Успешни иновативни практики в ГПЧЕ „Йордан Радичков“

На 23.06.2022 година учениците от ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин взеха участие във Форум за споделяне на успешни иновации за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип  и др. Учителите и учениците представиха успешни иновативни практики, които бяха посрещнати с интерес от присъстващите на форума. Учениците, изучаващи испански език, и г-жа Станкова, учител по испански език, в края на представянето поздравиха присъстващите с песен.