Тържествено отбелязване на 3 март в ГПЧЕ „Йордан Радичков“

Клуб „Млади възрожденци“ при ГПЧЕ „Йордан Радичков“ организира поредния урок по родолюбие в навечерието на Националния празник на България – 142 години от Освобождението на България от османска власт. Поздравления за празника поднесе директорът – Любомир Георгиев. “Да помним Батак! Да помним героите, които отстояха Шипка. Да помним, че много народи – руснаци, финландци, румънци, украинци, белоруси, сърби и черногорци положиха костите си в нашата земя в името на свободата.”
Символично, чрез талантите на училището, като камбанен звън на българския дух прозвучаха техните изпълнения: народните песни на Габриела Ничева; патриотичните рецитали по Далчев и Багряна на Лорена Евгениева и Венцислав Иванов; авторското стихотворение на Илона Кидикова – „Трети март“.
Станахме част от инициативата на всички българи по света за 3 март – „Пробуждане с хоро“. Емил, Велимир, Йордан, Радослав, Христо и Давид озвучиха двора с нашето Дунавско хоро. Образованието чрез емоция, история и изкуство най-силно въздействат на нашите млади българи, които ще прославят България чрез бъдещата си реализация!
Честит празник!

Работа в ИТ сферата – предимства, факти и заблуди

Днес в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ се проведе лекция на тема „Работа в ИТ сферата – предимства, факти и заблуди“. Нашият бивш възпитаник Александър Николов запозна учениците какво е да се работи в нея, кои са предимствата и какви може да са грешните представи за ИТ индустрията.

КОНКУРС ЗА АВТОРСКИ ТВОРБИ ПО ЦИТАТ ОТ РАДИЧКОВОТО ТВОРЧЕСТВО

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
„ЙОРДАН РАДИЧКОВ“ –
ВИДИН 

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА

 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВИДИН

 ОБЯВЯВА

 във връзка с 50-годишния юбилей
на ГПЧЕ „Йордан Радичков– Видин

КОНКУРС ЗА АВТОРСКИ ТВОРБИ

стихотворение, разказ, есе или рисунка

ПО ЦИТАТ ОТ РАДИЧКОВОТО ТВОРЧЕСТВО:

„Когато човек живее хубавите си млади години,

то той не пита, просто живее“

РЕГЛАМЕНТ

Декларация за информираност и съгласие

Отлично представяне на нашия отбор на БЕСТ!

On February 14th 2020, a group of 15 students from FLHS Yordan Radichkov in Vidin travelled to Blagoevgrad to compete in BEST (Bulgarian English Speaking Tournament). They were accompanied by Krysta Scriven, their coach and English teacher from America, and English teacher Sashka Petkova.
The students are: Aglika Kapelova -8a, Tea Tosheva – 8a, Ivelina Andreeva – 8 a, Mihaela Mihaylova – 8a, Martin Lyubomirov – 10a, Beatris Sashkova -10b, Lorena Evgenieva – 10 g, Sofia Kehayova – 10 g, Teodora Ivanova – 11a, Anita Angelova – 11 b, Zornitsa Vasileva – 11 b, Nikol Decheva – 11 b, Dayana Koleva – 11g, Ivan-Alexander Terziev – 11g, Kalina Nikolova – 12b.
The students competed in various categories; many performed English prose and poetry, two students wrote and recited original oratory pieces, and a team of two performed scenes from a book. The students spent months raising money and practising for the tournament. Their efforts were successful, for seven students made it to semi-finals and will compete in the National Tournament in April.
The winners are: Kalina Nikolova -12b, Nikol Decheva-11b, Lorena Evgenieva – 10g, Sofia Kehayova – 10 g, Ivan-Alexander Terziev – 11 g; Ivelina Andreeva – 8 a and Aglika Kapelova -8a.
Every single student on the team did an incredible job and they have made the school very proud.
Krysta Scriven

Превод:

На 14 февруари 2020 г. група от 15 ученици от ГПЧЕ “Йордан Радичков“ участваха в състезание БЕСТ (състезание за речеви умения на английски език). Те бяха придружени от Криста Скривен, техният ръководител от Америка и Сашка Петкова – учител по английски език.
Учениците са: Аглика Капелова – 8.А, Тея Тошева – 8.А, Ивелина Андреева – 8.А, Михаела Михайлова – 8.А, Мартин Любомиров – 10.А, Беатрис Сашкова -10.Б, Лорена Евгениева – 10.Г, София Кехайова – 10.Г, Теодора Иванова – 11.А, Анита Ангелова – 11.Б, Зорница Василева – 11.Б, Никол Дечева – 11.Б, Даяна Колева – 11.Г, Иван-Александър Терзиев – 11.Г, Калина Николова – 12.Б.
Учениците се състезаваха в различни категории – някои представиха английска проза и поезия, двама ученици написаха и представиха собствена реч на дадена тема, а двама ученици изиграха сцени от книга. Учениците прекараха месеци в събиране на средства и усилена тренировка за турнира. Усилията им бяха успешни, тъй като седем ученици стигнаха до полуфинали и ще се състезават в Националния турнир през април.
Победителите са: Калина Николова -12.Б, Никол Дечева – 11.Б, Лорена Евгениева – 10.Г, София Кехайова – 10.Г, Иван-Александър Терзиев – 11.Г; Ивелина Андреева – 8.А и Аглика Капелова – 8.А.
Всеки един ученик от екипа свърши невероятна работа и училището се гордее с тяхното представяне.
Криста Скривен

147 години от гибелта на Васил Левски

Днес отбелязваме 147 години от гибелта на Васил Левски. Учениците от 10 клас използваха материали от пътуващата изложба „Посветен на Отечеството” на Националната библиотека, за да поставят част от нея и в училище. По радио точката бе представен текст на д-р Владимир Станев, който разглежда личността, делото и идеите на Апостола. Също така бе прожектирана екранизацията на романа на Милен Русков „Възвишение” сред учениците от 10 клас. Наши ученици бяха част от междуградското преклонение пред паметника на Васил Левски.
Левски оставя на поколенията около 140-150 писма и прокламации, в които излага идеите си за равноправието на хората, за човешките права, свободи, идеята за демократично управление, за общуване между народите и съвършеното равенство между тях, идеята за законността и равенството пред законите – идеи, актуални и до днес.
Левски е идея! Безспорен факт е, че всеки един от нас открива по нещо ценно в себе си от Левски, което се потвърждава най-добре от неговите думи:
„Ние сме във времето и времето е в нас!”


ГПЧЕ отново с призови места на конкурса „Песен на Свети Валентин“

Ученици от ГПЧЕ „Йордан Радичков“ се включиха активно в XXII-то издание на концерта-конкурс “Песен на Свeти Валентин“, организиран от Община Видин и Oбщинския младежки съвет за превенция на зависимости. Публиката беше възхитена от невероятния музикален талант на Михаела Дончева от 12б клас, която подпомагаше инструментално (на роял и китара) много от вокалните изяви на другите участници в концерта и съвсем заслужено грабна едно от призовите места в конкурса със своето индивидуално изпълнение на песента „На български“. Впечатляващи бяха и танцьорите от клуба по народни танци към ГПЧЕ „Йордан Радичков“, които също допринесоха за доброто настроение на всички присъстващи на концерта. Със своето атрактивно сценично присъствие и прекрасно вокално- инструментално изпълнение ученичките от музикалната формация към ГПЧЕ “The Carbohydrates“ – Михаела Дончева от 12б (вокал, клавир и китара), Бетина Бисерова от 9 б (китара), Лора Станкова от 10а (китара), Виктория Петрова – 8б (вокал), Теодора Радостинова- 8б (вокал) и Александра Петкович- 10 г (вокал) създадоха настроение на публиката и получиха бурни аплодисменти. Публиката бе възхитена и от индивидуалното изпълнение на нашата млада музикална надежда Теодора Радостинова от 8б клас. Третото място на конкурса бе присъдено за сингъла „The Queen of the Night“ на групата „The FOG“, в която участваше Огнян Габровски от 11 б клас на ГПЧЕ. Наши ученици се включиха и в организираните във връзка с конкурса инициативи на Oбщинския младежки съвет за превенция на зависимости, младежкия клуб Интеракт и други.

50-годишен юбилей на Английската гимназия

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БИВШИТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ,
ПРИЯТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И ВИДИНСКАТА ОБЩНОСТ

     УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ,

Обръщаме се към Вас, за да споделим една прекрасна новина, едно вълнуващо предстоящо събитие. Нашето любимо училище – ГПЧЕ „Й. Радичков” във Видин – ще отпразнува половин век история през 2020 година! Една зряла възраст, изпълнена с невероятно тийнейджърско присъствие: изявите на нашите деца, техните победи на национално и международно ниво, завоювали му място на училище – лидер, което сбъдва мечти! Гордеем се, че за нашата гимназия важи доказаната във времето аксиома: „Който успее тук, успява навсякъде!” В годината на този забележителен юбилей Ви каним да ни посетите и да видите къде сме днес като модерна образователна институция. Изпращаме покана към Вас да участвате и в нашата дарителска кампания, с чиито средства ще закупим лаптопи и огромни екрани за дигитализиране на учебния процес във всяка класна стая; за естетизиране на училищната среда, което включва стенописи и стикери за вратите на класните стаи, които ще ги превърнат в „книги”.

Вашите средства могат да постъпват по сметката на родителското настоятелство на гимназията в Централна кооперативна банка АД – клон Видин, IBAN: BG78 CECB979010F0727400 BIC: CECBBGSF

Да посрещнем 50-годишния юбилей в синхрон с технологиите на ХХІ –ви век! Нашите деца го заслужават, нашият град го очаква! Благодарим Ви предварително!

С уважение,
Лидия Каменова – Председател на Училищното настоятелство  

HIPPO – МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК „АНГЛИЙСКИ БЕЗ ГРАНИЦИ“

Олимпиадата е предназначена  за ученици от 6 до 19 години от целия свят. Олимпиадата е международно събитие, което популяризира английския език, предизвиква ученици по целия свят да се състезават, ползвайки английски език и подобрява сътрудничеството между учителите. Олимпиадата насърчава развитието на споделено чувство за идентичност и интеграция, служи като образец за младите хора, живеещи заедно като една общност. Основната цел е да се създадат и поддържат приятелски отношения, международно разбирателство и дух на спортна конкурентоспособност между младите хора, които се интересуват от английски език от цял свят.

Олимпиадата се провежда в три кръга – предварителен /21-22 февруари/, който се провежда в училище; полуфинален /27-28 март – ще се проведе в училища в следните градове /София, Пловдив, Добрич, Бургас, Велико Търново/ и финален /15-17 май 2020 г. в Лидо ди Йезоло (Венеция), Италия/. Разходите за пътуването до Италия са за сметка на участниците, а организаторите поемат хотела и храната. Участниците се явяват за определено ниво на владеене на езика, в зависимост от годината на раждане. Предварителният кръг се състои от въпроси за четене и слушане с разбиране, както и лексико-граматичен тест, а следващите два кръга включват и есе.

Таксата за участие е 14 лева. За записване се обърнете към своите учители по английски или към г-жа Анелия Димитрова. Краен срок за записване: 20.01.2020 г.

10.В клас с впечатляваща изложба от собствено творчество

С изложба под надслов “Diversity of Souls“ /“Разнообразие от души“/ учениците от 10.В клас на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ откриха празничната програма за отбелязване на 50-годишния юбилей на училището в навечерието на най-големия християнски празник Рождество Христово. Подбрани са авторски творби в две основни направления – изобразително изкуство и фотография. Силно въздействащи са картините на Франческа Максимова, нейната живопис очарова всички посетители. Със свои рисунки участват Александър Костадинов, Петър Петров, Малена Здравкова и Вяра Ивайлова. С прекрасната си художествена фотография изненадват Теодора Петрова и Вяра Ивайлова, запечатали красивата природа на Видинския край. Изложбата ще остане подредена в актовата зала на гимназията до края на месец декември, за да бъде посетена от всички желаещи. Празничните инициативи по повод 50-годишнината от създаването на училището ще продължат до края на учебната година.

Малки коледарчета ни поздравиха

Днес в гимназията бяхме посетени от малките коледарчета на ДГ „Арабела“. Те подариха коледна картичка на директора и ни поздравиха с коледарски песни и стихове пред коледната елха. Учениците от 9.А клас ги почерпиха с лакомства, а тези от 8.В им изпяха няколко популярни английски коледни песни.