Обръщение към родителите

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
•Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
•Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
•Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
•Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
•Насърчавайте детето да бъде активно.
•Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
•Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
•Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
•Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Международно състезание „Лингвистично кенгуру”

Международно състезание „Лингвистично кенгуру”

22 март 2020 г. /неделя/, 11:00 ч.

ГПЧЕ „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“

На 22 март 2020 г. от 11:00 часа в ГПЧЕ „Йордан Радичков” ще се проведе първият кръг на Международното състезание „Лингвистично кенгуру”.

Състезанието “Лингвистично кенгуру” се провежда на 3 езика: английски, немски и руски и в 5 възрастови групи:

  • I-ва група: 3-4 клас;
  • II-ра група: 5-6 клас;
  • III-та група: 7-8 клас;
  • IV-та група: 9-10 клас;
  • V-та група: 11-12 клас.

Състезанието се провежда в два кръга (училищен и национален) за ученици от 3-ти до 12-ти клас включително.

Времето за работа на учениците по време на всеки от кръговете е 75 минути.

Началото на състезателния ден за всеки кръг е 11.00 часа.

Състезанието не е анонимно. Заедно с темата всеки участник получава бланка, на която трябва да попълни трите си имена, класа и училището. Бланката съдържа в едър шрифт номерата от 1 до 40 и кутийки вдясно за нанасяне на верния според ученика отговор.

Училищен кръг

За училищния кръг въпросите се определят от Националната комисия „Лингвистично кенгуру“ въз основа на темите, предоставени от Европейската асоциация „Кенгуру без граници“.

Форматът на състезанието е тест, който за всички възрастови групи включва 40 въпросa с пет избираеми отговора, от които само един е верният.

За всеки верен отговор се присъждат 5 точки, а за грешен или непосочен отговор не се отнемат точки.

Националният кръг ще се проведе в София през юни, като точната дата още не е определена.

Таксата правоучастие е 10 лв. Тя се събира от Училищното настоятелство и се внася в касата на училището.

Състезанието е отворено за ученици от всички училища. Заявки за участие се приемат до 20.03.2020 г. на електронната поща на ГПЧЕ „Йордан Радичков“: elms_vidin@abv.bg. Таксата може да бъде внесена в касата на училището и в деня на самото състезание.

Тържествено отбелязване на 3 март в ГПЧЕ „Йордан Радичков“

Клуб „Млади възрожденци“ при ГПЧЕ „Йордан Радичков“ организира поредния урок по родолюбие в навечерието на Националния празник на България – 142 години от Освобождението на България от османска власт. Поздравления за празника поднесе директорът – Любомир Георгиев. “Да помним Батак! Да помним героите, които отстояха Шипка. Да помним, че много народи – руснаци, финландци, румънци, украинци, белоруси, сърби и черногорци положиха костите си в нашата земя в името на свободата.”
Символично, чрез талантите на училището, като камбанен звън на българския дух прозвучаха техните изпълнения: народните песни на Габриела Ничева; патриотичните рецитали по Далчев и Багряна на Лорена Евгениева и Венцислав Иванов; авторското стихотворение на Илона Кидикова – „Трети март“.
Станахме част от инициативата на всички българи по света за 3 март – „Пробуждане с хоро“. Емил, Велимир, Йордан, Радослав, Христо и Давид озвучиха двора с нашето Дунавско хоро. Образованието чрез емоция, история и изкуство най-силно въздействат на нашите млади българи, които ще прославят България чрез бъдещата си реализация!
Честит празник!

Работа в ИТ сферата – предимства, факти и заблуди

Днес в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ се проведе лекция на тема „Работа в ИТ сферата – предимства, факти и заблуди“. Нашият бивш възпитаник Александър Николов запозна учениците какво е да се работи в нея, кои са предимствата и какви може да са грешните представи за ИТ индустрията.

КОНКУРС ЗА АВТОРСКИ ТВОРБИ ПО ЦИТАТ ОТ РАДИЧКОВОТО ТВОРЧЕСТВО

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
„ЙОРДАН РАДИЧКОВ“ –
ВИДИН 

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА

 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВИДИН

 ОБЯВЯВА

 във връзка с 50-годишния юбилей
на ГПЧЕ „Йордан Радичков– Видин

КОНКУРС ЗА АВТОРСКИ ТВОРБИ

стихотворение, разказ, есе или рисунка

ПО ЦИТАТ ОТ РАДИЧКОВОТО ТВОРЧЕСТВО:

„Когато човек живее хубавите си млади години,

то той не пита, просто живее“

РЕГЛАМЕНТ

Декларация за информираност и съгласие

Отлично представяне на нашия отбор на БЕСТ!

On February 14th 2020, a group of 15 students from FLHS Yordan Radichkov in Vidin travelled to Blagoevgrad to compete in BEST (Bulgarian English Speaking Tournament). They were accompanied by Krysta Scriven, their coach and English teacher from America, and English teacher Sashka Petkova.
The students are: Aglika Kapelova -8a, Tea Tosheva – 8a, Ivelina Andreeva – 8 a, Mihaela Mihaylova – 8a, Martin Lyubomirov – 10a, Beatris Sashkova -10b, Lorena Evgenieva – 10 g, Sofia Kehayova – 10 g, Teodora Ivanova – 11a, Anita Angelova – 11 b, Zornitsa Vasileva – 11 b, Nikol Decheva – 11 b, Dayana Koleva – 11g, Ivan-Alexander Terziev – 11g, Kalina Nikolova – 12b.
The students competed in various categories; many performed English prose and poetry, two students wrote and recited original oratory pieces, and a team of two performed scenes from a book. The students spent months raising money and practising for the tournament. Their efforts were successful, for seven students made it to semi-finals and will compete in the National Tournament in April.
The winners are: Kalina Nikolova -12b, Nikol Decheva-11b, Lorena Evgenieva – 10g, Sofia Kehayova – 10 g, Ivan-Alexander Terziev – 11 g; Ivelina Andreeva – 8 a and Aglika Kapelova -8a.
Every single student on the team did an incredible job and they have made the school very proud.
Krysta Scriven

Превод:

На 14 февруари 2020 г. група от 15 ученици от ГПЧЕ “Йордан Радичков“ участваха в състезание БЕСТ (състезание за речеви умения на английски език). Те бяха придружени от Криста Скривен, техният ръководител от Америка и Сашка Петкова – учител по английски език.
Учениците са: Аглика Капелова – 8.А, Тея Тошева – 8.А, Ивелина Андреева – 8.А, Михаела Михайлова – 8.А, Мартин Любомиров – 10.А, Беатрис Сашкова -10.Б, Лорена Евгениева – 10.Г, София Кехайова – 10.Г, Теодора Иванова – 11.А, Анита Ангелова – 11.Б, Зорница Василева – 11.Б, Никол Дечева – 11.Б, Даяна Колева – 11.Г, Иван-Александър Терзиев – 11.Г, Калина Николова – 12.Б.
Учениците се състезаваха в различни категории – някои представиха английска проза и поезия, двама ученици написаха и представиха собствена реч на дадена тема, а двама ученици изиграха сцени от книга. Учениците прекараха месеци в събиране на средства и усилена тренировка за турнира. Усилията им бяха успешни, тъй като седем ученици стигнаха до полуфинали и ще се състезават в Националния турнир през април.
Победителите са: Калина Николова -12.Б, Никол Дечева – 11.Б, Лорена Евгениева – 10.Г, София Кехайова – 10.Г, Иван-Александър Терзиев – 11.Г; Ивелина Андреева – 8.А и Аглика Капелова – 8.А.
Всеки един ученик от екипа свърши невероятна работа и училището се гордее с тяхното представяне.
Криста Скривен

147 години от гибелта на Васил Левски

Днес отбелязваме 147 години от гибелта на Васил Левски. Учениците от 10 клас използваха материали от пътуващата изложба „Посветен на Отечеството” на Националната библиотека, за да поставят част от нея и в училище. По радио точката бе представен текст на д-р Владимир Станев, който разглежда личността, делото и идеите на Апостола. Също така бе прожектирана екранизацията на романа на Милен Русков „Възвишение” сред учениците от 10 клас. Наши ученици бяха част от междуградското преклонение пред паметника на Васил Левски.
Левски оставя на поколенията около 140-150 писма и прокламации, в които излага идеите си за равноправието на хората, за човешките права, свободи, идеята за демократично управление, за общуване между народите и съвършеното равенство между тях, идеята за законността и равенството пред законите – идеи, актуални и до днес.
Левски е идея! Безспорен факт е, че всеки един от нас открива по нещо ценно в себе си от Левски, което се потвърждава най-добре от неговите думи:
„Ние сме във времето и времето е в нас!”


ГПЧЕ отново с призови места на конкурса „Песен на Свети Валентин“

Ученици от ГПЧЕ „Йордан Радичков“ се включиха активно в XXII-то издание на концерта-конкурс “Песен на Свeти Валентин“, организиран от Община Видин и Oбщинския младежки съвет за превенция на зависимости. Публиката беше възхитена от невероятния музикален талант на Михаела Дончева от 12б клас, която подпомагаше инструментално (на роял и китара) много от вокалните изяви на другите участници в концерта и съвсем заслужено грабна едно от призовите места в конкурса със своето индивидуално изпълнение на песента „На български“. Впечатляващи бяха и танцьорите от клуба по народни танци към ГПЧЕ „Йордан Радичков“, които също допринесоха за доброто настроение на всички присъстващи на концерта. Със своето атрактивно сценично присъствие и прекрасно вокално- инструментално изпълнение ученичките от музикалната формация към ГПЧЕ “The Carbohydrates“ – Михаела Дончева от 12б (вокал, клавир и китара), Бетина Бисерова от 9 б (китара), Лора Станкова от 10а (китара), Виктория Петрова – 8б (вокал), Теодора Радостинова- 8б (вокал) и Александра Петкович- 10 г (вокал) създадоха настроение на публиката и получиха бурни аплодисменти. Публиката бе възхитена и от индивидуалното изпълнение на нашата млада музикална надежда Теодора Радостинова от 8б клас. Третото място на конкурса бе присъдено за сингъла „The Queen of the Night“ на групата „The FOG“, в която участваше Огнян Габровски от 11 б клас на ГПЧЕ. Наши ученици се включиха и в организираните във връзка с конкурса инициативи на Oбщинския младежки съвет за превенция на зависимости, младежкия клуб Интеракт и други.

50-годишен юбилей на Английската гимназия

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БИВШИТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ,
ПРИЯТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И ВИДИНСКАТА ОБЩНОСТ

     УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ,

Обръщаме се към Вас, за да споделим една прекрасна новина, едно вълнуващо предстоящо събитие. Нашето любимо училище – ГПЧЕ „Й. Радичков” във Видин – ще отпразнува половин век история през 2020 година! Една зряла възраст, изпълнена с невероятно тийнейджърско присъствие: изявите на нашите деца, техните победи на национално и международно ниво, завоювали му място на училище – лидер, което сбъдва мечти! Гордеем се, че за нашата гимназия важи доказаната във времето аксиома: „Който успее тук, успява навсякъде!” В годината на този забележителен юбилей Ви каним да ни посетите и да видите къде сме днес като модерна образователна институция. Изпращаме покана към Вас да участвате и в нашата дарителска кампания, с чиито средства ще закупим лаптопи и огромни екрани за дигитализиране на учебния процес във всяка класна стая; за естетизиране на училищната среда, което включва стенописи и стикери за вратите на класните стаи, които ще ги превърнат в „книги”.

Вашите средства могат да постъпват по сметката на родителското настоятелство на гимназията в Централна кооперативна банка АД – клон Видин, IBAN: BG78 CECB979010F0727400 BIC: CECBBGSF

Да посрещнем 50-годишния юбилей в синхрон с технологиите на ХХІ –ви век! Нашите деца го заслужават, нашият град го очаква! Благодарим Ви предварително!

С уважение,
Лидия Каменова – Председател на Училищното настоятелство