Участие на наши ученици в заседание на Съвета на децата