Инициатива на клуб „SOS приятели”

Да решаваме проблемите заедноНа 22 март в ГПЧЕ “Йордан Радичков” се проведе кръгла маса на тема “Да решаваме проблемите на младите заедно”. Инициативата е организирана от клуб „SOS приятели” с ръководител Любов Цолова по проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.
В кръглата маса взеха участие старшият експерт в РИО Видин Цецка Хаджигеоргиева, директорът на ГПЧЕ „Й.Радичков” Даниела Рангелова, председателят на Младежки парламент във Видин Лилия Върбовска, секретарят на Ученическия съвет на училището Яна Кордова и членовете на клуба.
На кръглата маса бяха обсъдени проблемите на младите в града и предложени идеи за тяхното решаване. Учениците представиха резултатите от социологическо проучване, което те проведоха сред своите връстници през месец март 2013г.
Проблемите, които младите споделиха, са:

  • липса на възможности в нашия град да работиш почасово, за да изкараш джобни пари и безработицата;
  • негативизъм, агресивно отношение към другите, липса на духовност;
  • свободното време на младите е неконструктивно;
  • проблеми, свързани с личностното израстване (ниска самооценка, неумение да контактуват с другите);
  • неуспехи в училище, несправяне с учебната програма;
  • разпространение на наркотици.

По време на кръглата маса на участниците беше прожектиран филмът „Бъди приятел”, създаден от група ученици от училището.