Програма „Отново заедно“

СПИСЪК
на одобрените ученици от ГПЧЕ, участващи в почивка в к.к. Св. Св. Константин и Елена от 8 до 13.09.2022г., програма „Отново заедно“, първи етап

Имена на ученика клас
1. Цветомир Мартинов Цеков 8 Б
2. Симона Мирославова Младенова 9 А
3. Деница Георгиева Георгиева 9 А
4. Александра Николаева Сашкова 9 Б
5. Кристина Илианова Милкова 9 Б
6. Елица Ивайлова Перова 9 Б
7. Симона Росенова Деспотова 9 В
8. Ема Мирославова Николова 11 Б
9. Велислав Славянов Бенков 11 В
10. Зорница Захариева Асенова 11 В
11. Светлозара Колева Колева 11 В
12. Надежда Пламенова Иванова 11 В
13. Пламен Николаев Кирилов 8 А
14. Александър Юлиянов Гузелски 8 А
15. Петър Николаев Георгиев 8 А
16. Виктор Ивайлов Ганчев 8 А
17. Петя Ивайлова Петрова 8 А
18. Кристияна Анатолиева Красимирова 8 А
19. Гергана Свиленова Йовчева 10 А
20. Ивелина Борисова Андреева 10 А
21. Александра Николаева Вилиянова 10 Б
22. Мари Ив Николаева Николова 10 Б
23. Ванина Сиянова Стефанова 10 Б
24. Константин Кирилов Иванов 10 Б
25. Адриана Михайлова Ангелова 10 А
26. Магдалина Ангелова Колева 10 В
27. Христомир Светославов Йорданов 10 В