В ГПЧЕ „Йордан Радичков“ продължават инициативите, посветени на Деня на Земята (22 април)

Днес, 30.04.2019г., беше един необичаен и интересен ден за училището. Със заповед на директора учебните часове бяха заменени с екологични прояви. Най-напред в паралелките беше проведен час на класа, като всеки класен ръководител предложи на учениците си информация и дискусия по специално избрана екотема. След това възпитаниците на ГПЧЕ с много старание и ентусиазъм се погрижиха за пространството, сред което преминава голяма част от ежедневието им. В отлично състояние бяха приведени класните стаи и училищния двор.

С дейността си през днешния ден учениците показаха на дело, че възприемат Земята като наш общ дом и че за чиста околна среда трябва да се грижим и самите ние.

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ се включи в Националния маратон на четенето

Днес, 18 април 2019г., учениците от  XIБ клас и учителят им по български език и литература Сашка Гергова посетиха  градската Библиопоща във връзка с организираната от Регионалното управление на образованието – Видин  и  Регионалната библиотека „Михалаки Георгиев“ инициатива „На пикник с любима книга и приятел“ , която е част от целящия повишаването на грамотността  Национален маратон на четенето. Учениците разгледаха с интерес обновената сграда на старата Турска поща, експозициите в нейните помещения  и се насладиха на откъси от любими художествени творби, представени от и за тях в парка пред  Библиопощата.

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ НА ТЕМА „СЪДЪТ ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ“

Окръжен съд – Видин организира конкурс за ученическо есе на тема „СЪДЪТ ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ ”, който е част от инициативата „Дни на отворени врати в съдебната власт”.

Всички участниците в конкурса ще бъдат отличени с удостоверения, а победителите ще получат  парични награди: първо място – 70лв., второ място – 50лв. и трето място – 30лв.

Обявяването на най-добрите есета и връчването на наградите, ще се проведе в „Деня на отворени врати“ на 05.06.2019г. от 11.00 часа в Съдебната палата, зала №3. Всеки участник в конкурса  е поканен на инициативата.

Могат да участват ученици от VIII-и до ХІІ-ти клас от всички училищата на област Видин.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 24.05.2019г в регистратурата на Окръжен съд Видин, по пощата или на имейлa на съда: os.vidin@abv.bg

Всяко есе трябва да съдържа следната информация:

– име, презиме и фамилия на участника;

– област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;

– телефонен номер на участника;

– електронен адрес на участника;

Всеки участник има право да участва с едно есе.

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:

– Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;

– Обем: до три печатни страници формат А4;

– Подравняване: двустранно;

– Шрифт: Times New Roman;

– Размер на шрифта: 14;

Критерии:

– Демонстриране на познания за съдебната власт;

– Теза, съответстваща на формулираната тема;

– Оригиналност и творчески подход;

– Недвусмислено изразяване на лична позиция;

– Удачно подбрани аргументи;

– Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;

– Спазване на езиковите норми.

Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта.

Висшия съдебен съвет също обявява конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“ и определи 7 юни 2019 г. за датата, на която да се проведе „Ден на отворените врати“. За по-вече информация: http://www.vss.justice.bg/page/view/8805

Ръководството на Окръжен съд  Видин цели  тази инициативата  да повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт и пожелава успех на всички участници.

При нужда от допълнителна информация във връзка с посочената инициатива и отправяне на предварителни заявки за посещения:

Тел: 094923008
„Връзки с обществеността“
Т. Кръстева

Среща на осмокласниците с митнически служители от сектор „Борба с наркотрафика“

На 26 март всички осмокласници с голям интерес и нетърпение посрещнаха инспекторите от отдела „Борба с наркотрафика“ към Митническо бюро – Видин. Срещата е организирана от Общински съвет по наркотичните вещества – Видин. Служителите на реда завладяха вниманието на всяко едно дете в залата. Представиха богата на снимки и информация презентация. Показаха как изглежда един трафикант, къде крие стоката си. Обясниха ни колко добра интуиция и подготовка трябва да имат митничарите.

Децата бяха заинтригувани и очаровани!

Очакваме с нетърпение нови срещи с тези толкова симпатични служители на реда.

Автор на дописката: Рая Желязкова, 8.В клас

Поредно издание на Националното онлайн състезание по превод и творческо мислене „Слова с пера“

На 22.04.2019 г от 11:00ч. ще се проведе за шеста поредна година национално онлайн състезание за превод и творческо мислене „Слова с пера“ 2019г.

Проектът цели да насочи вниманието към изключителното значение на езиците в наши дни и необходимостта младите хора за развиват езиковите си умения.

Могат да участват ученици от 14 до 19 години.

Международно състезание „Лингвистично кенгуру”

Международно състезание „Лингвистично кенгуру”

14 април 2019 г. /неделя/, 11:00 ч.

ГПЧЕ „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“

На 14 април 2019 г. от 11 часа в ГПЧЕ „Йордан Радичков” ще се проведе първият кръг на Международното състезание „Лингвистично кенгуру”.

Състезанието “Лингвистично кенгуру” се провежда на 3 езика: английски, немски и руски и в 5 възрастови групи:

  • I-ва група: 3-4 клас;
  • II-ра група: 5-6 клас;
  • III-та група: 7-8 клас;
  • IV-та група: 9-10 клас;
  • V-та група: 11-12 клас.

Състезанието се провежда в два кръга (училищен и национален) за ученици от 3-ти до 12-ти клас включително.

Времето за работа на учениците по време на всеки от кръговете е 75 минути.

Началото на състезателния ден за всеки кръг е 11.00 часа.

Състезанието не е анонимно. Заедно с темата всеки участник получава бланка, на която трябва да попълни трите си имена, класа и училището. Бланката съдържа в едър шрифт номерата от 1 до 40 и кутийки вдясно за нанасяне на верния според ученика отговор.

Училищен кръг

За училищния кръг въпросите се определят от Националната комисия „Лингвистично кенгуру“ въз основа на темите, предоставени от Европейската асоциация „Кенгуру без граници“.

Форматът на състезанието е тест, който за всички възрастови групи включва 40 въпросa с пет избираеми отговора, от които само един е верният.

За всеки верен отговор се присъждат 5 точки, а за грешен или непосочен отговор не се отнемат точки.

До участие в националния кръг се допускат първите пет участници с най-висок резултат, постигнат за страната (не за всяко отделно училище), по всеки език и от всеки клас.

Таксата правоучастие е 6 лв. Тя се събира от Училищното настоятелство и се внася в касата на училището.

Състезанието е отворено за ученици от всички училища. Заявки за участие се приемат до 11.04.2019 г. на електронната поща на ГПЧЕ „Йордан Радичков“: elms_vidin@abv.bg. Таксата може да бъде внесена в касата на училището и в деня на самото състезание.