Свободно място

ГПЧЕ „Й. Радичков“ – Видин обявява за учебната 2017/2018г., профил „Чужди езици“ с профилиращи предмети: английски език, френски език и български език и литература, 1 /едно/ свободно място в VIIIВ клас.

Покана за участие в проект „Стереотипите спират творчеството“

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ работи по проект „Стереотипите пречат на творчеството“ с номер 2017-1-BG01-KA219-036268 в секция „Стратегически партнъорства само между училища“ на програма Еразъм + на Европейската комисия. Проектът е двугодишен и  е финансиран от Европейския съюз. Създадохме проекта в сътрудничество с учители и ученици от Турция, Италия, Испания и Румъния, като нашето училище е координатор на проекта, а Камелия Георгиева, учител по английски език, е лице за контакти.

Стереотипите са представи и мнения, които са широко споделяни от дадено население. Стереотипите се формират от обобщаване, често твърде опростено, на един или повече отличителни белези на дадена група. Те могат да бъдат положителни или отрицателни. Те произтичат от нашето възпитание и преживявания, но също и от информацията и посланията, които ни отправят медиите. Стереотипите улесняват комуникацията, тъй като са разпознаваеми от много хора по целия свят. Те действително ни помагат да разбираме другите, света и самите себе си. Но в същото време могат да бъдат опасни, ако се основават на погрешна преценка и/или подценяват даден индивид, група или проблем. Те много трудно се променят, тъй като са „удобни“ и спестяват редица въпроси. Дискриминацията възниква във всяка ситуация, в която дадено лице или общност третира друг човек или група от хора несправедливо заради тяхна специфична характеристика. Най-често срещаните форми на дискриминация включват поведение, ръководено от предразсъдъци, произтичащи от цвят на кожата, пол, увреждане, религия или сексуална ориентация. Дискриминацията към или спрямо даден човек или група е третирането или възприемането му на базата на класа, категория, раса, етнос, религиозна принадлежност или нещо друго вместо спрямо неговите лични качества.

Училището играе изключително важна роля във всекидневието на децата. Създадохме проекта, защото като учители и родители сме загрижени за бъдещето на децата и смятаме, че стереотипите и дискриминацията може да бъдат премахнати, ако учениците на възраст 14 – 16 години получат по-добро разбиране на проблемите.

Главната ни цел е да включим учениците в противодействието на стереотипите и създаването на спокойна среда в училище. Ще открием формите на дискриминация в училищата в различните страни. Ще използваме различни дейности, за да се противопоставим на стереотипите, като включим учениците си в тях.

На предстоящата през м. февруари 2018 год. среща на партньорските училища в Неапол, Италия ще обменим опит  и ще дефинираме видовете стереотипи, свързани с  националностите: що е пряка и  непряка  дискриминация и ще разгледаме формите на дискриминация  и техните последици – ксенофобия,хомофобия и трансфобия.

През май 2018 год. в гр. Галати, Румъния ще разгледаме стереотипите по  полов и расов признак и техния ефект.  На третата среща в гр. Гранада, Испания през ноември 2018 г. ще разгледаме и дискутираме различни стереотипи, свързани с религията. Ще анализираме случаи, в които стереотипите и дискриминацията са имали ужасни последици.

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ ще бъде  домакин на четвъртата среща с ученици от партнъорските училища от Турция, Испания, Италия и Румъния  през март 2019 г.

Учениците ще се запознаят с различни култури  и ще развият по-добро разбиране на междукултурните отношения.

Покана за участие:

Каним всички ученици от осми и девети клас, които желаят да работят по проект „Стереотипите спират творчеството“, да подадат заявление за участие в първата мобилност с ученици в периода 14-20 февруари 2018 г.в гр. Неапол, Италия, при секретарката на гимназията.

Условия за участие:

 1. Да са ученици от 8 и 9 клас.
 2. Да нямат наложени наказания.
 3. Да нямат повече от 5 неуважителни отсъствия.
 4. Да имат декларация от двамата родители, че могат да пътуват в чужбина, придружавани от учител.
 5. Да подпишат декларация, че ще бъдат домакин – приемно семейство на ученик от партньорските училища през м. март 2019 г.

Процедура:

Заявления могат да се получат от секретарката на гимназията.

Заявления ще се приемат до 10:00  ч. на 11.12.2017 г.

От 14:30 ч. на 11.12.2017 г. ще се проведе интервю на български и английски език с всички ученици, заявили желание да работят по проекта.

Ще бъдат избрани 5 ученици за участие в мобилност от 14 до 20 февруари 2018 г. в гр. Неапол, Италия.

Резултатът от интервюто ще бъде обявен на 12.12.2017 г.

Избраните ученици трябва да направят копие на личната си карта при секретарката на гимназията до 15:30 ч. на 12.12.2017 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

КРИТЕРИИ

МОТИВАЦИОННО ПИСМО

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ ЗА ИНТЕРВЮТО НА КАНДИДАТИТЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРОЦЕДУРА

Свободни места за учебната 2017-2018 година за X клас

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“
обявява свободни места за учебната 2017-2018 година:

За X клас, профил „Чуждоезиков“:

– 1 място с профилиращи предмети: английски език, немски език, български език и литература, математика;
– 1 място с профилиращи предмети: английски език, немски език, български език и литература, история и цивилизация.

Свободни места след III класиране за VIII клас

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“
обявява свободни места след III класиране за VIII клас в паралелките с профилиращи предмети:
– едно свободно място с АЕ, ФЕ, БЕЛ, ИТ;
– едно свободно място с АЕ, НЕ, БЕЛ, ИТ;
– едно свободно място с АЕ, ФЕ, БЕЛ.
Краен срок за подаване на документи петък 01.09.2017 година.

Разпределeние на учениците по профили в 8. клас за учебната 2017-2018 година

Профилиращи предмети: АЕ, НЕ, БЕЛ, ИТ

1. Александра Бориславова Еленкова
2. Александра Свиленова Ангелова
3. Беатрис Бориславова Сашкова
4. Ванеса Цветелинова Ангелова
5. Вивиан Илиянова Володиева
6. Владислав Цветанов Викторов
7. Габриела Володиева Генадиева
8. Георги Светлинов Миланов
9. Георги Тодоров Попиванов
10. Глория Петрова Маркова
11. Дарина Павлова Димитрова
12. Делян Йорданов Дойков
13. Десислава Архангелова Кръстева
14. Ева Дилянова Емилова
15. Ема Евгениева Николаева
16. Иван Славомиров Иванов
17. Ивана Владимирова Филипова
18. Кристин Тихомирова Бориславова
19. Лилия Цанкова Георгиева
20. Мая Йорданова Борисова
21. Михаела Юриева Йорданова
22. Радина Александрова Йорданова
23. Сандра Иларионова Дочева
24. Светлина Йосифова Цветанова
25. Томас Бисеров Борисов
26. Цветомир Станиславов Стрезов

Профилиращи предмети: АЕ, ФЕ, БЕЛ, ИТ

1. Александра Жан Стефанова
2. Александър Владиславов Бойчев
3. Амелия Пламенова Митова
4. Ася Георгиева Асенова
5. Борис Сергеев Нинков
6. Габриела Йонова Георгиева
7. Елена Валентинова Ценкова
8. Емили Николаева Цветкова
9. Изабел Владимирова Данова
10. Калоян Красимиров Лозанов
11. Кремена Пламенова Георгиева
12. Лора Светославова Станкова
13. Марк Игор Тачев
14. Мартин Емилов Любомиров
15. Милен Николаев Иванов
16. Николай Росенов Каменов
17. Нина Александрова Димитрова
18. Петър Страхилов Станков
19. Пламен Йорданов Станиславов
20. Пламен Красимиров Каменов
21. Силвия Людмилова Славейкова
22. Силвия Станимирова Панова
23. Славяни Алексеев Христов
24. Симона Николаева Георгиева
25. Теодор Бориславов Борисов

Профилиращи предмети: АЕ, НЕ, БЕЛ

1. Александра Зоран Петкович
2. Анна Петре
3. Валентин Вилхемов Костадинов
4. Василена Георгиева Петрова
5. Виктория Мартинова Михайлова
6. Виктория Светославова Симеонова
7. Владислав Антонов Бонев
8. Габриела Емилиянова Петрова
9. Габриела Пламенова Младенова
10. Елена Юлиянова Бориславова
11. Елизабет Валериева Угринова
12. Ивелина Костова Христова
13. Йоан Петров Георгиев
14. Катрин Галинова Милчова
15. Константин Юлиянов Бориславов
16. Лорена Людмилова Евгениева
17. Мария Розалинова Цветанова
18. Мартин Кирилов Цветков
19. Мартина Тихомирова Малинова
20. Никола Мариянов Орловски
21. Никола Станимиров Илиев
22. Светослава Сергеева Владимирова
23. София Ивайлова Кехайова
24. Станислав Димитров Мойсеев
25. Стефън Иво Иванов
26. Чудомир Красимиров Чортанов

Профилиращи предмети: АЕ, ФЕ, БЕЛ

 1. Адреяна Василева Андреева
 2. Антония Лъчезарова Анатолиева
 3. Бранимир Бориславов Иванов
 4. Ванеса Виталинова Борисова
 5. Венцислав Андреев Иванов
 6. Владимир Светославов Славчев
 7. Вяра Ивайлова Костадинова
 8. Георги Владимиров Петров
 9. Зорница Бойкова Боянова
 10. Ивана Иванова Стоянова
 11. Любомир Ивайлов Василев
 12. Малена Сергеева Здравкова
 13. Марио Бисеров Павлов
 14. Мартин Димитров Христов
 15. Мартин Митков Ангелов
 16. Никола Николаев Велев
 17. Радина Андреева Кирилова
 18. Росен Сергеев Рангелов
 19. Рая Евтимова Стефанова
 20. Симона Емилиянова Борисова
 21. Стоян Юлиянов Георгиев
 22. Теодор Иванов Каменов
 23. Теодора Николаева Петрова
 24. Цветомир Василев Бенов
 25. Цветомир Мирославов Петров

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“
обявява 2 свободни места за IV класиране в паралелките с профилиращи предмети АЕ, ФЕ, БЕЛ, ИТ и АЕ, ФЕ, БЕЛ.