Свободни места за учебната 2017-2018 година за X клас

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“
обявява свободни места за учебната 2017-2018 година:

За X клас, профил „Чуждоезиков“:

– 1 място с профилиращи предмети: английски език, немски език, български език и литература, математика;
– 1 място с профилиращи предмети: английски език, немски език, български език и литература, история и цивилизация.

Свободни места след III класиране за VIII клас

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“
обявява свободни места след III класиране за VIII клас в паралелките с профилиращи предмети:
– едно свободно място с АЕ, ФЕ, БЕЛ, ИТ;
– едно свободно място с АЕ, НЕ, БЕЛ, ИТ;
– едно свободно място с АЕ, ФЕ, БЕЛ.
Краен срок за подаване на документи петък 01.09.2017 година.

Разпределeние на учениците по профили в 8. клас за учебната 2017-2018 година

Профилиращи предмети: АЕ, НЕ, БЕЛ, ИТ

1. Александра Бориславова Еленкова
2. Александра Свиленова Ангелова
3. Беатрис Бориславова Сашкова
4. Ванеса Цветелинова Ангелова
5. Вивиан Илиянова Володиева
6. Владислав Цветанов Викторов
7. Габриела Володиева Генадиева
8. Георги Светлинов Миланов
9. Георги Тодоров Попиванов
10. Глория Петрова Маркова
11. Дарина Павлова Димитрова
12. Делян Йорданов Дойков
13. Десислава Архангелова Кръстева
14. Ева Дилянова Емилова
15. Ема Евгениева Николаева
16. Иван Славомиров Иванов
17. Ивана Владимирова Филипова
18. Кристин Тихомирова Бориславова
19. Лилия Цанкова Георгиева
20. Мая Йорданова Борисова
21. Михаела Юриева Йорданова
22. Радина Александрова Йорданова
23. Сандра Иларионова Дочева
24. Светлина Йосифова Цветанова
25. Томас Бисеров Борисов
26. Цветомир Станиславов Стрезов

Профилиращи предмети: АЕ, ФЕ, БЕЛ, ИТ

1. Александра Жан Стефанова
2. Александър Владиславов Бойчев
3. Амелия Пламенова Митова
4. Ася Георгиева Асенова
5. Борис Сергеев Нинков
6. Габриела Йонова Георгиева
7. Елена Валентинова Ценкова
8. Емили Николаева Цветкова
9. Изабел Владимирова Данова
10. Калоян Красимиров Лозанов
11. Кремена Пламенова Георгиева
12. Лора Светославова Станкова
13. Марк Игор Тачев
14. Мартин Емилов Любомиров
15. Милен Николаев Иванов
16. Николай Росенов Каменов
17. Нина Александрова Димитрова
18. Петър Страхилов Станков
19. Пламен Йорданов Станиславов
20. Пламен Красимиров Каменов
21. Силвия Людмилова Славейкова
22. Силвия Станимирова Панова
23. Славяни Алексеев Христов
24. Симона Николаева Георгиева
25. Теодор Бориславов Борисов

Профилиращи предмети: АЕ, НЕ, БЕЛ

1. Александра Зоран Петкович
2. Анна Петре
3. Валентин Вилхемов Костадинов
4. Василена Георгиева Петрова
5. Виктория Мартинова Михайлова
6. Виктория Светославова Симеонова
7. Владислав Антонов Бонев
8. Габриела Емилиянова Петрова
9. Габриела Пламенова Младенова
10. Елена Юлиянова Бориславова
11. Елизабет Валериева Угринова
12. Ивелина Костова Христова
13. Йоан Петров Георгиев
14. Катрин Галинова Милчова
15. Константин Юлиянов Бориславов
16. Лорена Людмилова Евгениева
17. Мария Розалинова Цветанова
18. Мартин Кирилов Цветков
19. Мартина Тихомирова Малинова
20. Никола Мариянов Орловски
21. Никола Станимиров Илиев
22. Светослава Сергеева Владимирова
23. София Ивайлова Кехайова
24. Станислав Димитров Мойсеев
25. Стефън Иво Иванов
26. Чудомир Красимиров Чортанов

Профилиращи предмети: АЕ, ФЕ, БЕЛ

 1. Адреяна Василева Андреева
 2. Антония Лъчезарова Анатолиева
 3. Бранимир Бориславов Иванов
 4. Ванеса Виталинова Борисова
 5. Венцислав Андреев Иванов
 6. Владимир Светославов Славчев
 7. Вяра Ивайлова Костадинова
 8. Георги Владимиров Петров
 9. Зорница Бойкова Боянова
 10. Ивана Иванова Стоянова
 11. Любомир Ивайлов Василев
 12. Малена Сергеева Здравкова
 13. Марио Бисеров Павлов
 14. Мартин Димитров Христов
 15. Мартин Митков Ангелов
 16. Никола Николаев Велев
 17. Радина Андреева Кирилова
 18. Росен Сергеев Рангелов
 19. Рая Евтимова Стефанова
 20. Симона Емилиянова Борисова
 21. Стоян Юлиянов Георгиев
 22. Теодор Иванов Каменов
 23. Теодора Николаева Петрова
 24. Цветомир Василев Бенов
 25. Цветомир Мирославов Петров

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“
обявява 2 свободни места за IV класиране в паралелките с профилиращи предмети АЕ, ФЕ, БЕЛ, ИТ и АЕ, ФЕ, БЕЛ.

Свободни места за учебната 2017/2018 година

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“
обявява свободни места за учебната 2017/2018 година:

IX клас, профил „Чуждоезиков“

 • 3 места с профилиращи предмети: английски език, немски език, български език и литература, математика
 • 3 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, информационни технологии
 • 6 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, история и цивилизация

X клас, профил „Чуждоезиков“

 • 1 място с профилиращи предмети: английски език, немски език, български език и литература, математика

XI клас, профил „Чуждоезиков“

 • 4 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, математика
 • 4 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, история и цивилизация

XII клас, профил „Чуждоезиков“

 • 8 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература

Телефон за справки: 094 600 442

Записване на приетите ученици в 8. клас за учебната 2017-2018 година

От 28 до 30 юни приетите ученици на първи етап на класиране могат да се запишат в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ или да подадат заявление за участие във втори етап на класиране.

Работно време на комисията по записване: 08:00 – 17:00 ч.

Втори етап: 5-7.07.2017г.
Работно време на комисията по записване: 08:00 – 17:00 ч.

Трети етап: 18-19.07.2017г.
Работно време на комисията по записване: 08:00 – 17:00 ч.

След трети етап:
– 24.07.2017 – 30.08.2017 – подаване на документи
– 31.08.2017 – 01.09.2017г. – записване