Покана за участие в проект „Стереотипите спират творчеството“

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ работи по проект „Стереотипите пречат на творчеството“ с номер 2017-1-BG01-KA219-036268 в секция „Стратегически партнъорства само между училища“ на програма Еразъм + на Европейската комисия. Проектът е двугодишен и  е финансиран от Европейския съюз. Създадохме проекта в сътрудничество с учители и ученици от Турция, Италия, Испания и Румъния, като нашето училище е координатор на проекта, а Камелия Георгиева, учител по английски език, е лице за контакти.

Стереотипите са представи и мнения, които са широко споделяни от дадено население. Стереотипите се формират от обобщаване, често твърде опростено, на един или повече отличителни белези на дадена група. Те могат да бъдат положителни или отрицателни. Те произтичат от нашето възпитание и преживявания, но също и от информацията и посланията, които ни отправят медиите. Стереотипите улесняват комуникацията, тъй като са разпознаваеми от много хора по целия свят. Те действително ни помагат да разбираме другите, света и самите себе си. Но в същото време могат да бъдат опасни, ако се основават на погрешна преценка и/или подценяват даден индивид, група или проблем. Те много трудно се променят, тъй като са „удобни“ и спестяват редица въпроси. Дискриминацията възниква във всяка ситуация, в която дадено лице или общност третира друг човек или група от хора несправедливо заради тяхна специфична характеристика. Най-често срещаните форми на дискриминация включват поведение, ръководено от предразсъдъци, произтичащи от цвят на кожата, пол, увреждане, религия или сексуална ориентация. Дискриминацията към или спрямо даден човек или група е третирането или възприемането му на базата на класа, категория, раса, етнос, религиозна принадлежност или нещо друго вместо спрямо неговите лични качества.

Училището играе изключително важна роля във всекидневието на децата. Създадохме проекта, защото като учители и родители сме загрижени за бъдещето на децата и смятаме, че стереотипите и дискриминацията може да бъдат премахнати, ако учениците на възраст 14 – 16 години получат по-добро разбиране на проблемите.

Главната ни цел е да включим учениците в противодействието на стереотипите и създаването на спокойна среда в училище. Ще открием формите на дискриминация в училищата в различните страни. Ще използваме различни дейности, за да се противопоставим на стереотипите, като включим учениците си в тях.

На предстоящата през м. февруари 2018 год. среща на партньорските училища в Неапол, Италия ще обменим опит  и ще дефинираме видовете стереотипи, свързани с  националностите: що е пряка и  непряка  дискриминация и ще разгледаме формите на дискриминация  и техните последици – ксенофобия,хомофобия и трансфобия.

През май 2018 год. в гр. Галати, Румъния ще разгледаме стереотипите по  полов и расов признак и техния ефект.  На третата среща в гр. Гранада, Испания през ноември 2018 г. ще разгледаме и дискутираме различни стереотипи, свързани с религията. Ще анализираме случаи, в които стереотипите и дискриминацията са имали ужасни последици.

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ ще бъде  домакин на четвъртата среща с ученици от партнъорските училища от Турция, Испания, Италия и Румъния  през март 2019 г.

Учениците ще се запознаят с различни култури  и ще развият по-добро разбиране на междукултурните отношения.

Покана за участие:

Каним всички ученици от осми и девети клас, които желаят да работят по проект „Стереотипите спират творчеството“, да подадат заявление за участие в първата мобилност с ученици в периода 14-20 февруари 2018 г.в гр. Неапол, Италия, при секретарката на гимназията.

Условия за участие:

  1. Да са ученици от 8 и 9 клас.
  2. Да нямат наложени наказания.
  3. Да нямат повече от 5 неуважителни отсъствия.
  4. Да имат декларация от двамата родители, че могат да пътуват в чужбина, придружавани от учител.
  5. Да подпишат декларация, че ще бъдат домакин – приемно семейство на ученик от партньорските училища през м. март 2019 г.

Процедура:

Заявления могат да се получат от секретарката на гимназията.

Заявления ще се приемат до 10:00  ч. на 11.12.2017 г.

От 14:30 ч. на 11.12.2017 г. ще се проведе интервю на български и английски език с всички ученици, заявили желание да работят по проекта.

Ще бъдат избрани 5 ученици за участие в мобилност от 14 до 20 февруари 2018 г. в гр. Неапол, Италия.

Резултатът от интервюто ще бъде обявен на 12.12.2017 г.

Избраните ученици трябва да направят копие на личната си карта при секретарката на гимназията до 15:30 ч. на 12.12.2017 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

КРИТЕРИИ

МОТИВАЦИОННО ПИСМО

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ ЗА ИНТЕРВЮТО НА КАНДИДАТИТЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРОЦЕДУРА

ГПЧЕ – първи в шах турнир

Първо и трето място заеха отборите на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ на отборния ученически турнир по шахмат, който се проведе на 30.11.2017 год. В състезанието взеха участие 6 отбора. Първо място извоюваха участниците в първия отбор: Радостин Бушев – 12.Б, Иван Иванов – 8.Б, Йоан Георгиев – 8.Г, Рая Стефанова – 8.В клас. Престижното трето място зае вторият отбор на гимназията в състав: Венцислав Иванов – 8.В, Кристиян Флавиянов – 10.Г, Ивайло Иванов – 10.Б, Мари-Софи Стефанова – 10.В клас. За поредна година отлично се представи и третият училищен отбор: Марк Тачев 8.А, Мартин Ангелов – 8.В, Огнян Габровски – 9.Г, Габриела Младенова – 8.В клас.

Ученици от ГПЧЕ отново спечелиха стипендии от Американска фондация за България

За поредна година ученици от ГПЧЕ „Йордан Радичков“ спечелиха стипендии за постижения в областта на чуждите езици от Американската фондация за България. Това са Анита Ангелова от ІХБ клас, Даниела Конова от ХІВ клас и Денислав Бисеров от ХІІБ клас

С новите си постижения в областта на чуждите езици Денислав ще получава стипендията за втора поредна година.

Стипендиантите получават стипендия в размер на 900 лева плюс финансиране в същия размер на участие в летен семинар на фондацията, където ще могат да се запознаят със свои връстници с подобни успехи от цялата страна.

Да им пожелаем ползотворна година и да изкачват нови и нови върхове!

Националното многоезично състезание – поредното предизвикателство пред учениците ни

Националният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език  тази година се проведе  в град Плевен на 25.11.2017г.

Участници в състезанието бяха 125 ученици от XI клас от 23 области в страната.

Тържественото му откриване бе на 24.11.2017г. от 18:30 часа в зала „Катя Попова“, където участниците бяха поздравени с концерт на учениците от Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици, гр. Плевен.

Учениците от ГПЧЕ „Йордан Радичков“ трябваше да се състезават със свои връстници в езиковите комбинации английски – френски език и английски – немски език.

Даниела, Катрин (11.В) и Гергана (11.А ) направиха преразказ на известна басня на френски език, а Давид от 11.Б клас – на немски език.

Втората задача за тях бе да разсъждават на съответния чужд език по темата „Трябва ли да обръщаме толкова внимание на селфито?“ където участниците трябваше да изложат своето виждане за тази толкова модна сред младите мания.

Лауреатите във всяка една от езиковите комбинации получава национална награда и едногодишна национална стипендия за последната си учебна година.

Националната комисия ще обяви резултатите след проверка на писмените работи. Сред победителите очакваме да се наредят имената и на нашите момичета и момчета.

Успех на Гергана, Давид, Даниела и Катрин!

Открит урок по физическо възпитание и спорт

На 27 ноември 2017 година в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – град Видин, се проведе открит урок по физическо възпитание и спорт в 9.Б клас. Десислава Маринова избра темата „Народни хора“, а целта – намаляване на агресията при подрастващите. Гости на събитието бяха учители от училищата в града и региона и старши експерт Евгени Генов.

Млади преводачи

Гергана, Ваня, Петко, Теодора, Давид, Йоанна, Катрин – запомнете тези имена. Това са имената на бъдещите ни преводачи в Европейските институции. Днес те премериха сили с над 3000 свои връстници от всички държави, членки на Европейския съюз в Международния конкурс по превод  Juvenes Translatores.

Конкурсът е ежегоден и се провежда за единадесета поредна година под ръководството на Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия .

Целта на конкурса е да се насърчат изучаването на чужди езици и писмените преводи, както и сътрудничеството между училищата от различните страни.

В продължение на два часа младите преводачи, каквото означава името на конкурса, се трудиха върху изпратени  от комисията текстове на английски и френски език, които не само трябваше да преведат, но и да си отговорят на въпроса, който всеки уважаващ словото преводач си задава: „Как да предам посланието?“.
Добрият превод трябва да въздейства върху читателя по същия начин като оригиналния текст.
А добрият преводач трябва да разбира повече отколкото отделни думи, граматика или структура на изречението. Той трябва изцяло да схване посланието на автора, трябва да има усет за контекстстил и тънки нюанси на значението.

Успех момичета и момчета!

Призови места за ГПЧЕ в състезание по английска реч и дебати

На 18 и 19 ноември в град Плевен се проведе осмото състезание на организацията БЕСТ за Северна България. 3 ученици от нашето училище взеха участие в него и затвърдиха дългогодишната традиция да вземат призови места.

Беатрис Сашкова от VIIIБ клас спечели I място по ораторско майсторство. Анита Ангелова от IXБ клас достигна полуфинала на поезия, а Мария Бойчева от XБ клас – на полуфинала по ораторско майсторство.

Ръководството на училището изказва своята благодарност на учениците за поредното отлично представяне и благодари на Аманда Мейер, учителя-асистент по американската програма Фулбрайт, която даде своя огромен принос за това отличие.

Пожелаваме нови високи отличия!

„Писател назаем“ в ГПЧЕ „Й. Радичков“

На 16 ноември 2017год., в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин, се проведе урок по литература по програмата „Писател назаем“. Инициативата е организирана съвместно с „Аз чета“ – най-голямата българска онлайн медия за книги и четене. Целта на Кампанията “Писател назаем” е да покаже на всички, свързани с българското образование, че часовете по литература могат да бъдат модерни, разнообразни и интересни, а фигурата на писателя – модел за подражание. Наш гост бе Александър Чобанов – млад български писател и съсценарист на телевизионни сериали, („Под прикритие” ,”Четвъртата власт” и др.). Откритият урок по литература беше на тема „Уилям Шекспир и изкуството на драмата“.

Ден на толерантността

Учениците от английската гимназия организираха базар по случай деня на толерантността, на който се продаваха разнообразни домашни сладкиши и се раздаваха розови лентички в знак на подкрепа.