езици в гимназията и  да  повиши капацитета на учителите за модерно иновативно преподаване в класната стая.  Ние постигнахме интегриране на новите методологии и  дигиталните технологии в чуждоезиковото обучение. Ние подобрихме преподаването на учебните предмети биология и химия с използването на нови и иновативни образователни методики. Тези предмети се преподават билингвално в нашето училище на български и английски език.

Трима наши учители повишиха квалификацията си в структурирани обучителни курсове във водещи учебни организации в Европа.  Камелия Георгиева подобри методологията си в курса  „Творчески подходи в преподаването на английски език“ в обучителната институция Lake school of English, Оксфорд, Великобритания. Таня Миланова усвои нови методи за преподаване на френски език в курса „Творчески подходи в преподаването на френски език“ в обучителната институция Франкофония, Ница, Франция. Емилия Атанасова се обучи как учениците да си изготвят портфолио в курса „Преподаване на учебен предмет билингвално – интегриrане на нова методология“ в обучителната институция English matters, Дъблин, Ирландия.

В края на учебната година ние можем да направим равносметка на постигнатите резултати с приложените нови методики в преподаването в класната стая по нов иновативен начин. Трима наши ученици се класираха за националния кръг на олимпиадата по английски език – Патрик Иванов и Венелин Милчев от 8.А клас и Цветина Кирилова от 10.Б клас. Трима наши ученици се класираха за националния кръг на олимпиадата по френски език – Даниела Конова и Ванеса Демчова от 12.В клас и Гергана Борисова от 12.А клас.

Смятаме, че в резултат от повишението на квалификацията на нашите учители по проект „Иновативно обучение в чужбина“ по програма Еразъм+ и прилагането на нови иновативни подходи в обучението ние с гордост можем да обобщим, че проектът ни е успешен. Ние постигаме  по-добри резултати в усвояването на чуждите езици, което и е основна цел на ГПЧЕ “Йордан Радичков“.

Сайт на проекта http://www.daskalo.com/inovativetraining2gpche/