Участие на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ в заключителната фаза по проект „Подкрепа за успех“

Представителна група от ученици на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ гр. Видин участваха в заключителната фаза по проект „Подкрепа за успех“ в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Видин. Групата беше в състав Михаела Михайлова и Тея Тошева 10.А, Цветина Илиева от 10.Б и Петьо Зубарев от 11.Б. Учениците демонстрираха чрез презентация дейностите на проекта през годините, обобщителна статистика, включително ползите и резултатите от обучението. Презентацията бе посрещната с голям интерес не само заради съдържанието, а защото нашите ученици самостоятелно представиха дейностите по проекта.