Поредно издание на Националното онлайн състезание по превод и творческо мислене „Слова с пера“

Поредното издание на Националното онлайн състезание по превод и творческо мислене „Слова с пера“ ще се проведе на 13 май 2017 г. от 11 часа. Можете да се запознаете с Регламента и начина на регистрация на следния адрес:

http://mackenziebg.org/

Успех на всички участници!

Национален конкурс за създаване на авторски текстове на английски и немски език, организиран от Първа езикова гимназия – Варна

Първа езикова гимназия – Варна за поредна година организира Националния конкурс за създаване на авторски текстове на английски и немски език. Темата тази година е „Ключът“.

За повече подробности: http://www.1eg.eu/Liter-konkurs/pokana_za_konkurs%202017.pdf

Покана за участие за избор на членове на Съвет на децата

Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Председателят на Държавна агенция за закрила на детето е утвърдил процедура за избор на членове на Съвета на децата. Съгласно процедурата кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областният управител извършва подбор  на подадените от всички общини  кандидатури на областно ниво и ги предлага на национално ниво.

Община Видин стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата. Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години.

По този начин се дава увереност на младите хора и децата от Община Видин, че тяхното мнение е важно и то ще бъде взето предвид от всички ангажирани страни, гарантиращи правата на децата.

Община Видин отправя покана за представяне на кандидатури в следните направления:

1.Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.
2.Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса
3.Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/ доброволци в социални услуги за деца
4.Индивидуални кандидатури

Членовете на Съвета трябва  да отговарят на следните критерии:

 • активност;
 • креативност;
 • толерантност;
 • ангажираност към обща кауза;
 • умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
 • ориентираност към резултати;
 • организаторски умения;
 • доказани умения да работи, мотивира и обединява децата на областта;
 • умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
 • възможност за пътуване без придружител

Съгласно процедурата всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления.

Документите на кандидатите се подават в Община Видин в срок до 10 май 2017 г., всеки работен ден между 8.30 часа и 17.00 часа, в сградата на Общинска администрация – Видин, пл. „Бдинци” № 2, Център за услуги и информация на граждани (ЦУИГ), първи етаж, гише „Общо деловодство”, или на официалната електронна поща:  kmet@vidin.bg.

Цялата информация, формулярът за кандидатстване и утвърдената Процедура за избор на членове на Съвета на децата са публикувани на заглавната официална интернет-страница на община Видин  „СЪВЕТ НА ДЕЦАТА“.

Лице за контакт: Ивета Иванова – младши експерт „Вероизповедания, работа с етносите и връзки с НПО“; 0879 98 71 99

инж. ОГНЯН ЦЕНКОВ /п/
Кмет на Община Видин 

Международно състезание „Лингвистично кенгуру”

На 2 април 2017 г. от 11 часа в ГПЧЕ „Йордан Радичков” ще се проведе първият кръг на Международното състезание „Лингвистично кенгуру”.

Състезанието “Лингвистично кенгуру” се провежда на 3 езика: английски, немски и руски и в 5 възрастови групи:
– I-ва група: 3-4 клас;
– II-ра група: 5-6 клас;
– III-та група: 7-8 клас;
– IV-та група: 9-10 клас;
– V-та група: 11-12 клас.

Състезанието се провежда в два кръга (училищен и национален) за ученици от 3-ти до 12-ти клас включително.
Времето за работа на учениците по време на всеки от кръговете е 75 минути.
Началото на състезателния ден за всеки кръг е 11.00 часа.
Състезанието не е анонимно. Заедно с темата всеки участник получава бланка, на която трябва да попълни трите си имена, класа и училището. Бланката съдържа в едър шрифт номерата от 1 до 40 и кутийки вдясно за нанасяне на верния според ученика отговор.

Училищен кръг
За училищния кръг въпросите се определят от Националната комисия „Лингвистично кенгуру“ въз основа на темите, предоставени от Европейската асоциация „Кенгуру без граници“.
Форматът на състезанието е тест, който за всички възрастови групи включва 40 въпросa с пет избираеми отговора, от които само един е верният.
За всеки верен отговор се присъждат 5 точки, а за грешен или непосочен отговор не се отнемат точки.

До участие в националния кръг се допускат първите пет участници с най-висок резултат, постигнат за страната (не за всяко отделно училище), по всеки език и от всеки клас.

Таксата правоучастие е 6 лв. Тя се събира от Училищното настоятелство и се внася в касата на училището.

Състезанието е отворено за ученици от всички училища. Заявки за участие се приемат до 31.03.2017 г. на електронната поща на ГПЧЕ „Йордан Радичков“: elms_vidin@abv.bg. Таксата може да бъде внесена в касата на училището и в деня на самото състезание.

УЧЕБНА ЕКСКУРЗИЯ ЗА КЛУБОВЕ ОТ ГПЧЕ – ВИДИН ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

Всички желаещи да се включат ученици да се обърнат към ръководителите си на групи за програма и документи за пътуването!

УЧЕБНА ЕКСКУРЗИЯ ЗА КЛУБОВЕ ОТ ГПЧЕ – ВИДИН  ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

21.03. – 23.03.2017г.

 ВИДИН – ПЛЕВЕНСКА ПАНОРАМА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ЛОВЕЧ – ВИДИН

21.03.2017г.

06.00 часа – потегляне от автогара „Алексиев“ с организиран превоз за групата към град Плевен
10.30 часа – посещение на Панорама „Плевенска епопея 1877г.“ www.panorama-pleven.com
Потегляне към Велико Търново. Настаняване в хотел „Търново“*** в центъра на града www.hoteltarnovo.com  Разходка до Самоводската чаршия, свободно време за вечеря. Нощувка.

 22.03.2017г.

Закуска. Участие в празничната програма на града. Туристическа програма и време за обяд. След обяд посещение на архитектурно-музеен резерват Царевец, църквата „Св. 40 мъченици“, музей Възраждане и Учредително събрание. 20.30 часа – аудиовизуален спектакъл Звук и светлина: www.zvukisvetlina.veliko.info и 3D-мапинг шоу на паметника Асеневци. Нощувка.

23.03.2017г.

Закуска. Отпътуване към Ловеч. Кратка програма в града: закритият мост на Кольо Фичето, бароковите къщи на Ловеч, архитектурно-исторически резерват Вроша, средновековната крепост  Хисаря:  www.lovech.bg и музеят на Васил Левски. Свободно време за обяд. Отпътуване към Видин, 290 км. Около 20.00 часа – пристигане във Видин

Транспортните разходи по целия маршрут и входни такси на музеите се заплащат по проект „Твоят час“! Останалите разходи се заплащат от учениците/родителите!

Срокове за записване:

 1. Учениците от групите по проекта, чийто родители са съгласни да пътуват, трябва да вземат от ръководителите си Инструктаж и Декларация и с капаро от 40 лева да ги предадат на ръководителя на клуба си НАЙ – КЪСНО до 10.02.2017г.
 2. Местата ще се запълват подред на капариране на учениците и до запълване на местата в автобуса, заедно с ръководителите!