МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Михаела и Тея от 10.А клас, Цветина от 10.Б клас и Петьо от 11.Б клас ще презентират добри практики в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ по проект „Подкрепа за успех“.

Програма за междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“