Поредно издание на Националното онлайн състезание по превод и творческо мислене „Слова с пера“

На 22.04.2019 г от 11:00ч. ще се проведе за шеста поредна година национално онлайн състезание за превод и творческо мислене „Слова с пера“ 2019г.

Проектът цели да насочи вниманието към изключителното значение на езиците в наши дни и необходимостта младите хора за развиват езиковите си умения.

Могат да участват ученици от 14 до 19 години.

Международно състезание „Лингвистично кенгуру”

Международно състезание „Лингвистично кенгуру”

14 април 2019 г. /неделя/, 11:00 ч.

ГПЧЕ „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“

На 14 април 2019 г. от 11 часа в ГПЧЕ „Йордан Радичков” ще се проведе първият кръг на Международното състезание „Лингвистично кенгуру”.

Състезанието “Лингвистично кенгуру” се провежда на 3 езика: английски, немски и руски и в 5 възрастови групи:

  • I-ва група: 3-4 клас;
  • II-ра група: 5-6 клас;
  • III-та група: 7-8 клас;
  • IV-та група: 9-10 клас;
  • V-та група: 11-12 клас.

Състезанието се провежда в два кръга (училищен и национален) за ученици от 3-ти до 12-ти клас включително.

Времето за работа на учениците по време на всеки от кръговете е 75 минути.

Началото на състезателния ден за всеки кръг е 11.00 часа.

Състезанието не е анонимно. Заедно с темата всеки участник получава бланка, на която трябва да попълни трите си имена, класа и училището. Бланката съдържа в едър шрифт номерата от 1 до 40 и кутийки вдясно за нанасяне на верния според ученика отговор.

Училищен кръг

За училищния кръг въпросите се определят от Националната комисия „Лингвистично кенгуру“ въз основа на темите, предоставени от Европейската асоциация „Кенгуру без граници“.

Форматът на състезанието е тест, който за всички възрастови групи включва 40 въпросa с пет избираеми отговора, от които само един е верният.

За всеки верен отговор се присъждат 5 точки, а за грешен или непосочен отговор не се отнемат точки.

До участие в националния кръг се допускат първите пет участници с най-висок резултат, постигнат за страната (не за всяко отделно училище), по всеки език и от всеки клас.

Таксата правоучастие е 6 лв. Тя се събира от Училищното настоятелство и се внася в касата на училището.

Състезанието е отворено за ученици от всички училища. Заявки за участие се приемат до 11.04.2019 г. на електронната поща на ГПЧЕ „Йордан Радичков“: elms_vidin@abv.bg. Таксата може да бъде внесена в касата на училището и в деня на самото състезание.

Конкурс по превод за средношколци

На 16.03. от 11 часа в Нов български университет ще се проведе конкурс по превод за средношколци от 11 и 12 клас на СУ. Ще се превеждат кратки текстове на актуална и интересна за възрастта тематика. Участниците ще имат право на всякакви справочни материали. Ще има материални награди за 1-3 място от всеки език, както и отделни парични награди за най-добре представилите се училища, а така също предимство за прием в програмите на НБУ за ученици, които имат такова желание.
В деня на конкурса за участниците ще бъде организирана обиколка на университета за запознаване с кампуса и материално-техническата база и неформална среща на кафе с преподаватели и студенти.
Регистрацията за участие – до 28.02. включително – на адрес nharalampieva@nbu.bg с писмо до г-жа Нели Харалампиева, в което се споменават трите имена и чуждият език на участника и училището, в което учи. Ако учениците от дадено училище желаят да дойдат групово с учител, в писмо до Нели Харалампиева да се посочат името на учителя и броят ученици.
Повече подробности ще могат да бъдат намерени в най-скоро време на сайта на НБУ -> Събития.

Изпитна сесия за полагане на изпит за получаване на Cambridge Certificate of English

Има възможност за провеждане на изпитна сесия за полагане на изпит за получаване на Cambridge Certificate за владеене на английски език на 12.06.2019 г. Ако някой има желание да се яви, нека се обърне към г-жа Анелия Димитрова – учител по английски език.

HIPPO – МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК „АНГЛИЙСКИ БЕЗ ГРАНИЦИ“

Олимпиадата е предназначена  за ученици от 6 до 19 години от целия свят. Олимпиадата е международно събитие, което популяризира английския език, предизвиква ученици по целия свят да се състезават, ползвайки английски език и подобрява сътрудничеството между учителите. Олимпиадата насърчава развитието на споделено чувство за идентичност и интеграция, служи като образец за младите хора, живеещи заедно като една общност. Основната цел е да се създадат и поддържат приятелски отношения, международно разбирателство и дух на спортна конкурентоспособност между младите хора, които се интересуват от английски език от цял свят.

Олимпиадата се провежда в три кръга – предварителен /22-23 февруари/, полуфинален /29-30 март/ и финален 11 и 12 май 2019 г. Първите два кръга се провеждат в училище, а финалният – в Лидо ди Йезоло (Венеция), Италия. Разходите за пътуването до Италия са за сметка на участниците, а организаторите поемат хотела и храната. Участниците се явяват за определено ниво на владеене на езика, в зависимост от годината на раждане. Предварителният кръг се състои от въпроси за четене и слушане с разбиране, а следващите два кръга включват и есе.

Таксата за участие е 13 лева. За записване се обърнете към своите учители по английски или към г-жа Анелия Димитрова. Краен срок за записване: 25.01.2019 г.

Интересно международно състезание по красноречие на английски език

Американският Университет в България, заедно с фондация BEST, имат удоволствието да Ви поканят на второто международно ораторско състезание – Balkan Voices 2019!
То ще се проведе на 8 – 10 март 2019 г. в кампуса на университета и ще събере около 100 ученици от различни училища на Балканите. Разходите за път, настаняване и храна ще бъдат поети от организаторите.
За да кандидатстват, учениците трябва да:

  1. Попълнят следната Google форма, в която да качат мотивационно писмо.
  2. Включат описание на темата, както и кратко резюме на речта, която смятат да представят.

Срокът за кандидатстване е 21 януари.
За всички детайли за състезанието, както и кандидатстването, моля посетете официалната страница на организаторите тук.